0,2160 zł
10,20% 0,0200 zł
Dent-a-Medical SA (DAM)

Akcjonariat - DENTAMDC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 979 954,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 41 573 865 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 272 096
Liczba głosów na WZA: 41 573 865 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,17%
Kapitał akcyjny: 4 157 386,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 272 096
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,83%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Hamlet sp. z o.o. 17 000 000 (40,89%) 17 000 000 (40,89%) 2021-06-24 -
Szuba Adam 4 272 096 (10,28%) 4 272 096 (10,28%) 2021-08-03 ATO

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Dent-a-Medical SA na EKO-OZE SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-10
podwyższenie kapitału seria F 30 000 000
300 000,00
0,01 0,01 594 213 655
5 942 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-30
seria A1 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-12-15 925 000
925 000,00
1,00 1,00 925 000
925 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A2 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-12-15 1 472 500
1 472 500,00
1,00 1,00 2 397 500
2 397 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A3 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-12-15 325 000
325 000,00
1,00 1,00 2 722 500
2 722 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2009-06-22 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00 3 922 500
3 922 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-24
seria C - subskrypcja prywatna zmieniona 06.11.2009 2009-06-22 5 760 299
864 044,85
0,01 0,15 398 010 299
3 980 102,99
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-15
2010-02-02
split 1:100 2009-11-06
0,01 392 250 000
3 922 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-23
seria D - prawo poboru 10:1 2010-04-14 12 703 356
508 134,24
0,01 0,04 410 713 655
4 107 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-27
seria E - subskrypcja prywatna uchylona 08.09.2010 2010-06-30 82 142 731
1 642 854,62
0,01 0,02
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-06-30 30 000 000
300 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E2 - subskrypcja prywatna 2010-09-08 55 000 000
1 100 000,00
0,01 0,02 558 213 655
5 582 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-24
seria E3 - subskrypcja prywatna 2010-09-08 6 000 000
120 000,00
0,01 0,02 564 213 655
5 642 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-24
seria E1 - subskrypcja prywatna 2010-09-08 92 500 000
925 000,00
0,01 0,01 503 213 655
5 032 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-09
seria H - subskrypcja prywatna 2012-02-28 12 500 000
1 000 000,00
0,01 0,08 611 713 655
6 117 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-31
seria G - subskrypcja prywatna 2012-02-28 5 000 000
500 000,00
0,01 0,10 599 213 655
5 992 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-05
seria I - subskrypcja prywatna 2013-10-29 45 000 000
450 000,00
0,01 0,01 656 713 655
6 567 136,55
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-25
zmiana oznaczenia akcji: seria I i J 2015-12-18
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-03
scalenie akcji 50:1 2015-12-18
0,50 13 134 273
6 567 136,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-18 -5
0,01 656 713 650
6 567 136,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-03
seria K - subskrypcja prywatna 2016-11-22 13 672 000
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:50 2016-11-22
0,01 656 713 650
6 567 136,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-16
scalenie akcji 50:1 2018-01-12
0,50 13 134 273
6 567 136,50
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-29
0,10 13 134 273
1 313 427,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-23
seria K - subskrypcja prywatna 2018-12-19 2 848 304
284 830,40
0,10 0,10 15 982 577
1 598 257,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-22
seria L - subskrypcja prywatna 2019-03-29 400 000
40 000,00
0,10 0,10 16 382 577
1 638 257,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
seria M - subskrypcja prywatna 2020-10-13 17 000 000
1 700 000,00
0,10 0,10 33 382 577
3 338 257,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-24
seria N - prawo poboru 2:1 2020-10-13 8 191 288
819 128,80
0,10 0,10 41 573 865
4 157 386,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-03
seria ) - prawo poboru 1:1 2021-10-25 41 573 865
6 236 079,75
0,10 0,15
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Hamlet sp. z o.o. 17 000 000 0 17 000 000 50,92 2021-06-24
Ludatec sp. z o.o. 1 500 000 4,49 1 500 000 4,49 2021-02-05
Zembrzycka-Stachoń Kinga 0 (-827 000) 0,00 (-5,05) 0 (-827 000) 0,00 (-5,05) 2021-02-04
Stafin Kazimierz 368 539 (-820 463) 2,25 (-6,80) 368 539 (-820 463) 2,25 (-6,80) 2020-05-18
Zembrzycka-Stachoń Kinga 827 000 5,05 827 000 5,05 2019-12-31
Stafin Kazimierz NWZ 1 189 002 9,05 (1,61) 1 189 002 9,05 (1,61) 2018-08-27
Stafin Kazimierz NWZ 1 189 002 7,44 (0,18) 1 189 002 7,44 (0,18) 2018-08-27
Stafin Kazimierz NWZ 1 189 002 (41 002) 7,26 (-1,48) 1 189 002 (41 002) 7,26 (-1,48) 2018-08-27
Warżała Beata wraz z Beata sp. z o.o. 25 900 799 (-21 000 000) 3,94 (-3,20) 25 900 799 (-21 000 000) 3,94 (-3,20) 2017-11-14
Stafin Kazimierz 1 148 000 (-56 252 000) 8,74 1 148 000 (-56 252 000) 8,74 2016-10-26
Stafin Kazimierz 57 400 000 (1 246 167) 8,74 (0,19) 57 400 000 (1 246 167) 8,74 (0,19) 2016-10-26
Warżała Beata wraz z Beata sp. z o.o. 46 900 799 7,14 46 900 799 7,14 2016-09-07
Stafin Kazimierz 56 153 833 (-6 243 214) 8,55 (-0,95) 56 153 833 (-6 243 214) 8,55 (-0,95) 2016-09-06
Stafin Kazimierz WZA 62 397 047 (-25 460 833) 9,50 (-3,87) 62 397 047 (-25 460 833) 9,50 (-3,87) 2015-12-18
Stafin Kazimierz 87 857 880 (66 405 284) 13,37 (9,79) 87 857 880 (66 405 284) 13,37 (9,79) 2014-10-22
Blotropics Ltd. 0 (-75 000 000) 0,00 (-12,51) 0 (-75 000 000) 0,00 (-12,51) 2014-10-22
Andrych Mariusz 58 870 621 (57 693 209) 8,96 58 870 621 (57 693 209) 8,96 2014-10-11
Andrych Mariusz 1 177 412 8,96 (1,59) 1 177 412 8,96 (1,59) 2014-10-11
Andrych Mariusz 1 177 412 7,37 (3,84) 1 177 412 7,37 (3,84) 2014-10-11
Andrych Mariusz 1 177 412 (-112 307 888) 3,53 (-13,75) 1 177 412 (-112 307 888) 3,53 (-13,75) 2014-10-11
Nizio Wojciech 12 000 0,00 12 000 0,00 2013-12-19
Nizio Wojciech 12 000 0,00 12 000 0,00 2013-12-19
Nizio Wojciech 12 000 0,00 12 000 0,00 2013-12-19
Bodzioch Bogusław 440 000 0,07 (0,01) 440 000 0,07 (0,01) 2013-06-25
Bodzioch Bogusław 440 000 0,06 (0,06) 440 000 0,06 (0,06) 2013-06-25
Bodzioch Bogusław 440 000 0,00 440 000 0,00 2013-06-25
Blotropics Ltd. 75 000 000 12,51 (0,25) 75 000 000 12,51 (0,25) 2012-08-20
Blotropics Ltd. 75 000 000 12,26 (0,84) 75 000 000 12,26 (0,84) 2012-08-20
Blotropics Ltd. 75 000 000 11,42 75 000 000 11,42 2012-08-20
Stafin Kazimierz 21 452 596 (-75 000 000) 3,58 (-12,51) 21 452 596 (-75 000 000) 3,58 (-12,51) 2012-08-17
Stafin Kazimierz 96 452 596 (-4 147 069) 16,09 (-0,83) 96 452 596 (-4 147 069) 16,09 (-0,83) 2012-08-16
Andrych Mariusz 113 485 300 17,28 (-1,81) 113 485 300 17,28 (-1,81) 2012-02-11
Andrych Mariusz 113 485 300 19,09 (0,16) 113 485 300 19,09 (0,16) 2012-02-11
Andrych Mariusz 113 485 300 18,93 (0,38) 113 485 300 18,93 (0,38) 2012-02-11
Andrych Mariusz 113 485 300 (-15 000 000) 18,55 (-6,98) 113 485 300 (-15 000 000) 18,55 (-6,98) 2012-02-11
Wiśniewski Piotr 0 (-15 000) 0,00 0 (-15 000) 0,00 2011-02-28
Kruszyna Marcin 1 500 000 0,24 (0,02) 1 500 000 0,24 (0,02) 2011-02-04
Kruszyna Marcin 1 500 000 0,22 (0,22) 1 500 000 0,22 (0,22) 2011-02-04
Kruszyna Marcin 1 500 000 0,00 (-0,26) 1 500 000 0,00 (-0,26) 2011-02-04
Kruszyna Marcin 1 500 000 0,26 (0,01) 1 500 000 0,26 (0,01) 2011-02-04
Kruszyna Marcin 1 500 000 0,25 1 500 000 0,25 2011-02-04
Kruszyna Marcin 1 500 000 0,25 1 500 000 0,25 2011-02-04
Warżała Adam 32 000 000 4,87 32 000 000 4,87 2011-01-24
Warżała Adam 32 000 000 4,87 (-0,80) 32 000 000 4,87 (-0,80) 2011-01-24
Warżała Adam 32 000 000 5,67 (0,29) 32 000 000 5,67 (0,29) 2011-01-24
Warżała Adam 32 000 000 5,38 (0,04) 32 000 000 5,38 (0,04) 2011-01-24
Warżała Adam 32 000 000 5,34 (0,11) 32 000 000 5,34 (0,11) 2011-01-24
Warżała Adam 32 000 000 (15 500 000) 5,23 (2,31) 32 000 000 (15 500 000) 5,23 (2,31) 2011-01-24
Stafin Kazimierz 100 599 665 16,92 (0,14) 100 599 665 16,92 (0,14) 2011-01-24
Stafin Kazimierz 100 599 665 16,78 (-1,05) 100 599 665 16,78 (-1,05) 2011-01-24
Stafin Kazimierz 100 599 665 (35 000 000) 17,83 (6,21) 100 599 665 (35 000 000) 17,83 (6,21) 2011-01-24
Warżała Adam 16 500 000 2,92 16 500 000 2,92 2011-01-23
Stafin Kazimierz 65 599 665 (-4 411 979) 11,62 (-2,29) 65 599 665 (-4 411 979) 11,62 (-2,29) 2011-01-23
Stafin Kazimierz 70 011 644 13,91 (1,51) 70 011 644 13,91 (1,51) 2010-12-01
Stafin Kazimierz 70 011 644 (43 713 637) 12,40 (6,00) 70 011 644 (43 713 637) 12,40 (6,00) 2010-12-01
Andrych Mariusz 128 485 300 25,53 (2,76) 128 485 300 25,53 (2,76) 2010-11-30
Andrych Mariusz 128 485 300 22,77 (1,15) 128 485 300 22,77 (1,15) 2010-11-30
Andrych Mariusz 128 485 300 (9 500 000) 21,62 (-7,35) 128 485 300 (9 500 000) 21,62 (-7,35) 2010-11-30
Andrych Mariusz 118 985 300 28,97 (5,33) 118 985 300 28,97 (5,33) 2010-10-29
Andrych Mariusz 118 985 300 (-20 000 000) 23,64 (-11,28) 118 985 300 (-20 000 000) 23,64 (-11,28) 2010-10-29
Stafin Kazimierz 26 298 007 6,40 (1,18) 26 298 007 6,40 (1,18) 2010-07-27
Stafin Kazimierz 26 298 007 (10 000 000) 5,22 (1,26) 26 298 007 (10 000 000) 5,22 (1,26) 2010-07-27
Bio-Med Capital SA 20 000 000 (-20 000 000) 4,86 (-4,87) 20 000 000 (-20 000 000) 4,86 (-4,87) 2010-07-27
Stafin Kazimierz 16 298 007 3,96 16 298 007 3,96 2010-07-26
Bio-Med Capital SA 40 000 000 (-19 600 000) 9,73 (-5,24) 40 000 000 (-19 600 000) 9,73 (-5,24) 2010-07-20
Bio-Med Capital SA 59 600 000 14,97 (0,46) 59 600 000 14,97 (0,46) 2010-06-09
Bio-Med Capital SA 59 600 000 (-40 050 000) 14,51 (-10,52) 59 600 000 (-40 050 000) 14,51 (-10,52) 2010-06-09
Bio-Med Capital SA 99 650 000 (-10 350 000) 25,03 (-2,60) 99 650 000 (-10 350 000) 25,03 (-2,60) 2010-06-08
Bio-Med Capital SA 110 000 000 (12 000 000) 27,63 (3,01) 110 000 000 (12 000 000) 27,63 (3,01) 2010-03-17
Andrych Mariusz 138 985 300 34,92 (1,08) 138 985 300 34,92 (1,08) 2010-02-22
Andrych Mariusz 138 985 300 (-17 656 000) 33,84 (-5,51) 138 985 300 (-17 656 000) 33,84 (-5,51) 2010-02-22
Andrych Marta 10 000 000 (-50 000 000) 2,51 (-12,78) 10 000 000 (-50 000 000) 2,51 (-12,78) 2010-02-16
Andrych Mariusz 156 641 300 (57 656 000) 39,35 (14,48) 156 641 300 (57 656 000) 39,35 (14,48) 2010-02-16
Wiśniewski Piotr 15 000 0,00 15 000 0,00 2010-01-21
Wiśniewski Piotr 15 000 0,00 15 000 0,00 2010-01-21
Wiśniewski Piotr 15 000 0,00 15 000 0,00 2010-01-21
Nexity Global SA 19 328 700 (-145 330 000) 4,85 (-37,12) 19 328 700 (-145 330 000) 4,85 (-37,12) 2009-12-17
Bio-Med Capital SA 98 000 000 24,62 (0,63) 98 000 000 24,62 (0,63) 2009-12-17
Bio-Med Capital SA 98 000 000 23,99 98 000 000 23,99 2009-12-17
Andrych Mariusz 98 985 300 24,87 (0,88) 98 985 300 24,87 (0,88) 2009-12-17
Andrych Mariusz 98 985 300 (-17 656 000) 23,99 (-5,74) 98 985 300 (-17 656 000) 23,99 (-5,74) 2009-12-17
Nexity Global SA 164 658 700 41,97 (0,60) 164 658 700 41,97 (0,60) 2009-12-16
Nexity Global SA 164 658 700 41,37 164 658 700 41,37 2009-12-16
Andrych Marta 60 000 000 15,29 (0,22) 60 000 000 15,29 (0,22) 2009-12-16
Andrych Marta 60 000 000 15,07 (0,08) 60 000 000 15,07 (0,08) 2009-12-16
Andrych Marta 60 000 000 14,99 60 000 000 14,99 2009-12-16
Andrych Mariusz 116 641 300 29,73 (0,43) 116 641 300 29,73 (0,43) 2009-12-16
Andrych Mariusz 116 641 300 29,30 116 641 300 29,30 2009-12-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-11-19 Prawo poboru 1:1
2020-11-16 Prawo poboru 2:1
2018-04-04 Split 50:1
2010-07-28 Prawo poboru 5:1
2010-05-05 Prawo poboru 10:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.