0,1520 zł
2,01% 0,0030 zł
E-shopping Group S.A. (ESG)

Komunikaty spółki - ESHOPPING

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za październik 2023 roku
Zmiana adresu e-mail Emitenta
Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2023 roku
Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za sierpień 2023 roku
Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
Zmiana adresu e-mail Emitenta
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.