6,1600 zł
0,00% 0,0000 zł
easyCALL.pl SA (ECL)

Komunikaty spółki - EASYCALL

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Otrzymanie zawiadomienia w trybie ustawy o ofercie publicznej - rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy
Zapłata wynagrodzenia przez SatRevolution S.A. i rozwiązanie umowy połączeniowej
Przedterminowa spłata pożyczki wobec Spółki
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.