0,5760 zł
-2,37% -0,0140 zł
Fintech Ventures SA (FIV)

Akcjonariat - FINVENTUR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 0 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 83 401 833 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66 601 833
Liczba głosów na WZA: 83 401 833 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,86%
Kapitał akcyjny: 8 340 183,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66 601 833
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lofar AB kontrolowana przez Stallbacken Invest Fintech AB, w porozumieniu 66 601 833 (79,85%) 66 601 833 (79,85%) 2022-12-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria D 10 401 833
0,10 82 401 833
8 240 183,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-11
seria A - akcje założycielskie 2011-12-30 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-22
seria B - subskrypcja prywatna 2014-07-10 2 000 000
1 200 000,00
0,10 0,60 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-26
seria C - subskrypcja prywatna 2015-01-19 60 000 000
60 000 000,00
0,10 1,00 72 000 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-17
zmiana firmy z Art&Business Magazine SA na MobiMedia Solution SA 2015-03-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-16
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-03-30 5 000 000
7 000 000,00
0,10 1,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta publiczna 2015-11-03 15 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2015-11-03 25 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z MobiMedia Solution SA na FinTech Ventures SA 2019-12-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-05
seria D2 - kapitał docelowy 2023-01-26 1 000 000
250 000,00
0,10 0,25 83 401 833
8 340 183,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-07
zmiana firmy z FinTech Ventures SA na Ludus SA 2023-02-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-03-07

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stallbacken Invest Fintech AB w porozumieniu 0 (-19 984 000) 0,00 (-24,25) 0 (-19 984 000) 0,00 (-24,25) 2022-12-22
Lofar AB kontrolowana przez Stallbacken Invest Fintech AB, w porozumieniu 66 601 833 (46 565 833) 80,82 (56,51) 66 601 833 (46 565 833) 80,82 (56,51) 2022-12-22
Holmstedt Anders w porozumieniu 3 497 281 (-18 370 008) 4,24 (-22,30) 3 497 281 (-18 370 008) 4,24 (-22,30) 2022-12-22
Global Direct Partners AB 0 (-10 401 833) 0,00 (-12,62) 0 (-10 401 833) 0,00 (-12,62) 2022-12-22
Global Direct Partners AB 10 401 833 12,62 (12,62) 10 401 833 12,62 (12,62) 2022-10-13
Lofar AB kontrolowana przez Stallbacken Invest Fintech AB, w porozumieniu 20 036 000 24,31 20 036 000 24,31 2021-07-02
Lofar AB kontrolowana przez Stallbacken Invest Fintech AB 20 036 000 24,31 (-3,52) 20 036 000 24,31 (-3,52) 2021-03-18
Stallbacken Invest Fintech AB 19 984 000 (20 000) 24,25 (-3,48) 19 984 000 (20 000) 24,25 (-3,48) 2021-02-15
Stallbacken Invest Fintech AB 19 964 000 27,73 19 964 000 27,73 2019-12-13
Lofar AB 20 036 000 (-39 964 000) 27,83 (-55,50) 20 036 000 (-39 964 000) 27,83 (-55,50) 2019-12-13
Holmstedt Anders 21 867 289 26,54 21 867 289 26,54 2019-12-13
Movio Media AB 0 (-5 500 000) 0,00 (-7,64) 0 (-5 500 000) 0,00 (-7,64) 2017-12-11
Lofar AB 60 000 000 83,33 60 000 000 83,33 2017-12-11
Global Direct Partners AB 0 (-18 036 000) 0,00 (-25,05) 0 (-18 036 000) 0,00 (-25,05) 2017-12-11
Bergqist, Carl Jesper Olof wraz z Carraway AB 1 500 000 (-22 000 000) 2,08 (-30,56) 1 500 000 (-22 000 000) 2,08 (-30,56) 2017-12-11
Athleticum Backa AB 0 (-4 250 000) 0,00 (-5,90) 0 (-4 250 000) 0,00 (-5,90) 2017-12-11
Aitellu AB 0 (-6 464 000) 0,00 (-8,98) 0 (-6 464 000) 0,00 (-8,98) 2017-12-11
Movio Media AB 5 500 000 (2 000 000) 7,64 (2,78) 5 500 000 (2 000 000) 7,64 (2,78) 2016-02-09
LXCCoin Ventures Ltd. 0 (-55 250 000) 0,00 (-76,73) 0 (-55 250 000) 0,00 (-76,73) 2016-02-09
Global Direct Partners AB 18 036 000 (18 000 000) 25,05 (25,00) 18 036 000 (18 000 000) 25,05 (25,00) 2016-02-09
Bergqist, Carl Jesper Olof wraz z Carraway AB i Bardinoco Ltd. 23 500 000 (20 090 199) 32,64 (27,91) 23 500 000 (20 090 199) 32,64 (27,91) 2016-02-09
Athleticum Backa AB 4 250 000 (1 000 000) 5,90 (1,39) 4 250 000 (1 000 000) 5,90 (1,39) 2016-02-09
Aitellu AB 6 464 000 (3 250 000) 8,98 (4,52) 6 464 000 (3 250 000) 8,98 (4,52) 2016-02-09
Movio Media AB 3 500 000 (-2 000 000) 4,86 (-2,77) 3 500 000 (-2 000 000) 4,86 (-2,77) 2015-11-15
LXCCoin Ventures Ltd. 55 250 000 76,73 55 250 000 76,73 2015-11-15
Global Direct Partners AB 36 000 (-18 000 000) 0,05 (-25,00) 36 000 (-18 000 000) 0,05 (-25,00) 2015-11-15
Athleticum Backa AB 3 250 000 (-1 000 000) 4,51 (-1,39) 3 250 000 (-1 000 000) 4,51 (-1,39) 2015-11-15
Aitellu AB 3 214 000 (-3 250 000) 4,46 (-4,51) 3 214 000 (-3 250 000) 4,46 (-4,51) 2015-11-15
Equity Dynamics AB 24 000 000 33,33 (33,33) 24 000 000 33,33 (33,33) 2015-08-28
Carraway AB 1 500 000 (-24 000 000) 2,08 (-33,33) 1 500 000 (-24 000 000) 2,08 (-33,33) 2015-08-28
Movio Media AB 5 500 000 7,63 5 500 000 7,63 2015-08-24
Global Direct Partners AB 18 036 000 25,05 18 036 000 25,05 2015-08-24
Carraway AB 25 500 000 35,41 25 500 000 35,41 2015-08-24
Athleticum Backa AB 4 250 000 5,90 4 250 000 5,90 2015-08-24
Aitellu AB 6 464 000 8,97 6 464 000 8,97 2015-08-24
Bergqist, Carl Jesper Olof 3 409 801 (-440 000) 4,73 (-27,35) 3 409 801 (-440 000) 4,73 (-27,35) 2015-08-21
Essevea Ltd. 0 (-806 173) 0,00 (-6,71) 0 (-806 173) 0,00 (-6,71) 2015-08-14
Rosberg, Lars Johan André 3 409 801 (-440 000) 4,73 (-0,61) 3 409 801 (-440 000) 4,73 (-0,61) 2015-07-21
Rezia Ltd. 3 553 771 29,61 (24,68) 3 553 771 29,61 (24,68) 2015-05-20
Rezia Ltd. 3 553 771 (854 525) 4,93 (-17,56) 3 553 771 (854 525) 4,93 (-17,56) 2015-05-20
Artnews SA w upadłości 48 352 (-1 969 246) 0,40 (-16,41) 48 352 (-2 059 246) 0,40 (-17,16) 2015-05-05
Rezia Ltd. 2 699 246 (2 059 246) 22,49 (17,16) 2 699 246 (2 059 246) 22,49 (17,16) 2015-04-27
Ermitano Capital Ltd. 517 309 (306 457) 4,31 (2,56) 517 309 (306 457) 4,31 (2,56) 2015-03-17
Bergqist, Carl Jesper Olof 3 849 801 32,08 (26,74) 3 849 801 32,08 (26,74) 2015-03-17
Bergqist, Carl Jesper Olof 3 849 801 5,34 3 849 801 5,34 2015-03-17
Artnews SA w upadłości 2 017 598 (-2 330 000) 16,81 (-19,41) 2 107 598 (-2 240 000) 17,56 (-18,66) 2015-03-17
Rosberg, Lars Johan André 3 849 801 5,34 (-26,74) 3 849 801 5,34 (-26,74) 2015-03-13
Rosberg, Lars Johan André 3 849 801 (1 576 000) 32,08 (13,14) 3 849 801 (1 576 000) 32,08 (13,14) 2015-03-13
Rezia Ltd. 640 000 5,33 640 000 5,33 2015-03-13
Essevea Ltd. 806 173 (-929 801) 6,71 (-7,75) 806 173 (-929 801) 6,71 (-7,75) 2015-03-13
Artnews SA w upadłości 4 347 598 (-896 000) 36,22 (-7,47) 4 347 598 (-896 000) 36,22 (-7,47) 2015-03-13
Rosberg, Lars Johan André 2 273 801 (1 344 000) 18,94 (9,65) 2 273 801 (1 344 000) 18,94 (9,65) 2015-02-18
Artnews SA w upadłości 5 243 598 (-2 000 000) 43,69 (-16,67) 5 243 598 (-2 000 000) 43,69 (-16,67) 2015-02-18
Rosberg, Lars Johan André 929 801 9,29 (1,55) 929 801 9,29 (1,55) 2015-02-06
Rosberg, Lars Johan André 929 801 7,74 929 801 7,74 2015-02-06
Essevea Ltd. 1 735 974 (554 474) 14,46 (4,62) 1 735 974 (554 474) 14,46 (4,62) 2015-02-06
Artnews SA w upadłości 7 243 598 (656 000) 60,36 (5,47) 7 243 598 (656 000) 60,36 (5,47) 2015-01-26
Artnews SA w upadłości 6 587 598 (1 412 362) 54,89 (3,14) 6 587 598 (1 412 362) 54,89 (3,14) 2015-01-20
Equity Dynamics AB 0 0,00 0 0,00 2015-01-15
Ermitano Capital Ltd. 210 852 (-306 457) 1,75 (-2,56) 210 852 (-306 457) 1,75 (-2,56) 2014-12-22
Essevea Ltd. 1 181 500 (-517 309) 9,84 (-4,31) 1 181 500 (-517 309) 9,84 (-4,31) 2014-10-20
Ermitano Capital Ltd. 517 309 4,31 517 309 4,31 2014-10-20
Essevea Ltd. 1 698 809 14,15 1 698 809 14,15 2014-10-01
Costansia Services Ltd. 0 (-1 306 173) 0,00 (-13,06) 0 (-1 306 173) 0,00 (-13,06) 2014-10-01
Costansia Services Ltd. 1 306 173 13,06 (2,18) 1 306 173 13,06 (2,18) 2013-12-30
Costansia Services Ltd. 1 306 173 (111 608) 10,88 (-1,06) 1 306 173 (111 608) 10,88 (-1,06) 2013-12-30
Artnews SA w upadłości 5 175 236 51,75 (8,63) 5 175 236 51,75 (8,63) 2013-12-18
Artnews SA w upadłości 5 175 236 (171 111) 43,12 (-6,92) 5 175 236 (171 111) 43,12 (-6,92) 2013-12-18
Costansia Services Ltd. 1 194 565 (-234 819) 11,94 (-2,35) 1 194 565 (-234 819) 11,94 (-2,35) 2013-12-17
Costansia Services Ltd. 1 429 384 (427 384) 14,29 (4,28) 1 429 384 (427 384) 14,29 (4,28) 2013-12-12
Costansia Services Ltd. 1 002 000 (100 000) 10,01 (0,99) 1 002 000 (100 000) 10,01 (0,99) 2013-12-02
Artnews SA w upadłości 5 004 125 (-185 000) 50,04 (-1,85) 5 004 125 (-185 000) 50,04 (-1,85) 2013-10-04
Artnews SA w upadłości 5 189 125 (-100 000) 51,89 (-1,00) 5 189 125 (-100 000) 51,89 (-1,00) 2013-09-26
Artnews SA w upadłości 5 289 125 (-711 000) 52,89 (-7,11) 5 289 125 (-711 000) 52,89 (-7,11) 2013-09-24
Costansia Services Ltd. 902 000 9,02 902 000 9,02 2012-09-19
Artnews SA w upadłości 6 000 125 60,00 6 000 125 60,00 2012-09-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.