1,0400 zł
-4,59% -0,0500 zł
Digital Avenue SA (DGL)

Akcjonariat - DIGITAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 13 218 428,08 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 710 027 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 385 841
Liczba głosów na WZA: 12 710 027 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,24%
Kapitał akcyjny: 1 271 002,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 385 841
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 49,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 5 734 650 (45,12%) 5 734 650 (45,12%) 2020-08-07 CLC, AFH, ALG, VAR, KBJ, TLT, OXY, ALG, ARE, HRL, BLU, ERH, SSK, MOE, INB, EVE, OML, JRH, OPT, BRH, SNG
Górski Artur ZWZ 651 191 (5,12%) 651 191 (5,12%) 2020-07-20 OML, ERH, JWA, H4F, IDH, KPC, SSK, INB, BBA, TLT, MOE, OPT, SNG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie MCI Management SA 2007-04-19 642 000
0,00
1,00 0,00 642 000
642 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24
2007-06-14
seria B - subskrypcja prywatna 2007-07-17 209 322
5 861 016,00
1,00 28,00 851 322
851 322,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-24

split 1:10 2008-04-01 0
0,00
0,10 0,00 8 513 220
851 322,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-30
seria C - subskrypcja prywatna Piotr Wąsowski, Piotr Bocheńczak 2010-04-07 2 228 914
1 849 998,62
0,10 0,83 10 742 134
1 074 213,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-01
połączenie z Styl.Media sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-12-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-21
seria D - Piotr Wąsowski, Rafał Małecki, Piotr Bocheńczak 2011-08-17 169 000
16 900,00
0,10 0,10 10 911 134
1 091 113,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-28
seria E - MCI Management SA, Marek Kamola 2011-09-22 912 227
0,00
0,10 0,00 11 823 361
1 182 336,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-28
seria F - Piotr Wąsowski, Aleksandra Sitarska, Daniel Kaczmarek 2012-03-22 176 666
125 432,86
0,10 0,71 12 000 027
1 200 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-17
seria G - Medousa sp. z o.o. 2012-07-31 650 000
461 500,00
0,10 0,71 12 650 027
1 265 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-31
2012-09-05
seria H - Piotr Wąsowski 2013-03-12 60 000
6 000,00
0,10 0,10 12 710 027
1 271 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-11
połączenie z Medousa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-06-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Samek Krzysztof 300 000 (-360 010) 2,36 (-2,83) 300 000 (-360 010) 2,36 (-2,83) 2020-07-10
Samek Krzysztof 660 010 5,19 660 010 5,19 2020-01-28
Górski Artur 640 000 5,04 640 000 5,04 2020-01-16
Ciszewski January 5 849 640 46,02 (0,02) 5 849 640 46,02 (0,02) 2020-01-16
Ciszewski January bezpośrednio, wraz z JR Holding SA 5 849 640 (-2 518 013) 46,00 (-19,84) 5 849 640 (-2 518 013) 46,00 (-19,84) 2020-01-16
Kamola Marek 0 (-3 155 005) 0,00 (-24,82) 0 (-3 155 005) 0,00 (-24,82) 2019-12-19
Ziemski Sławomir 0 (-1 260 000) 0,00 (-9,91) 0 (-1 260 000) 0,00 (-9,91) 2019-12-18
Obszański Mariusz 0 (-2 808 876) 0,00 (-22,10) 0 (-2 808 876) 0,00 (-22,10) 2019-12-18
Czarnopyś Paweł 0 (-757 000) 0,00 (-5,96) 0 (-757 000) 0,00 (-5,96) 2019-12-18
Ciszewski January 8 367 653 65,84 8 367 653 65,84 2019-12-18
Obszański Mariusz 2 808 876 (395 172) 22,10 (3,11) 2 808 876 (395 172) 22,10 (3,11) 2019-04-02
Kozicka Marzena 606 743 (-150 257) 4,77 (-1,19) 606 743 (-150 257) 4,77 (-1,19) 2019-03-22
Obszański Mariusz porozumienie 2 413 704 18,99 (0,99) 2 413 704 18,99 (0,99) 2018-10-10
Obszański Mariusz 2 413 704 (645 752) 18,00 (4,09) 2 413 704 (645 752) 18,00 (4,09) 2018-10-10
Kamola Marek porozumienie 3 155 005 24,82 (0,82) 3 155 005 24,82 (0,82) 2018-10-10
Kamola Marek 3 155 005 (459 805) 24,00 (2,79) 3 155 005 (459 805) 24,00 (2,79) 2018-10-10
Bocheńczak Piotr 0 (-1 234 707) 0,00 (-9,76) 0 (-1 234 707) 0,00 (-9,76) 2018-10-10
Kamola Marek 2 695 200 21,21 (0,21) 2 695 200 21,21 (0,21) 2017-04-26
Kamola Marek porozumienie 2 695 200 (1 261 000) 21,00 (9,72) 2 695 200 (1 261 000) 21,00 (9,72) 2017-04-26
Obszański Mariusz porozumienie 1 767 952 13,91 1 767 952 13,91 2017-04-25
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne; w porozumieniu 614 332 (-3 928 620) 4,83 (-30,17) 614 332 (-3 928 620) 4,83 (-30,17) 2017-04-25
Kozicka Marzena porozumienie 757 000 5,96 (0,96) 757 000 5,96 (0,96) 2017-04-25
Kozicka Marzena 757 000 5,00 757 000 5,00 2017-04-25
Czarnopyś Paweł porozumienie 757 000 5,96 (0,96) 757 000 5,96 (0,96) 2017-04-25
Czarnopyś Paweł 757 000 5,00 757 000 5,00 2017-04-25
Kamola Marek w porozumieniu 1 434 200 (84 200) 11,28 (0,66) 1 434 200 (84 200) 11,28 (0,66) 2017-04-04
Kamola Marek ZWZ 1 350 000 (34 100) 10,62 (0,27) 1 350 000 (34 100) 10,62 (0,27) 2016-06-21
Ziemski Sławomir 1 260 000 9,91 (0,91) 1 260 000 9,91 (0,91) 2015-02-26
Ziemski Sławomir w porozumieniu 1 260 000 9,00 (-0,91) 1 260 000 9,00 (-0,91) 2015-02-26
Ziemski Sławomir w porozumieniu 1 260 000 9,91 (0,91) 1 260 000 9,91 (0,91) 2015-02-26
Ziemski Sławomir 1 260 000 9,00 (-0,91) 1 260 000 9,00 (-0,91) 2015-02-26
Ziemski Sławomir 1 260 000 (210 000) 9,91 (1,65) 1 260 000 (210 000) 9,91 (1,65) 2015-02-26
Ziemski Sławomir 1 050 000 (410 000) 8,26 (3,23) 1 050 000 (410 000) 8,26 (3,23) 2015-02-16
Wąsowski Piotr 460 357 (-739 850) 3,62 (-5,37) 460 357 (-739 850) 3,62 (-5,37) 2014-10-14
Kluba Tomasz 372 741 (-485 559) 2,93 (-3,85) 372 741 (-485 559) 2,93 (-3,85) 2014-01-29
Ziemski Sławomir 640 000 5,03 640 000 5,03 2013-10-03
Avatrix SA 640 000 5,00 (-0,03) 640 000 5,00 (-0,03) 2013-10-03
Avatrix SA 640 000 5,03 640 000 5,03 2013-10-03
Kamola Marek 1 315 900 (85 800) 10,35 (0,63) 1 315 900 (85 800) 10,35 (0,63) 2013-05-10
Wąsowski Piotr 1 200 207 8,99 (-0,49) 1 200 207 8,99 (-0,49) 2012-09-05
Wąsowski Piotr 1 200 207 9,48 (0,04) 1 200 207 9,48 (0,04) 2012-09-05
Wąsowski Piotr 1 200 207 9,44 (-0,56) 1 200 207 9,44 (-0,56) 2012-09-05
Ogółem 12 650 027 (650 000) 0 12 650 027 (650 000) 0 2012-09-05
Kamola Marek 1 230 100 9,72 (0,05) 1 230 100 9,72 (0,05) 2012-09-05
Kamola Marek 1 230 100 (11 100) 9,67 (-0,48) 1 230 100 (11 100) 9,67 (-0,48) 2012-09-05
Bocheńczak Piotr 1 234 707 9,76 (0,05) 1 234 707 9,76 (0,05) 2012-09-05
Bocheńczak Piotr 1 234 707 9,71 1 234 707 9,71 2012-09-05
Bocheńczak Piotr 1 234 707 9,71 (0,72) 1 234 707 9,71 (0,72) 2012-09-05
Bocheńczak Piotr 1 234 707 8,99 (-1,29) 1 234 707 8,99 (-1,29) 2012-09-05
Kamola Marek 1 219 000 10,15 (0,52) 1 219 000 10,15 (0,52) 2012-07-10
Kamola Marek 1 219 000 (349 000) 9,63 (2,39) 1 219 000 (349 000) 9,63 (2,39) 2012-07-10
Wąsowski Piotr 1 200 207 10,00 (0,52) 1 200 207 10,00 (0,52) 2012-04-19
Wąsowski Piotr 1 200 207 (180 000) 9,48 (-0,01) 1 200 207 (180 000) 9,48 (-0,01) 2012-04-19
Kamola Marek 870 000 (300 000) 7,24 (1,94) 870 000 (300 000) 7,24 (1,94) 2012-04-19
Ogółem 12 000 027 (176 666) 0 12 000 027 (176 666) 0 2012-04-17
Bocheńczak Piotr 1 234 707 10,28 (0,52) 1 234 707 10,28 (0,52) 2012-04-09
Bocheńczak Piotr 1 234 707 (120 250) 9,76 (-0,61) 1 234 707 (120 250) 9,76 (-0,61) 2012-04-09
Ogółem 11 823 361 (1 081 227) 0 11 823 361 (1 081 227) 0 2011-12-28
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne; w porozumieniu 4 542 952 35,00 (-3,42) 4 542 952 35,00 (-3,42) 2011-12-28
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 542 952 38,42 (0,57) 4 542 952 38,42 (0,57) 2011-12-28
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 542 952 37,85 (1,94) 4 542 952 37,85 (1,94) 2011-12-28
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 542 952 35,91 (0,17) 4 542 952 35,91 (0,17) 2011-12-28
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 542 952 (614 332) 35,74 (-0,83) 4 542 952 (614 332) 35,74 (-0,83) 2011-12-28
Wąsowski Piotr 1 020 207 9,49 (0,87) 1 020 207 9,49 (0,87) 2011-10-19
Wąsowski Piotr 1 020 207 8,62 (0,12) 1 020 207 8,62 (0,12) 2011-10-19
Wąsowski Piotr 1 020 207 (1 008 207) 8,50 (8,39) 1 020 207 (1 008 207) 8,50 (8,39) 2011-10-19
Kamola Marek 570 000 5,30 (0,48) 570 000 5,30 (0,48) 2011-08-30
Kamola Marek 570 000 4,82 (0,07) 570 000 4,82 (0,07) 2011-08-30
Kamola Marek 570 000 (46 860) 4,75 (-0,12) 570 000 (46 860) 4,75 (-0,12) 2011-08-30
Kamola Marek 523 140 4,87 523 140 4,87 2011-08-29
Kluba Tomasz 858 300 6,78 (0,03) 858 300 6,78 (0,03) 2011-06-06
Kluba Tomasz 858 300 6,75 (-1,23) 858 300 6,75 (-1,23) 2011-06-06
Kluba Tomasz 858 300 7,98 (0,73) 858 300 7,98 (0,73) 2011-06-06
Kluba Tomasz 858 300 7,25 (0,10) 858 300 7,25 (0,10) 2011-06-06
Kluba Tomasz 858 300 (315 130) 7,15 (0,77) 858 300 (315 130) 7,15 (0,77) 2011-06-06
One-2-One SA w upadłości likwidacyjnej 398 154 (-259 741) 3,70 (-2,42) 398 154 (-259 741) 3,70 (-2,42) 2011-04-12
One-2-One SA w upadłości likwidacyjnej 657 895 6,12 657 895 6,12 2011-04-11
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 3 928 620 36,57 (3,35) 3 928 620 36,57 (3,35) 2011-03-31
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 3 928 620 (-1 320 000) 33,22 (-15,64) 3 928 620 (-1 320 000) 33,22 (-15,64) 2011-03-31
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 5 248 620 (660 000) 48,86 (6,15) 5 248 620 (660 000) 48,86 (6,15) 2011-03-30
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 588 620 42,71 (-11,18) 4 588 620 42,71 (-11,18) 2011-03-30
Pruszczyński Tomasz 287 340 2,67 287 340 2,67 2010-06-30
Bocheńczak Piotr 1 114 457 10,37 (0,95) 1 114 457 10,37 (0,95) 2010-06-25
Bocheńczak Piotr 1 114 457 9,42 (0,14) 1 114 457 9,42 (0,14) 2010-06-25
Bocheńczak Piotr 1 114 457 9,28 1 114 457 9,28 2010-06-25
Wąsowski Piotr 12 000 (-1 114 457) 0,11 (-10,37) 12 000 (-1 114 457) 0,11 (-10,37) 2010-06-11
Wąsowski Piotr 1 126 457 (281 484) 10,48 (3,84) 1 126 457 (281 484) 10,48 (3,84) 2010-06-11
Ogółem 10 742 134 (2 228 914) 0 10 742 134 (2 228 914) 0 2010-06-01
Jasieniecki Andrzej 55 350 0,00 (-0,65) 55 350 0,00 (-0,65) 2009-09-30
Pruszczyński Tomasz 287 340 2,67 (-0,70) 287 340 2,67 (-0,70) 2009-08-04
Pruszczyński Tomasz 287 340 3,37 287 340 3,37 2009-08-04
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 588 620 53,89 (11,18) 4 588 620 53,89 (11,18) 2009-08-04
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 588 620 (4 135 934) 42,71 (-10,46) 4 588 620 (4 135 934) 42,71 (-10,46) 2009-08-04
Jasieniecki Andrzej 55 350 0,65 55 350 0,65 2009-08-04
Kluba Tomasz 543 170 6,38 (1,33) 543 170 6,38 (1,33) 2008-09-30
Kluba Tomasz 543 170 (488 853) 5,05 (-1,33) 543 170 (488 853) 5,05 (-1,33) 2008-09-30
Ogółem 8 513 220 (7 661 898) 0 8 513 220 (7 661 898) 0 2008-06-16
Lindsay John 48 272 (-434 448) 5,67 48 272 (-434 448) 5,67 2008-05-19
Lindsay John 482 720 5,67 (1,18) 482 720 5,67 (1,18) 2008-05-19
Lindsay John 482 720 4,49 (0,49) 482 720 4,49 (0,49) 2008-05-19
Lindsay John 482 720 4,00 482 720 4,00 2008-05-19
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 452 686 (-4 074 174) 53,17 452 686 (-4 074 174) 53,17 2008-03-31
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 4 526 860 (3 884 860) 53,17 (-46,83) 4 526 860 (3 884 860) 53,17 (-46,83) 2008-03-31
Kluba Tomasz w tym 54317 PDA 54 317 (-488 853) 6,38 54 317 (-488 853) 6,38 2007-12-04
Kluba Tomasz w tym 54317 PDA 543 170 6,38 543 170 6,38 2007-12-04
Ogółem 851 322 (209 322) 0 851 322 (209 322) 0 2007-08-30
Ogółem 642 000 0 642 000 0 2007-06-14
MCI Capital ASI SA 642 000 100,00 (24,59) 642 000 100,00 (24,59) 2007-06-14
MCI Capital ASI SA 642 000 75,41 (0,41) 642 000 75,41 (0,41) 2007-06-14
MCI Capital ASI SA przez podmioty zależne 642 000 75,00 642 000 75,00 2007-06-14
Wąsowski Piotr wraz z Arkley II Seed Fund SA 844 973 6,64 844 973 6,64 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-06-16 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.