0,0405 zł
-13,83% -0,0065 zł
Emmerson SA (EMM)

Akcjonariat - EMMERSON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 220 879,7495 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 30 145 179 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 354 047
Liczba głosów na WZA: 32 665 179 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,47%
Kapitał akcyjny: 3 014 517,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 575 047
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,36%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Emmerson SA 12 223 399 (40,54%) 12 223 399 (37,42%) 2013-07-11 -
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 6 862 043 (22,76%) 8 682 043 (26,57%) 2015-02-12 -
Dykiel Tadeusz wraz z Novian SA, i Grupę Kapitałową SPQR SA 3 021 105 (10,02%) 3 021 105 (9,24%) 2015-02-12 -
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 1 247 500 (4,13%) 2 648 500 (8,10%) 2015-02-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-18 5 040 000
252 000,00
0,05 0,05 5 040 000
252 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-21
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-18 6 710 000
335 500,00
0,05 0,05 11 750 000
587 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-21
scalenie akcji 2:1 2010-03-30 0
0,00
0,10 0,00 5 875 000
587 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-19
seria C - subskrypcja prywatna 2010-03-30 173 393
1 005 679,40
0,10 5,80 6 048 393
604 839,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-06
2010-11-03
seria D - prawo poboru 1:2 2011-07-15 12 096 786
9 072 589,50
0,10 0,75 18 145 179
1 814 517,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-20
seria E - subskrypcja prywatna 2011-07-15 12 000 000
14 400 000,00
0,10 1,20 30 145 179
3 014 517,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-19
zmiana firmy z Emmerson SA na Emmerson Realty SA 2013-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Matrx Pharmaceuticals SA 2 573 570 8,53 (0,53) 2 573 570 7,87 (0,87) 2014-06-30
Matrx Pharmaceuticals SA 2 573 570 (-426 430) 8,00 (-0,99) 2 573 570 (-426 430) 7,00 (-1,99) 2014-06-30
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 1 947 500 5,99 (-0,47) 2 647 500 8,00 (-0,10) 2014-03-05
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 1 549 716 (-116 578) 5,14 (-0,38) 1 549 716 (-116 578) 4,74 (-0,36) 2013-10-14
Reino Capital SA 1 666 294 5,52 (0,52) 1 666 294 5,10 (0,10) 2013-09-23
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 1 666 294 (27 373) 5,00 (-0,43) 1 666 294 (27 373) 5,00 (-0,01) 2013-09-23
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 1 638 921 (10 000) 5,43 (0,03) 1 638 921 (10 000) 5,01 (0,03) 2013-08-27
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 1 628 921 (885) 5,40 1 628 921 (885) 4,98 2013-08-27
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 1 628 036 (-72 964) 5,40 (-0,24) 1 628 036 (-72 964) 4,98 (-0,22) 2013-08-08
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 1 701 000 (-4 600 000) 5,64 (-15,26) 1 701 000 (-4 600 000) 5,20 (-14,08) 2013-07-03
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Astoria Capital SA 6 301 000 (459 397) 20,90 (1,53) 6 301 000 (459 397) 19,28 (1,40) 2013-06-28
Grupa Emmerson SA 7 623 399 (7 618 564) 25,28 (25,27) 7 623 399 (7 618 564) 23,33 (23,32) 2013-06-24
Spqr SA poprzez Dyffryn Holding Ltd. i Novian SA 3 021 105 10,02 (0,02) 3 021 105 9,24 (0,25) 2012-10-09
Spqr SA poprzez Dyffryn Holding Ltd. i Novian SA 3 021 105 (21 105) 10,00 (0,05) 3 021 105 (21 105) 8,99 (-0,19) 2012-10-09
Dykiel Tadeusz poprzez Novian SA 0 (-3 021 105) 0,00 (-10,02) 0 (-3 021 105) 0,00 (-9,24) 2012-10-09
Dykiel Tadeusz poprzez Novian SA 3 021 105 (-250 000) 10,02 (-0,83) 3 021 105 (-250 000) 9,24 (-0,77) 2012-07-24
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 1 947 500 (700 000) 6,46 (2,33) 2 647 500 8,10 2012-06-30
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 1 247 500 (-1 500 000) 4,13 (-11,01) 2 647 500 (-800 000) 8,10 (-8,58) 2012-06-30
Dykiel Tadeusz poprzez Novian SA 3 271 105 10,85 3 271 105 10,01 2012-06-21
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Bio-Med Investors SA 5 841 603 (-279 838) 19,37 (-0,93) 5 841 603 (-279 838) 17,88 (-0,85) 2012-04-25
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 11 462 043 (800 000) 38,02 (2,66) 13 282 043 (800 000) 40,66 (2,45) 2012-02-17
Spqr SA poprzez Dyffryn Holding Ltd. i Novian SA 3 000 000 9,95 (9,95) 3 000 000 9,18 (9,18) 2012-02-07
Spqr SA 0 0,00 0 0,00 2012-02-07
Matrx Pharmaceuticals SA 3 000 000 8,99 (-0,96) 3 000 000 8,99 (-0,19) 2012-02-07
Matrx Pharmaceuticals SA 3 000 000 9,95 3 000 000 9,18 2012-02-07
Reino Capital SA poprzez WDM Capital SA oraz Bio-Med Investors SA 6 121 441 20,30 6 121 441 18,73 2012-01-19
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 10 662 043 (765 595) 35,36 (-19,18) 12 482 043 (765 595) 38,21 (-18,48) 2012-01-19
Grupa Emmerson SA 4 835 (-3 018 564) 0,01 (-10,01) 4 835 (-3 018 564) 0,01 (-9,24) 2012-01-19
Grupa Emmerson SA 3 023 399 10,02 3 023 399 9,25 2012-01-19
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 2 747 500 15,14 (6,03) 3 447 500 16,68 (6,13) 2011-12-28
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 2 747 500 (1 400 000) 9,11 (-12,89) 3 447 500 (1 400 000) 10,55 (-12,45) 2011-12-28
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 9 896 448 54,54 (21,72) 11 716 448 56,69 (20,83) 2011-12-28
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 9 896 448 (7 284 316) 32,82 (-10,36) 11 716 448 (7 284 316) 35,86 (-15,86) 2011-12-28
Ogółem 18 145 179 (12 096 786) 0 20 665 179 (12 096 786) 0 2011-12-20
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 2 612 132 43,18 (28,79) 4 432 132 51,72 (30,28) 2011-12-02
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 2 612 132 (-133 500) 14,39 (-30,61) 4 432 132 (-133 500) 21,44 (-31,56) 2011-12-02
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 1 347 500 22,00 (14,58) 2 047 500 23,00 (13,10) 2011-09-22
Skirmuntt Aleksander poprzez APS Assets Management Limited 1 347 500 7,42 (-14,85) 2 047 500 9,90 (-13,99) 2011-09-22
Krajewski Marek poprzez Emmerson Ltd. 2 745 632 45,00 (-0,39) 4 565 632 53,00 (-0,28) 2011-09-22
APS Assets Management Ltd. 700 000 11,57 (0,57) 1 400 000 16,33 (0,33) 2011-09-22
APS Assets Management Ltd. 700 000 11,00 1 400 000 16,00 2011-09-22
Krajewski Marek 2 745 632 (84 264) 45,39 (1,39) 4 565 632 (-415 736) 53,28 (-4,85) 2011-09-21
Krajewski Marek 2 661 368 44,00 4 981 368 (500 000) 58,13 (5,83) 2011-03-28
Krajewski Marek 2 661 368 (-500 000) 44,00 (-8,26) 4 481 368 (-500 000) 52,30 (-5,83) 2011-03-28
Apollo Capital ASI SA 940 000 15,54 (10,36) 940 000 10,97 (6,43) 2011-03-28
Apollo Capital ASI SA 940 000 5,18 (2,07) 940 000 4,54 (1,67) 2011-03-28
Apollo Capital ASI SA 940 000 3,11 940 000 2,87 2011-03-28
Krajewski Marek 3 161 368 (-275 000) 52,26 (-4,55) 4 981 368 (-275 000) 58,13 (-3,21) 2011-01-27
Krajewski Marek 3 436 368 (60 345) 56,81 (1,00) 5 256 368 (60 345) 61,34 (0,70) 2011-01-26
Skirmuntt Aleksander 1 347 500 (-62 500) 22,27 (-1,72) 2 047 500 (-62 500) 23,89 (-1,24) 2010-10-08
Krajewski Marek 3 376 023 (-212 500) 55,81 (-5,27) 5 196 023 (-212 500) 60,64 (-3,78) 2010-10-08
Ogółem 6 048 393 (173 393) 0 8 568 393 (173 393) 0 2010-09-10
Skirmuntt Aleksander 1 410 000 23,99 (0,68) 2 110 000 25,13 (0,51) 2010-08-26
Skirmuntt Aleksander 1 410 000 23,31 2 110 000 24,62 2010-08-26
Krajewski Marek 3 588 523 61,08 (1,75) 5 408 523 64,42 (1,30) 2010-08-26
Krajewski Marek 3 588 523 59,33 5 408 523 63,12 2010-08-26
Ogółem 5 875 000 0 8 395 000 0 2010-04-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-09-30 Prawo poboru 1:2
2011-09-30 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.