4,8000 zł
2,13% 0,1000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Komunikaty spółki - BETOMAX

Propozycja podziału zysku wypracowanego przez Forbuild S.A.
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku
Aktualizacja informacji nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości – uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu śledztwa.
Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023
Zawarcie przyrzeczonych umów nabycia nieruchomości.
Zawarcie warunkowych umów nabycia nieruchomości.
Aktualizacja informacji w sprawie nabywania przez Akcjonariuszy akcji Spółki.
Aktualizacja informacji nt. wytoczonego powództwa przeciwko Spółce i Akcjonariuszom o ustalenie nieważności umów darowizn akcji – wyrok oddalający powództwo.
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie o ustalenie utraty prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki – oddalenie wniosku o zabezpieczenie.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
Informacja akcjonariuszy dotycząca stanu posiadania akcji Forbuild S.A.
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Forbuild S.A.
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.