5,0000 zł
2,04% 0,1000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Komunikaty spółki - BETOMAX

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2024.
Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku
Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FORBUILD S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.
Informacja nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2022.
Nałożenie kary pieniężnej przez GPW
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenie przez Akcjonariuszy wniosków o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.