5,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
easyCALL.pl SA (ECL)

Komunikaty spółki - EASYCALL

Objęcie akcji serii D Spółki przez SatRevolution S.A.
Objęcie przez Spółkę akcji serii U SatRevolution S.A.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2022 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2022 r.
Raport roczny za 2021 rok
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 roku
Zawarcie porozumienia do umowy połączeniowej z SatRevolution S.A.
Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022
Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Przystąpienie do realizacji postanowień umowy połączeniowej zawartej z SatRevolution S.A.
Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
Uzupełnienie do raportu nr 13/2021 – Powołanie trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zawarcie umowy pożyczki
Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.