4,7000 zł
-4,08% -0,2000 zł
BETOMAX Polska SA (BTX)

Akcjonariat - BETOMAX

Dane ogólne

Kapitalizacja: 62 980 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 13 400 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 146 172
Liczba głosów na WZA: 17 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,11%
Kapitał akcyjny: 1 340 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 946 172
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,89%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Betomax systems GmbH & Co. KG 3 644 952 (27,20%) 5 344 952 (30,54%) 2021-02-15 -
Pargieła, Andrzej Piotr w porozumieniu 3 457 765 (25,80%) 3 457 765 (19,75%) 2022-10-28 ZUK
Pasturczak Maciej wraz z Katarzyną Łuczyńską, w porozumieniu 1 600 000 (11,94%) 2 200 000 (12,57%) 2016-03-01 -
Nitek Alicja bezpośrednio,wraz z Tomaszem Niktiem, w porozumieniu 1 600 669 (11,94%) 2 200 669 (12,57%) 2022-08-17 -
Mączyński Artur w porozumieniu 1 485 250 (11,08%) 1 485 250 (8,48%) 2016-03-30 ZUK
FRAM FIZ 1 057 266 (7,89%) 1 057 266 (6,04%) 2021-02-15 ALI, DBC
Pargieła Filip w porozumieniu 300 270 (2,24%) 1 200 270 (6,85%) 2022-08-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Betomax Polska SA na Forbuild SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-02
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-04-15 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-30
split 1:10 2011-04-14
0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-01
renumeracja akcji: seria A i B 2011-04-14
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-20
2011-08-01
seria C - subskrypcja publiczna 2012-03-20 2 000 000
5 400 000,00
0,10 2,70 12 000 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-20
2013-05-14
seria D - subskrypcja prywatna 2014-04-28 1 400 000
5 600 000,00
0,10 4,00 13 400 000
1 340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
FRAM FIZ z podmiotem zależnym 1 055 976 7,88 1 055 976 6,03 2019-07-12
Pargieła, Andrzej Piotr 1 485 250 11,08 1 485 250 8,48 2018-03-30
Pargieła, Andrzej Piotr w porozumieniu 1 485 250 (997 985) 11,08 (7,45) 1 485 250 (1 197 985) 8,48 (6,84) 2018-03-30
Pargieła Filip 600 000 4,47 1 200 000 6,85 2018-03-29
Mączyński Mateusz wraz z Wiktorią Mączyńską 600 000 4,47 1 200 000 6,85 2016-03-30
Mączyński Artur 1 485 250 (-114 750) 11,08 (-0,86) 1 485 250 (-1 200 000) 8,48 (-6,86) 2016-03-30
Pargieła, Stanisław Juliusz WZA 1 087 265 (-512 735) 8,11 (-3,83) 1 687 265 (-997 985) 9,64 (-5,70) 2016-03-20
Pargieła, Andrzej Piotr 487 265 (-1 112 735) 3,63 (-8,31) 287 265 (-2 397 985) 1,64 (-13,70) 2016-03-20
Nitek Alicja 1 062 916 (-600 000) 7,93 (-4,47) 1 062 916 (-1 200 000) 6,07 (-6,86) 2016-03-20
Nitek Alicja 1 662 916 12,40 2 262 916 12,93 2016-03-20
Pasturczak, Lech Jan 1 085 250 (600 000) 8,09 (4,47) 1 685 250 (1 200 000) 9,63 (6,86) 2016-03-01
Pasturczak, Lech Jan 485 250 (-1 114 750) 3,62 (-8,32) 485 250 (-2 200 000) 2,77 (-12,57) 2016-03-01
Pasturczak Maciej wraz z Katarzyną Łuczyńską 1 000 000 (-600 000) 7,46 (-4,48) 1 000 000 (-1 200 000) 5,71 (-6,86) 2016-03-01
Pasturczak Maciej wraz z Katarzyną Łuczyńską 1 600 000 11,94 2 200 000 12,57 2016-03-01
Pasturczak, Lech Jan WZA 1 600 000 11,94 (-4,06) 2 685 250 (485 250) 15,34 (-0,26) 2015-07-17
Pargieła, Stanisław Juliusz WZA 1 600 000 11,94 2 685 250 (-2 015) 15,34 (-0,01) 2015-07-17
Pargieła, Stanisław Juliusz WZA 1 600 000 11,94 2 687 265 (515) 15,35 2015-07-17
Pargieła, Stanisław Juliusz WZA 1 600 000 11,94 2 686 750 (101 500) 15,35 (0,58) 2015-07-17
Pargieła, Stanisław Juliusz WZA 1 600 000 11,94 (-4,06) 2 585 250 (385 250) 14,77 (-0,83) 2015-07-17
Pargieła, Andrzej Piotr WZA 1 600 000 11,94 (-4,06) 2 685 250 (485 250) 15,34 (-0,26) 2015-07-17
Mączyński Artur WZA 1 600 000 11,94 2 685 250 (485 250) 15,34 (2,77) 2015-07-17
Betomax systems GmbH & Co. KG 3 600 000 30,00 (3,14) 5 300 000 32,91 (2,63) 2014-06-04
Betomax systems GmbH & Co. KG 3 600 000 26,86 5 300 000 30,28 2014-06-04
Betomax GmbH & Co. KG 0 (-3 600 000) 0,00 (-36,00) 0 (-5 300 000) 0,00 (-37,58) 2014-06-04
Pasturczak, Lech Jan 1 600 000 16,00 (2,67) 2 200 000 15,60 (1,94) 2012-12-20
Pasturczak, Lech Jan 1 600 000 13,33 (1,39) 2 200 000 13,66 (1,09) 2012-12-20
Pasturczak, Lech Jan 1 600 000 11,94 2 200 000 12,57 2012-12-20
Pargieła, Stanisław Juliusz 1 600 000 16,00 (2,67) 2 200 000 15,60 (1,94) 2012-12-20
Pargieła, Stanisław Juliusz 1 600 000 13,33 (1,39) 2 200 000 13,66 (1,09) 2012-12-20
Pargieła, Stanisław Juliusz 1 600 000 11,94 2 200 000 12,57 2012-12-20
Pargieła, Andrzej Piotr 1 600 000 16,00 (2,67) 2 200 000 15,60 (1,94) 2012-12-20
Pargieła, Andrzej Piotr 1 600 000 13,33 (1,39) 2 200 000 13,66 (1,09) 2012-12-20
Pargieła, Andrzej Piotr 1 600 000 11,94 2 200 000 12,57 2012-12-20
Mączyński Artur 1 600 000 11,94 (-4,06) 2 200 000 12,57 (-3,03) 2012-12-20
Mączyński Artur 1 600 000 16,00 (2,67) 2 200 000 15,60 (1,94) 2012-12-20
Mączyński Artur 1 600 000 13,33 2 200 000 13,66 2012-12-20
Betomax GmbH & Co. KG 3 600 000 36,00 (6,00) 5 300 000 37,58 (4,67) 2012-12-20
Betomax GmbH & Co. KG 3 600 000 30,00 5 300 000 32,91 2012-12-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2023-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2022-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2021-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2021-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2020-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2020-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2019-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-10-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.