4,3000 zł
1,18% 0,0500 zł
EDISON SA (EDN)

Komunikaty spółki - EDISON

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny za rok 2021
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Zmiana terminu publikacji raportu za 2021 rok
Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2022 EDISON Spółka Akcyjna (PLEDSON00018)
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Wybór Biegłego Rewidenta
Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
Jednostkowy Raport Okresowy Edison S.A. II kwartał 2021
EDISON 1,18% 4,30
2022-08-11 15:05:51

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.