0,2060 zł
24,10% 0,0400 zł
Broad Gate SA (BDG)

Komunikaty spółki - BROADGATE

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A., które odbyło się w dniu 15 września 2020 roku
Raport okresowy za II kwartał 2020 rok
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 15 września 2020 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 15 września 2020 roku
RAPORT ROCZNY BROAD GATE S.A. ZA 2019 ROK
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
Korekta ceny nabycia udziałów spółki MASTER OOO mająca znaczący wpływ na wynik finansowy Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta
Zawarcie znaczącej umowy
Zawarcie znaczącej umowy
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu za II kwartał 2020 roku
BROADGATE 24,10% 0,21
2020-10-21 11:54:21

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.