1,9000 zł
4,40% 0,0800 zł
Blue Tax Group SA (BTG)

Akcjonariat - BLUETAX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 660 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 400 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 788 352
Liczba głosów na WZA: 6 226 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 699,17%
Kapitał akcyjny: 1 400 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 582 352
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 202,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -599,17%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stanisławski Mirosław 642 350 (45,88%) 896 350 (54,19%) 2013-12-18 -
Stanisławski Mirosław 6 423 502 (45,88%) 8 963 502 (54,19%) 2013-12-18 -
Borak Tadeusz 247 500 (17,68%) 247 500 (14,96%) 2015-04-10 -
Borak Tadeusz 2 475 000 (17,68%) 2 475 000 (14,96%) 2015-04-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-11-07 25 400 000
254 000,00
0,01 0,01 25 400 000
254 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-11-07 25 000 000
250 000,00
0,01 0,01 50 400 000
504 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria C - subskrypcja prywatna 2007-12-04 20 000 000
4 000 000,00
0,01 0,20 70 400 000
704 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2010-09-20 29 600 000
592 000,00
0,01 0,02 100 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-21
scalenie akcji 10:1 2011-10-10 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2013-06-28 20 000 000
400 000,00
0,01 0,02 120 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-12
seria F - subskrypcja prywatna 2013-06-28 20 000 000
400 000,00
0,01 0,02 140 000 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-12
scalenie akcji 100:1 2019-06-28 0
0,00
1,00 0,00 1 400 000
1 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kroczyński Przemysław 0 (-8 000 000) 0,00 (-8,00) 0 (-8 000 000) 0,00 (-6,37) 2020-06-03
Ogółem 1 400 000 (-138 600 000) 0 1 654 000 (-143 746 000) 0 2019-10-14
Jankowski Paweł 8 204 438 (8 122 394) 5,86 8 204 438 (8 122 394) 5,64 (0,68) 2016-04-08
Jankowski Paweł 82 044 (-16 417 956) 5,86 (-5,93) 82 044 (-16 417 956) 4,96 (-6,39) 2016-04-08
Jankowski Paweł 16 500 000 (8 295 562) 11,79 (5,93) 16 500 000 (8 295 562) 11,35 (5,71) 2015-04-14
Jankowski Paweł 8 204 438 5,86 8 204 438 5,64 (0,68) 2015-04-14
Jankowski Paweł 8 204 438 (-8 295 562) 5,86 (-5,92) 8 204 438 (-8 295 562) 4,96 (-6,38) 2015-04-14
Jankowski Paweł 16 500 000 (-6 150 000) 11,78 (-10,86) 16 500 000 (-6 150 000) 11,34 (-6,72) 2015-04-14
Borak Tadeusz 24 750 000 17,67 (-0,01) 24 750 000 17,02 (2,06) 2015-04-10
Borak Tadeusz 24 750 000 (22 275 000) 17,68 24 750 000 (22 275 000) 14,96 (-134,68) 2015-04-10
Borak Tadeusz 2 475 000 17,68 2 475 000 149,64 2015-04-10
Stanisławski Mirosław 64 235 023 45,88 89 635 023 61,64 (7,45) 2013-12-18
Stanisławski Mirosław 64 235 023 (20 000 000) 45,88 (1,65) 89 635 023 (20 000 000) 54,19 (-1,34) 2013-12-18
Ogółem 140 000 000 0 145 400 000 (-20 000 000) 0 2013-12-12
Ogółem 140 000 000 (40 000 000) 0 165 400 000 (40 000 000) 0 2013-12-12
Jankowski Paweł 22 650 000 22,64 (6,47) 22 650 000 18,06 (2,49) 2013-09-30
Jankowski Paweł 22 650 000 16,17 22 650 000 (-7 000 000) 15,57 (-4,82) 2013-09-30
Jankowski Paweł 22 650 000 (2 450 000) 16,17 (-4,02) 29 650 000 (9 450 000) 20,39 (4,29) 2013-09-30
Jankowski Paweł 20 200 000 (5 000 000) 20,19 (5,00) 20 200 000 (5 000 000) 16,10 (3,98) 2013-03-05
Jankowski Paweł 15 200 000 (2 300 000) 15,19 (2,29) 15 200 000 (2 300 000) 12,12 (1,84) 2012-12-28
Stanisławski Mirosław 44 235 023 44,23 (12,64) 69 635 023 55,53 (7,64) 2012-10-03
Stanisławski Mirosław 44 235 023 (-864 977) 31,59 (-13,51) 69 635 023 (24 535 023) 47,89 (11,93) 2012-10-03
Jankowski Paweł 12 900 000 (2 300 000) 12,90 (2,31) 12 900 000 (2 300 000) 10,28 (1,83) 2012-09-19
Jankowski Paweł 10 600 000 (4 100 000) 10,59 (4,09) 10 600 000 (4 100 000) 8,45 (3,27) 2012-09-17
Kroczyński Przemysław 8 000 000 8,00 (2,29) 8 000 000 6,37 (0,87) 2012-07-27
Kroczyński Przemysław 8 000 000 (7 920 000) 5,71 8 000 000 (7 920 000) 5,50 (0,66) 2012-07-27
Kroczyński Przemysław 80 000 (-6 220 000) 5,71 (-0,59) 80 000 (-6 220 000) 4,84 (-0,18) 2012-07-27
Jankowski Paweł 6 500 000 6,50 6 500 000 5,18 2012-07-19
Stanisławski Mirosław 45 100 000 45,10 45 100 000 (-25 400 000) 35,96 (-20,26) 2012-07-04
Stanisławski Mirosław 45 100 000 (-5 000 000) 45,10 (-5,00) 70 500 000 (-5 000 000) 56,22 (-3,98) 2012-07-04
Stanisławski Mirosław 50 100 000 (-7 800 000) 50,10 (-7,79) 75 500 000 (-7 800 000) 60,20 (-6,22) 2012-02-23
Tkacz Robert 5 125 0,00 5 125 0,00 2011-05-04
Stanisławski Mirosław 57 900 000 (20 000 000) 57,89 (4,06) 83 300 000 (19 700 000) 66,42 (0,04) 2011-05-04
Stanisławska Gabriela 74 000 0,07 (-0,03) 74 000 0,05 (-0,02) 2011-05-04
Kroczyński Przemysław 6 300 000 (300 000) 6,30 (-2,22) 6 300 000 (300 000) 5,02 (-1,24) 2011-04-29
Ogółem 100 000 000 (29 600 000) 0 125 400 000 (29 600 000) 0 2011-04-21
Kroczyński Przemysław 6 000 000 8,52 (2,53) 6 000 000 6,26 (1,48) 2011-04-15
Kroczyński Przemysław 6 000 000 5,99 6 000 000 4,78 2011-04-15
Stanisławski Mirosław 37 900 000 53,83 63 600 000 (300 000) 66,38 (0,31) 2011-03-15
Stanisławski Mirosław 37 900 000 53,83 (15,93) 63 300 000 66,07 (15,60) 2011-03-15
Stanisławski Mirosław 37 900 000 (8 600 000) 37,90 (-3,71) 63 300 000 (17 200 000) 50,47 (2,35) 2011-03-15
Apollo Capital ASI SA 1 000 000 1,42 (1,42) 9 600 000 10,02 (10,02) 2011-03-15
Apollo Capital ASI SA 0 (-9 600 000) 0,00 (-13,63) 0 (-18 200 000) 0,00 (-18,99) 2011-03-15
Tech Invest Group ASI SA 0 (-4 300 000) 0,00 (-6,10) 0 (-8 600 000) 0,00 (-8,97) 2010-11-30
Apollo Capital ASI SA 9 600 000 (3 325 000) 13,63 (4,72) 18 200 000 (7 625 000) 18,99 (7,96) 2010-11-30
Krawiec Mirosław 0 (-270 840) 0,00 (-0,38) 0 (-270 840) 0,00 (-0,28) 2010-09-16
Stanisławski Mirosław 29 300 000 (-4 300 000) 41,61 (-6,11) 46 100 000 (-8 600 000) 48,12 (-8,97) 2010-09-15
Tech Invest Group ASI SA 4 300 000 6,10 8 600 000 8,97 2010-09-14
Stanisławski Mirosław 33 600 000 (4 200 000) 47,72 (5,96) 54 700 000 (8 400 000) 57,09 (8,77) 2010-09-14
Stanisławski Mirosław 29 400 000 (-8 500 000) 41,76 (-12,07) 46 300 000 (-17 300 000) 48,32 (-18,06) 2010-09-14
Apollo Capital ASI SA 6 275 000 8,91 10 575 000 11,03 2010-09-14
Stanisławski Mirosław 37 900 000 (12 700 000) 53,83 (18,04) 63 600 000 (25 700 000) 66,38 (26,82) 2010-09-10
Ayawa Investments Ltd. 0 (-12 700 000) 0,00 (-18,03) 0 (-25 400 000) 0,00 (-26,51) 2010-09-10
Wesołowski Dariusz 0 (-12 700 000) 0,00 (-18,03) 0 (-25 400 000) 0,00 (-26,51) 2010-08-31
Ayawa Investments Ltd. 12 700 000 18,03 25 400 000 26,51 2010-08-31
Wesołowski Dariusz 12 700 000 (-5 295 000) 18,03 (-7,53) 25 400 000 (-5 295 000) 26,51 (-5,53) 2010-08-30
Bio-Med Investors SA 4 684 055 (-138 343) 6,65 (-0,19) 4 684 055 (-138 343) 4,88 (-0,15) 2010-07-23
Bio-Med Investors SA 4 822 398 (-329 966) 6,84 (-0,47) 4 822 398 (-329 966) 5,03 (-0,34) 2010-07-22
Krawiec Mirosław 270 840 0,38 270 840 0,28 2010-05-20
Bio-Med Investors SA 5 152 364 7,31 5 152 364 5,37 2010-04-06
Stanisławski Mirosław 25 200 000 35,79 37 900 000 (600 000) 39,56 (0,63) 2009-12-31
Piasecki Marek 4 344 024 (-490 492) 6,17 (-0,69) 4 344 024 (-490 492) 4,53 (-0,51) 2009-10-07
Wesołowski Dariusz 17 995 000 (-995) 25,56 30 695 000 (-995) 32,04 2009-06-30
Piasecki Marek 4 834 516 6,86 4 834 516 5,04 2009-06-26
Wesołowski Dariusz 17 995 995 25,56 30 695 995 (-1 660 004) 32,04 (-1,73) 2009-04-17
Wesołowski Dariusz 17 995 995 (-1 660 004) 25,56 (-2,36) 32 355 999 33,77 2009-04-17
Wesołowski Dariusz 19 655 999 (-2 731 101) 27,92 (-3,87) 32 355 999 (-2 731 101) 33,77 (-2,85) 2009-04-17
Wesołowski Dariusz 22 387 100 (-2 812 900) 31,79 (-4,00) 35 087 100 (-2 212 900) 36,62 (-2,31) 2009-03-12
Tkacz Robert 5 125 0,00 5 125 0,00 2008-11-04
Tkacz Robert 5 125 (-162 750) 0,00 (-0,23) 5 125 (-162 750) 0,00 (-0,17) 2008-11-04
Stanisławska Gabriela 74 000 0,10 (0,03) 74 000 0,07 (0,02) 2008-06-20
Stanisławska Gabriela 74 000 0,07 74 000 0,05 2008-06-20
Tkacz Robert 167 875 (31 875) 0,23 (0,04) 167 875 (31 875) 0,17 (0,03) 2008-03-27
Tkacz Robert 136 000 (42 500) 0,19 (0,06) 136 000 (42 500) 0,14 (0,05) 2008-02-25
Tkacz Robert 93 500 0,13 93 500 0,09 2008-02-22
Wesołowski Dariusz 25 200 000 35,79 37 300 000 38,93 2008-02-06
Stanisławski Mirosław 25 200 000 35,79 37 300 000 38,93 2008-02-06
Ogółem 70 400 000 0 95 800 000 0 2008-02-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-29 Split 100:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.