2,9400 zł
2,80% 0,0800 zł
EC2 S.A. (EC2)

Komunikaty spółki - EC2

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
Raport roczny Spółki za rok 2020
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
Podpisanie umowy ramowej
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
EC2 2,80% 2,94
2021-07-29 10:24:21

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.