1,3500 zł
-1,82% -0,0250 zł
Downstream SA (DOW)

Akcjonariat - DSTREAM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 003 160,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 187 526 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 033 984
Liczba głosów na WZA: 5 187 526 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,49%
Kapitał akcyjny: 2 593 763,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 033 984
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,49%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górski Artur 1 156 603 (22,29%) 1 156 603 (22,29%) 2023-04-06 SNG, IMR, AIN, UNV, OUT, YBS, AVE, MRG, U2K, IMP, OML, GTY, FTL, SPK, APC, OXY, MTE, BVT, ECL
ABS Investment ASI SA ZWZ 938 722 (18,09%) 938 722 (18,09%) 2022-06-27 OUT, RBS, U2K, KPC
Ciszewski January ZWZ 938 659 (18,09%) 938 659 (18,09%) 2023-05-15 OML, IMR, UNV, OUT, ICG, MRG, O2T, IMP, GTY, OXY, SLT, KBJ, FTL, SNG, SPK, MAX, GDC, U2K, APC, AIN, JRH, EEE, SHY, NXG, MFD, ALG, BRH, ECL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1999-04-23 220
116 600,00
530,00 530,00 220
116 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-10-21
seria B - subskrypcja prywatna 2005-06-22 252
133 560,00
530,00 530,00 472
250 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-12
2005-07-22
seria C - subskrypcja prywatna 2006-06-24 472
250 160,00
530,00 530,00 944
500 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-12
2006-09-12
split 1:530 2007-03-17
1,00 500 320
500 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-30
seria D - subskrypcja prywatna 2007-03-17 149 680
149 680,00
1,00 1,00 650 000
650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-12
2007-04-30
seria E - subskrypcja publiczna 2007-03-17 875 000
3 500 000,00
1,00 4,00 1 525 000
1 525 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-09-12
2007-10-22
zmiana firmy z Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów SA na Auxilium SA 2009-06-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-08
split 1:2 2010-06-29
0,50 3 050 000
1 525 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-13
zmiana firmy z Auxilium SA na ECA Auxilium SA 2011-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-07
seria F2 - zamienna udziały w ECA Group sp. z o.o. 2011-10-21 1 415 500
4 317 275,00
0,50 3,05 5 881 000
2 940 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-07
seria F1 - zamienna udziały w ECA Group sp. z o.o. 2011-10-21 1 415 500
4 317 275,00
0,50 3,05 4 465 500
2 232 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-07
zmiana firmy z ECA Auxilium SA na ECA SA 2013-06-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-02-26 -693 474
0,50 5 187 526
2 593 763,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-25
zmiana firmy z ECA SA na UHY ECA SA 2016-01-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-06
seria G - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G 2017-12-20 1 500 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z UHY ECA SA na Downstream SA 2021-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2023-05-15 -500 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jarosz Sławomir 233 985 (-29 015) 4,51 (-0,54) 233 985 (-29 015) 4,51 (-0,54) 2023-04-06
Ciszewski January 932 695 (-255 126) 17,97 (-4,92) 932 659 (-255 162) 17,97 (-4,92) 2023-04-06
Jarosz Sławomir ZWZ 263 000 (2 500) 5,05 (0,03) 263 000 (2 500) 5,05 (0,03) 2022-06-27
Jarosz Sławomir 260 500 (-541 300) 5,02 (-10,43) 260 500 (-541 300) 5,02 (-10,43) 2021-09-17
Seredyński Roman 0 (-1 857 550) 0,00 (-35,00) 0 (-1 857 550) 0,00 (-35,00) 2021-07-22
Górski Artur 1 313 311 25,31 1 313 311 25,31 2021-07-22
Ciszewski January 1 187 821 22,89 1 187 821 22,89 2021-07-22
Woźniak Piotr 0 (-294 265) 0,00 (-5,00) 0 (-294 265) 0,00 (-5,23) 2021-07-14
Kołosowski Michał 0 (-283 240) 0,00 (-5,46) 0 (-283 240) 0,00 (-5,46) 2021-07-13
ABS Investment ASI SA 837 000 (-8 000) 16,13 (-0,16) 837 000 (-8 000) 16,13 (-0,16) 2021-02-12
Seredyński Roman poprzez RS Holding sp. z o.o. 1 857 550 (-300 000) 35,00 (-6,59) 1 857 550 (-300 000) 35,00 (-6,59) 2017-12-22
ABS Investment ASI SA ZWZ 845 000 (20 000) 16,29 (0,39) 845 000 (20 000) 16,29 (0,39) 2017-06-29
Wójciak Paweł 254 640 (-28 460) 4,91 (0,10) 254 640 (-28 460) 4,91 (-0,54) 2017-05-29
ABS Investment ASI SA ZWZ 825 000 (25 000) 15,90 (0,48) 825 000 (25 000) 15,90 (0,48) 2016-06-30
Kołosowski Michał 283 240 5,46 283 240 5,46 2016-06-25
ABS Investment ASI SA 800 000 15,42 800 000 15,42 2015-07-02
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 801 800 15,45 (1,45) 801 800 15,45 (1,45) 2015-06-25
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 801 800 14,00 801 800 14,00 2015-06-25
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 801 800 14,00 801 800 14,00 2015-06-25
Downstream SA zakup akcji własnych 0 (-693 474) 0,00 (-11,79) 0 (-693 474) 0,00 2015-06-25
Wójciak Paweł 283 100 4,81 (-0,64) 283 100 5,45 2014-09-26
Wójciak Paweł 283 100 (243 100) 5,45 (4,77) 283 100 (243 100) 5,45 (4,76) 2014-09-26
Downstream SA zakup akcji własnych 693 474 (230 975) 11,79 (3,93) 693 474 (230 975) 0,00 2013-12-27
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 801 800 14,00 (-1,45) 801 800 14,00 (-1,45) 2013-11-08
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 801 800 15,45 (1,82) 801 800 15,45 (1,82) 2013-11-08
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 801 800 (213 438) 13,63 (3,63) 801 800 (213 438) 13,63 (2,81) 2013-11-08
Downstream SA zakup akcji własnych 462 499 (1 000) 7,86 (0,02) 462 499 (1 000) 0,00 2013-10-24
Downstream SA zakup akcji własnych 461 499 (1 000) 7,84 (0,01) 461 499 (1 000) 0,00 2013-10-22
Samek Robert 6 083 0,10 6 083 0,11 2013-10-18
Downstream SA zakup akcji własnych 460 499 (950) 7,83 (0,02) 460 499 (950) 0,00 2013-10-18
Downstream SA zakup akcji własnych 459 549 (985) 7,81 (0,02) 459 549 (985) 0,00 2013-10-17
Downstream SA zakup akcji własnych 458 564 (800) 7,79 (0,01) 458 564 (800) 0,00 2013-10-14
Downstream SA zakup akcji własnych 457 764 (800) 7,78 (0,01) 457 764 (800) 0,00 2013-10-11
Downstream SA zakup akcji własnych 456 964 (550) 7,77 (0,01) 456 964 (550) 0,00 2013-10-10
Downstream SA zakup akcji własnych 456 414 (500) 7,76 (0,01) 456 414 (500) 0,00 2013-10-08
Downstream SA zakup akcji własnych 455 914 (450) 7,75 (0,01) 455 914 (450) 0,00 2013-10-07
Downstream SA zakup akcji własnych 455 464 (400) 7,74 (0,01) 455 464 (400) 0,00 2013-10-04
Downstream SA zakup akcji własnych 455 064 (220) 7,73 455 064 (220) 0,00 2013-09-30
Downstream SA zakup akcji własnych 454 844 (250) 7,73 (0,01) 454 844 (250) 0,00 2013-09-27
Downstream SA zakup akcji własnych 454 594 (330) 7,72 454 594 (330) 0,00 2013-09-26
Downstream SA zakup akcji własnych 454 264 (400) 7,72 (0,01) 454 264 (400) 0,00 2013-09-25
Downstream SA zakup akcji własnych 453 864 (450) 7,71 (0,01) 453 864 (450) 0,00 2013-09-16
Downstream SA zakup akcji własnych 453 414 (400) 7,70 453 414 (400) 0,00 2013-08-30
Downstream SA zakup akcji własnych 453 014 (400) 7,70 (0,01) 453 014 (400) 0,00 2013-08-29
Downstream SA zakup akcji własnych 452 614 (350) 7,69 452 614 (350) 0,00 2013-08-22
Downstream SA zakup akcji własnych 452 264 (380) 7,69 (0,01) 452 264 (380) 0,00 2013-08-21
Downstream SA zakup akcji własnych 451 884 (400) 7,68 (0,01) 451 884 (400) 0,00 2013-07-12
Downstream SA zakup akcji własnych 451 484 (800) 7,67 (0,01) 451 484 (800) 0,00 2013-06-17
Downstream SA zakup akcji własnych 450 684 (800) 7,66 (0,02) 450 684 (800) 0,00 2013-06-14
Downstream SA zakup akcji własnych 449 884 (700) 7,64 (0,01) 449 884 (700) 0,00 2013-06-13
Downstream SA zakup akcji własnych 449 184 (700) 7,63 (0,01) 449 184 (700) 0,00 2013-06-11
Downstream SA zakup akcji własnych 448 484 (600) 7,62 (0,01) 448 484 (600) 0,00 2013-06-10
Downstream SA zakup akcji własnych 447 884 (500) 7,61 (0,01) 447 884 (500) 0,00 2013-06-07
Downstream SA zakup akcji własnych 447 384 (500) 7,60 (0,01) 447 384 (500) 0,00 2013-06-04
Downstream SA zakup akcji własnych 446 884 (550) 7,59 (0,01) 446 884 (550) 0,00 2013-05-29
Downstream SA zakup akcji własnych 446 334 (280) 7,58 446 334 (280) 0,00 2013-05-28
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 588 362 (2 210) 10,00 (0,04) 588 362 (2 210) 10,82 (0,04) 2013-03-15
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 586 152 (172 593) 9,96 (2,93) 586 152 (172 593) 10,78 (3,36) 2013-03-14
Downstream SA zakup akcji własnych 446 054 (127 200) 7,58 (2,16) 446 054 (127 200) 0,00 2013-03-13
Downstream SA zakup akcji własnych 318 854 (900) 5,42 (0,02) 318 854 (900) 0,00 2013-03-11
Downstream SA zakup akcji własnych 317 954 (800) 5,40 (0,01) 317 954 (800) 0,00 2013-03-08
Downstream SA zakup akcji własnych 317 154 (1 510) 5,39 (0,03) 317 154 (1 510) 0,00 2013-03-06
Downstream SA zakup akcji własnych 315 644 (-800) 5,36 (-0,02) 315 644 (-800) 0,00 2013-03-04
Downstream SA zakup akcji własnych 316 444 (1 600) 5,38 (0,03) 316 444 (1 600) 0,00 2013-03-02
Downstream SA zakup akcji własnych 314 844 (750) 5,35 (0,01) 314 844 (750) 0,00 2013-03-01
Downstream SA zakup akcji własnych 314 094 (800) 5,34 (0,02) 314 094 (800) 0,00 2013-02-28
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 413 559 (48 000) 7,03 (0,82) 413 559 (48 000) 7,42 (0,87) 2013-02-19
Downstream SA zakup akcji własnych 313 294 (1 500) 5,32 (0,02) 313 294 (1 500) 0,00 2013-01-30
Downstream SA zakup akcji własnych 311 794 (1 500) 5,30 (0,03) 311 794 (1 500) 0,00 2013-01-29
Downstream SA zakup akcji własnych 310 294 (1 516) 5,27 (0,02) 310 294 (1 516) 0,00 2013-01-28
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 2 157 550 (4 110) 41,59 (0,08) 2 157 550 (4 110) 41,59 (0,08) 2013-01-25
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 2 153 440 41,51 (0,52) 2 153 440 41,51 (0,52) 2013-01-25
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 2 153 440 (61 300) 40,99 (5,42) 2 153 440 (61 300) 40,99 (3,54) 2013-01-25
Downstream SA zakup akcji własnych 308 778 (1 500) 5,25 (0,03) 308 778 (1 500) 0,00 2013-01-25
Downstream SA zakup akcji własnych 307 278 (990) 5,22 (0,02) 307 278 (990) 0,00 2013-01-24
Downstream SA zakup akcji własnych 306 288 (1 400) 5,20 (0,02) 306 288 (1 400) 0,00 2013-01-23
Downstream SA zakup akcji własnych 304 888 (1 213) 5,18 (0,02) 304 888 (1 213) 0,00 2013-01-22
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 365 559 (12 270) 6,21 (0,21) 365 559 (12 270) 6,55 (0,23) 2013-01-21
Downstream SA zakup akcji własnych 303 675 (1 000) 5,16 (0,02) 303 675 (1 000) 0,00 2013-01-21
Downstream SA zakup akcji własnych 302 675 (999) 5,14 (0,02) 302 675 (999) 0,00 2013-01-18
Downstream SA zakup akcji własnych 301 676 (1 100) 5,12 (0,01) 301 676 (1 100) 0,00 2013-01-17
Downstream SA zakup akcji własnych 300 576 (793) 5,11 (0,02) 300 576 (793) 0,00 2013-01-16
Downstream SA zakup akcji własnych 299 783 (1 000) 5,09 (0,01) 299 783 (1 000) 0,00 2013-01-15
Downstream SA zakup akcji własnych 298 783 (1 000) 5,08 (0,02) 298 783 (1 000) 0,00 2013-01-14
Downstream SA zakup akcji własnych 297 783 (1 000) 5,06 (0,02) 297 783 (1 000) 0,00 2013-01-11
Downstream SA zakup akcji własnych 296 783 (1 000) 5,04 (0,02) 296 783 (1 000) 0,00 2013-01-10
Downstream SA zakup akcji własnych 295 783 (1 000) 5,02 (0,01) 295 783 (1 000) 0,00 2013-01-08
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 2 092 140 (-71 300) 35,57 (-1,21) 2 092 140 (-71 300) 37,45 (-1,25) 2013-01-07
Downstream SA zakup akcji własnych 294 783 (910) 5,01 (0,02) 294 783 (910) 0,00 2013-01-07
Downstream SA zakup akcji własnych 293 873 (990) 4,99 (0,01) 293 873 (990) 0,00 2013-01-04
Downstream SA zakup akcji własnych 292 883 (949) 4,98 (0,02) 292 883 (949) 0,00 2013-01-03
Downstream SA zakup akcji własnych 291 934 (1 000) 4,96 (0,02) 291 934 (1 000) 0,00 2013-01-02
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 2 163 440 (10 000) 36,78 (0,17) 2 163 440 (10 000) 38,70 (1,13) 2012-12-28
Downstream SA zakup akcji własnych 290 934 (28 234) 4,94 (0,48) 290 934 (28 234) 0,00 2012-12-28
Woźniak Piotr 294 265 5,00 (-0,67) 294 265 5,23 (-0,44) 2012-12-27
Woźniak Piotr 294 265 (39 625) 5,67 (0,76) 294 265 (39 625) 5,67 (0,76) 2012-12-27
Woźniak Piotr 254 640 4,91 254 640 4,91 2012-12-27
Downstream SA zakup akcji własnych 262 700 (899) 4,46 (0,01) 262 700 (899) 0,00 2012-12-27
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 353 289 (6 750) 6,00 (0,11) 353 289 (6 750) 6,32 (0,28) 2012-12-21
Downstream SA zakup akcji własnych 261 801 (107 676) 4,45 (1,83) 261 801 (107 676) 0,00 2012-12-21
Downstream SA zakup akcji własnych 154 125 (1 000) 2,62 (0,02) 154 125 (1 000) 0,00 2012-12-20
Downstream SA zakup akcji własnych 153 125 (1 000) 2,60 (0,02) 153 125 (1 000) 0,00 2012-12-19
Downstream SA zakup akcji własnych 152 125 (1 000) 2,58 (0,02) 152 125 (1 000) 0,00 2012-12-18
Downstream SA zakup akcji własnych 151 125 (380) 2,56 151 125 (380) 0,00 2012-12-17
Downstream SA zakup akcji własnych 150 745 (1 000) 2,56 (0,02) 150 745 (1 000) 0,00 2012-12-14
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 346 539 (461) 5,89 (0,01) 346 539 (461) 6,04 (0,01) 2012-10-16
Wójciak Paweł 40 000 (-283 100) 0,68 (-4,81) 40 000 (-283 100) 0,69 (-4,94) 2012-10-11
Wójciak Paweł 323 100 5,49 323 100 5,63 2012-10-11
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 346 078 (1 129) 5,88 (0,02) 346 078 (1 129) 6,03 (0,14) 2012-09-28
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 2 153 440 (200 000) 36,61 (3,61) 2 153 440 (200 000) 37,57 (9,57) 2012-09-24
Podhorodecka Zofia 146 734 (-337 000) 2,49 (-5,73) 146 734 (-337 000) 2,56 (-4,63) 2012-09-24
Downstream SA zakup akcji własnych 149 745 (112 800) 2,54 (1,92) 149 745 (112 800) 0,00 2012-09-24
Downstream SA zakup akcji własnych 36 945 (950) 0,62 (0,01) 36 945 (950) 0,00 2012-07-31
Downstream SA zakup akcji własnych 35 995 (8 620) 0,61 (0,15) 35 995 (8 620) 0,00 2012-07-20
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 344 949 (1 811) 5,86 (0,03) 344 949 (1 811) 5,89 (0,85) 2012-07-18
Downstream SA zakup akcji własnych 27 375 (3 400) 0,46 (0,06) 27 375 (3 400) 0,00 2012-07-16
Podhorodecka Zofia 483 734 8,22 483 734 7,19 (-1,06) 2012-07-09
Podhorodecka Zofia 483 734 (241 867) 8,22 (-7,64) 483 734 (61 667) 8,25 (-12,94) 2012-07-09
Downstream SA zakup akcji własnych 23 975 0,40 23 975 0,00 2012-07-09
Downstream SA zakup akcji własnych 23 975 (3 340) 0,40 (0,05) 23 975 (3 340) 0,00 2012-07-09
Downstream SA zakup akcji własnych 20 635 (1 935) 0,35 (0,04) 20 635 (1 935) 0,00 2012-06-27
Downstream SA zakup akcji własnych 18 700 (1 530) 0,31 (0,02) 18 700 (1 530) 0,00 2012-06-26
Downstream SA zakup akcji własnych 17 170 (1 710) 0,29 (0,03) 17 170 (1 710) 0,00 2012-06-20
Downstream SA zakup akcji własnych 15 460 (1 070) 0,26 (0,02) 15 460 (1 070) 0,00 2012-06-13
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 343 138 5,83 343 138 5,04 (-0,81) 2012-06-06
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 343 138 (3 799) 5,83 (0,06) 343 138 (3 799) 5,85 (0,87) 2012-06-06
Downstream SA zakup akcji własnych 14 390 (235) 0,24 14 390 (235) 0,00 2012-06-06
Downstream SA zakup akcji własnych 14 155 (575) 0,24 (0,01) 14 155 (575) 0,00 2012-06-05
Downstream SA zakup akcji własnych 13 580 (610) 0,23 (0,01) 13 580 (610) 0,00 2012-05-30
Downstream SA zakup akcji własnych 12 970 (370) 0,22 (0,01) 12 970 (370) 0,00 2012-05-25
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 339 339 (26 929) 5,77 (0,46) 339 339 (26 929) 4,98 (0,40) 2012-05-23
Widła Kazimiera 48 198 (24 099) 0,81 (-2,89) 90 598 (45 299) 1,33 (-2,72) 2012-03-20
Rejdak Tadeusz 154 943 2,63 303 343 4,46 (0,01) 2012-03-20
Łobas Cecylia 17 300 0,29 (-0,27) 17 300 0,25 (-0,18) 2012-03-20
Downstream SA zakup akcji własnych 12 600 (1 030) 0,21 (0,02) 12 600 (1 030) 0,00 2012-02-22
Downstream SA zakup akcji własnych 11 570 (2 770) 0,19 (0,05) 11 570 (2 770) 0,00 2012-02-17
Downstream SA zakup akcji własnych 8 800 (1 100) 0,14 (0,01) 8 800 (1 100) 0,00 2012-02-10
Downstream SA zakup akcji własnych 7 700 (1 010) 0,13 (0,02) 7 700 (1 010) 0,00 2012-02-08
Downstream SA zakup akcji własnych 6 690 (890) 0,11 (0,02) 6 690 (890) 0,00 2012-02-06
Downstream SA zakup akcji własnych 5 800 (1 232) 0,09 (0,02) 5 800 (1 232) 0,00 2012-02-01
Downstream SA zakup akcji własnych 4 568 (930) 0,07 (0,01) 4 568 (930) 0,00 2012-01-27
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 312 410 (1 015) 5,31 (0,02) 312 410 (1 015) 4,58 (0,01) 2012-01-04
Downstream SA zakup akcji własnych 3 638 (500) 0,06 (-0,04) 3 638 (500) 0,00 2012-01-04
Rejdak Tadeusz 154 943 (-3 230) 2,63 (-0,05) 303 343 (-3 230) 4,45 (-0,05) 2011-12-13
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 1 953 440 33,00 (-0,21) 1 953 440 28,00 (-1,00) 2011-12-09
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 1 953 440 33,21 1 953 440 29,00 (-4,35) 2011-12-09
Seredyński Roman wraz z RS Holding sp. z o.o. 1 953 440 33,21 1 953 440 33,35 2011-12-09
Downstream SA zakup akcji własnych 3 138 0,10 (0,05) 3 138 0,00 2011-12-01
Downstream SA zakup akcji własnych 3 138 (200) 0,05 (-0,04) 3 138 (200) 0,00 2011-12-01
Rejdak Tadeusz 158 173 (-5 845) 2,68 (-2,69) 306 573 (-5 845) 4,50 (-3,34) 2011-11-30
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 311 395 (1 495) 5,29 (-4,87) 311 395 (1 495) 4,57 (-3,21) 2011-11-29
Downstream SA zakup akcji własnych 2 938 (300) 0,09 (0,01) 2 938 (300) 0,00 2011-11-25
Downstream SA zakup akcji własnych 2 638 (500) 0,08 (0,01) 2 638 (500) 0,00 2011-11-16
Downstream SA zakup akcji własnych 2 138 (438) 0,07 (0,02) 2 138 (438) 0,00 2011-11-10
Downstream SA zakup akcji własnych 1 700 (500) 0,05 (0,02) 1 700 (500) 0,00 2011-10-28
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 309 900 10,16 (4,90) 309 900 7,78 (3,23) 2011-10-26
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 309 900 (-5 220) 5,26 (-5,07) 309 900 (-5 220) 4,55 (-3,36) 2011-10-26
Engel Management Services Ltd. 53 000 (26 500) 1,73 265 000 (132 500) 6,65 2011-10-26
Rejdak Tadeusz 164 018 5,37 (2,59) 312 418 7,84 (3,26) 2011-10-06
Rejdak Tadeusz 164 018 (-2 600) 2,78 (-2,68) 312 418 (-2 600) 4,58 (-3,32) 2011-10-06
Downstream SA zakup akcji własnych 1 200 (480) 0,03 (0,01) 1 200 (480) 0,00 2011-10-06
Downstream SA zakup akcji własnych 720 (470) 0,02 (0,02) 720 (470) 0,00 2011-10-03
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 315 120 (1 920) 10,33 (0,07) 315 120 (1 920) 7,91 (0,05) 2011-09-28
Downstream SA zakup akcji własnych 250 0,00 250 0,00 2011-09-28
Gorczyca Grzegorz 204 176 2,99 (-3,70) 204 176 2,00 (-3,12) 2011-08-19
Gorczyca Grzegorz 204 176 (10 000) 6,69 (0,33) 204 176 (10 000) 5,12 (0,25) 2011-08-19
Gorczyca Grzegorz 194 176 (97 088) 6,36 (-8,57) 194 176 (97 088) 4,87 (-3,82) 2011-08-18
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 313 200 (7 900) 10,26 (0,26) 313 200 (7 900) 7,86 (0,20) 2011-08-08
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 305 300 (2 200) 10,00 (0,07) 305 300 (2 200) 7,66 (0,05) 2011-06-21
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 303 100 (4 990) 9,93 (0,16) 303 100 (4 990) 7,61 (0,13) 2011-05-31
Nałódka Dariusz 21 200 0,69 21 200 0,53 2011-03-31
Nałódka Dariusz 21 200 0,69 21 200 0,53 2011-01-27
Jarosz Sławomir wraz z podmiotami zależnymi i osobami blisko związanymi 298 110 (-20 850) 9,77 (-0,68) 298 110 (-20 850) 7,48 (-0,52) 2011-01-27
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 318 960 (2 260) 10,45 (0,07) 318 960 (2 260) 8,00 (0,05) 2010-11-26
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 316 700 (5 100) 10,38 (0,17) 316 700 (5 100) 7,95 (0,13) 2010-11-09
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 311 600 (157 800) 10,21 (0,13) 311 600 (157 800) 7,82 (0,10) 2010-09-21
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 153 800 (-153 800) 10,08 153 800 (-153 800) 7,72 2010-09-14
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 307 600 (155 090) 10,08 (0,08) 307 600 (155 090) 7,72 (0,07) 2010-09-14
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 152 510 (33 610) 10,00 (2,21) 152 510 (33 610) 7,65 (1,68) 2010-06-30
Podhorodecka Zofia 241 867 (-241 867) 15,86 422 067 (-422 067) 21,19 2009-10-06
Podhorodecka Zofia 483 734 15,86 (7,64) 844 134 21,19 (8,80) 2009-10-06
Podhorodecka Zofia 483 734 8,22 844 134 12,39 (-0,14) 2009-10-06
Podhorodecka Zofia 483 734 (247 867) 8,22 (-7,24) 844 134 (428 067) 12,53 (-8,36) 2009-10-06
Łobas Cecylia 17 300 0,56 (0,27) 17 300 0,43 (0,18) 2009-09-03
Łobas Cecylia 17 300 (8 650) 0,29 (-0,27) 17 300 (8 650) 0,25 (-0,18) 2009-09-03
Łobas Cecylia 8 650 (-4 432) 0,56 (-1,45) 8 650 (-15 032) 0,43 (0,41) 2009-09-03
Znamirowski Dariusz 88 400 (-15 600) 5,79 (-1,02) 88 400 (-15 600) 4,43 (-0,79) 2009-08-10
Znamirowski Dariusz 104 000 (-32 269) 6,81 (-2,12) 104 000 (-32 269) 5,22 (-1,62) 2009-08-09
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 118 900 (10 688) 7,79 (0,70) 118 900 (10 688) 5,97 (0,54) 2009-06-30
Znamirowski Dariusz 136 269 (38 785) 8,93 (2,54) 136 269 (38 785) 6,84 (1,95) 2009-05-15
Znamirowski Dariusz 97 484 6,39 97 484 4,89 2009-05-14
Jarosz Sławomir wraz z BBC Sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 108 212 (9 600) 7,09 (0,63) 108 212 (9 600) 5,43 (0,48) 2009-04-22
Jarosz Sławomir wraz z BBC sp. z o.o. oraz w porozumienu z Dariuszem Nałódką 98 612 6,46 98 612 4,95 2009-04-20
Rejdak Tadeusz 166 618 (83 309) 5,46 315 018 (157 509) 7,90 2008-12-31
Rejdak Tadeusz 83 309 (-7) 5,46 (-7,35) 157 509 (-7) 7,90 (-6,20) 2008-12-31
Engel Management Services Ltd. 26 500 (-26 500) 1,73 132 500 (-132 500) 6,65 2008-11-19
Engel Management Services Ltd. 53 000 (-47 343) 1,73 (-4,84) 265 000 (58 657) 6,65 (-3,71) 2008-11-19
Engel Management Services Ltd. 100 343 (-19 468) 6,57 (-11,86) 206 343 (-19 468) 10,36 (-9,86) 2008-01-07
Povidius Corp. sp. z o.o. 53 063 3,47 53 063 2,66 2007-12-27
Podhorodecka Zofia 235 867 (12 772) 15,46 (-18,86) 416 067 (12 772) 20,89 (-15,23) 2007-06-11
Widła Kazimiera 24 099 3,70 (2,12) 45 299 4,05 (1,78) 2007-04-30
Widła Kazimiera 24 099 (-24 099) 1,58 45 299 (-45 299) 2,27 2007-04-30
Widła Kazimiera 48 198 1,58 (0,77) 90 598 2,27 (0,94) 2007-04-30
Widła Kazimiera 48 198 0,81 90 598 1,33 2007-04-30
Rejdak Tadeusz 83 316 12,81 (7,35) 157 516 14,10 (6,20) 2007-04-30
Rejdak Tadeusz 83 316 5,46 157 516 7,90 2007-04-30
Rachwał Lidia 13 082 2,01 (1,01) 23 682 2,12 (1,12) 2007-04-30
Rachwał Lidia 13 082 1,00 23 682 1,00 2007-04-30
Podhorodecka Zofia 223 095 34,32 (19,70) 403 295 36,12 (15,87) 2007-04-30
Podhorodecka Zofia 223 095 14,62 403 295 20,25 2007-04-30
Łobas Cecylia 13 082 2,01 (1,16) 23 682 0,02 (-1,16) 2007-04-30
Łobas Cecylia 13 082 0,85 23 682 1,18 2007-04-30
Gorczyca Grzegorz 97 088 14,93 (8,57) 97 088 8,69 (3,82) 2007-04-30
Gorczyca Grzegorz 97 088 6,36 97 088 4,87 2007-04-30
Engel Management Services Ltd. 119 811 18,43 (10,58) 225 811 20,22 (8,89) 2007-04-30
Engel Management Services Ltd. 119 811 7,85 225 811 11,33 2007-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2021-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2020-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2018-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2017-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2010-09-15 Split 1:2
2009-12-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2009-12-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.