1,5900 zł
4,61% 0,0700 zł
Digital Avenue SA (DGL)

Komunikaty spółki - DIGITAL

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i zmian w Statucie Spółki / Zmiana adresu Spółki
Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 lipca 2020 r.
Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zmiana udziału w głosach
Podpisanie aneksu do Term Sheet
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Otrzymanie istotnej informacji od ICE CODE GAMES sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.