8,3200 zł
-0,95% -0,0800 zł
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA (BBA)

Akcjonariat - BBINWEST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 34 107 840 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 099 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 583 635
Liczba głosów na WZA: 4 099 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,63%
Kapitał akcyjny: 409 950,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 583 635
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January wraz z JR Holding ASI SA 1 380 635 (33,68%) 1 380 635 (34,46%) 2021-05-25 ARE, HRL, BLU, OML, BRH, MOE, AVT, ERH, AIN, SNG, OXY, KBJ, GTY, IMR, VAB, VAR, ALD, SPK, APC, CLC, ECA, GDC, TLT, OUT, OPT, MFD, ALG, JWA, JRH, SSK, IMP, NXG
Jarosz Sławomir 203 000 (4,95%) 203 000 (5,07%) 2021-04-19 OUT, MOE, ISG, AIN, IMP, ECA
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 93 400 (2,28%) 93 400 (0,00%) 2019-03-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie połączenie z Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o. i Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o. 2009-09-08 2 500 000
250 000,00
0,10 0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-30
seria B - subskrypcja prywatna 2012-05-14 1 175 000
3 525 000,00
0,10 3,00 3 675 000
367 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-10
seria C - subskrypcja prywatna 2013-12-19 325 000
1 267 500,00
0,10 3,90 3 935 000
393 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-11
seria D - oferta menedżerska 2014-06-25 70 000
7 000,00
0,10 0,10 4 005 000
400 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-22
seria E - subskrypcja prywatna 2015-06-26 94 500
9 450,00
0,10 0,10 4 099 500
409 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-30
zmiana firmy z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA na Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 2018-05-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-20

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Górski Artur 132 140 (-75 202) 3,22 (-1,84) 132 140 (-75 202) 3,30 (-1,88) 2021-04-14
Ciszewski January wraz z JR Holding ASI SA 1 955 520 (-864 480) 47,70 (-20,30) 1 955 520 (-864 480) 48,81 (-21,19) 2021-02-09
Ciszewski January poprzez JR Holding ASI SA 2 820 000 68,00 (-0,79) 2 820 000 70,00 (-0,39) 2021-02-04
Ciszewski January poprzez Kuźnica Centrum sp. z o.o. 2 820 000 68,79 2 820 000 70,39 2021-01-19
ABS Investment ASI SA 0 (-2 830 000) 0,00 (-69,03) 0 (-2 830 000) 0,00 (-70,64) 2021-01-19
ABS Investment ASI SA 2 830 000 (-64 580) 69,03 (-1,58) 2 830 000 (-64 580) 70,64 (-1,61) 2020-10-02
ABS Investment ASI SA 2 894 580 (54 435) 70,61 (1,33) 2 894 580 (54 435) 72,25 (1,35) 2020-07-13
Górski Artur 207 342 5,06 207 342 5,18 2020-06-18
Integra sp. z o.o. SKA 0 (-94 000) 0,00 (-2,55) 0 (-94 000) 0,00 (-2,57) 2020-06-17
ABS Investment ASI SA 2 840 145 (306 245) 69,28 (7,47) 2 840 145 (306 245) 70,90 (7,65) 2020-04-09
Bułka Mateusz 7 849 (-301 151) 0,19 (-7,35) 7 849 (-301 151) 0,20 (-7,45) 2019-11-19
ABS Investment ASI SA 2 533 900 (290 000) 61,81 (7,07) 2 533 900 (290 000) 63,25 (7,24) 2019-11-19
ABS Investment ASI SA 2 243 900 (68 189) 54,74 (1,67) 2 243 900 (68 189) 56,01 (1,70) 2019-11-12
ABS Investment ASI SA 2 175 711 (50 000) 53,07 (1,22) 2 175 711 (50 000) 54,31 (1,25) 2019-07-15
ABS Investment ASI SA 2 125 711 (76 711) 51,85 (1,87) 2 125 711 (76 711) 53,06 (2,19) 2019-07-11
Jarosz Sławomir 253 378 (138 347) 6,18 (3,05) 253 378 (138 347) 6,32 (3,19) 2018-08-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 92 685 (220) 2,26 92 685 (220) 0,00 2017-10-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 92 465 (215) 2,26 (0,01) 92 465 (215) 0,00 2017-09-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 92 250 (150) 2,25 92 250 (150) 0,00 2017-09-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 92 100 (100) 2,25 (0,01) 92 100 (100) 0,00 2017-09-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 92 000 (250) 2,24 92 000 (250) 0,00 2017-08-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 91 750 (250) 2,24 (0,01) 91 750 (250) 0,00 2017-06-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 91 500 (421) 2,23 (0,01) 91 500 (421) 0,00 2017-06-06
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 91 079 (242) 2,22 91 079 (242) 0,00 2017-04-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 90 837 (557) 2,22 (0,02) 90 837 (557) 0,00 2017-03-31
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 90 280 (503) 2,20 (0,01) 90 280 (503) 0,00 2017-03-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 89 777 (841) 2,19 (0,02) 89 777 (841) 0,00 2017-03-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 88 936 (469) 2,17 (0,01) 88 936 (469) 0,00 2017-03-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 88 467 (434) 2,16 (0,01) 88 467 (434) 0,00 2017-03-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 88 033 (401) 2,15 (0,01) 88 033 (401) 0,00 2017-03-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 87 632 (393) 2,14 (0,01) 87 632 (393) 0,00 2017-03-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 87 239 (362) 2,13 (0,01) 87 239 (362) 0,00 2017-03-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 86 877 (328) 2,12 (0,01) 86 877 (328) 0,00 2017-03-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 86 549 (286) 2,11 (0,01) 86 549 (286) 0,00 2017-03-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 86 263 (244) 2,10 86 263 (244) 0,00 2017-03-06
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 86 019 (155) 2,10 (0,01) 86 019 (155) 0,00 2017-03-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 85 864 (129) 2,09 85 864 (129) 0,00 2017-03-01
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 85 735 (100) 2,09 85 735 (100) 0,00 2017-02-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 85 635 (275) 2,09 (0,01) 85 635 (275) 0,00 2017-01-05
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 85 360 (260) 2,08 85 360 (260) 0,00 2017-01-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 85 100 (260) 2,08 (0,01) 85 100 (260) 0,00 2017-01-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 84 840 (190) 2,07 (0,01) 84 840 (190) 0,00 2017-01-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 84 650 (350) 2,06 84 650 (350) 0,00 2016-12-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 84 300 (300) 2,06 (0,01) 84 300 (300) 0,00 2016-12-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 84 000 (300) 2,05 (0,01) 84 000 (300) 0,00 2016-11-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 83 700 (200) 2,04 83 700 (200) 0,00 2016-11-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 83 500 (700) 2,04 (0,02) 83 500 (700) 0,00 2016-11-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 82 800 (600) 2,02 (0,01) 82 800 (600) 0,00 2016-11-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 82 200 (600) 2,01 (0,02) 82 200 (600) 0,00 2016-11-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 81 600 (600) 1,99 (0,01) 81 600 (600) 0,00 2016-11-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 81 000 (650) 1,98 (0,02) 81 000 (650) 0,00 2016-09-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 80 350 (550) 1,96 (0,01) 80 350 (550) 0,00 2016-09-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 79 800 (460) 1,95 (0,01) 79 800 (460) 0,00 2016-09-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 79 340 (600) 1,94 (0,02) 79 340 (600) 0,00 2016-09-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 78 740 (-110) 1,92 78 740 (-110) 0,00 2016-09-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 78 850 (580) 1,92 (0,01) 78 850 (580) 0,00 2016-09-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 78 270 (470) 1,91 (0,01) 78 270 (470) 0,00 2016-09-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 77 800 (335) 1,90 (0,01) 77 800 (335) 0,00 2016-09-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 77 465 (491) 1,89 (0,01) 77 465 (491) 0,00 2016-09-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 76 974 (484) 1,88 (0,01) 76 974 (484) 0,00 2016-09-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 76 490 (485) 1,87 (0,02) 76 490 (485) 0,00 2016-09-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 76 005 (473) 1,85 (0,01) 76 005 (473) 0,00 2016-09-06
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 75 532 (461) 1,84 (0,01) 75 532 (461) 0,00 2016-09-05
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 75 071 (441) 1,83 (0,01) 75 071 (441) 0,00 2016-09-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 74 630 (870) 1,82 (0,02) 74 630 (870) 0,00 2016-09-01
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 73 760 (637) 1,80 (0,02) 73 760 (637) 0,00 2016-08-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 73 123 (506) 1,78 (0,01) 73 123 (506) 0,00 2016-08-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 72 617 (779) 1,77 (0,02) 72 617 (779) 0,00 2016-08-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 71 838 (204) 1,75 71 838 (204) 0,00 2016-08-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 71 634 (184) 1,75 (0,01) 71 634 (184) 0,00 2016-08-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 71 450 (750) 1,74 (0,02) 71 450 (750) 0,00 2016-06-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 70 700 (700) 1,72 (0,01) 70 700 (700) 0,00 2016-06-29
ABS Investment ASI SA ZWZ 2 049 000 (3 200) 49,98 (0,08) 2 049 000 (3 200) 50,87 (0,24) 2016-06-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 70 000 (500) 1,71 (0,01) 70 000 (500) 0,00 2016-06-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 69 500 (500) 1,70 (0,02) 69 500 (500) 0,00 2016-06-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 69 000 (550) 1,68 (0,01) 69 000 (550) 0,00 2016-06-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 68 450 (500) 1,67 (0,01) 68 450 (500) 0,00 2016-06-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 67 950 (500) 1,66 (0,01) 67 950 (500) 0,00 2016-06-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 67 450 (450) 1,65 (0,02) 67 450 (450) 0,00 2016-06-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 67 000 (500) 1,63 (0,01) 67 000 (500) 0,00 2016-06-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 66 500 (400) 1,62 (0,01) 66 500 (400) 0,00 2016-06-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 66 100 (450) 1,61 (0,01) 66 100 (450) 0,00 2016-06-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 65 650 (450) 1,60 (0,01) 65 650 (450) 0,00 2016-06-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 65 200 (400) 1,59 (0,01) 65 200 (400) 0,00 2016-06-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 64 800 (800) 1,58 (0,02) 64 800 (800) 0,00 2016-06-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 64 000 (-400) 1,56 (-0,01) 64 000 (-400) 0,00 2016-06-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 64 400 (900) 1,57 (0,02) 64 400 (900) 0,00 2016-06-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 63 500 (500) 1,55 (0,01) 63 500 (500) 0,00 2016-06-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 63 000 (500) 1,54 (0,02) 63 000 (500) 0,00 2016-06-01
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 62 500 (500) 1,52 (0,01) 62 500 (500) 0,00 2016-05-31
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 62 000 (500) 1,51 (0,01) 62 000 (500) 0,00 2016-05-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 61 500 (800) 1,50 (0,02) 61 500 (800) 0,00 2016-05-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 60 700 (800) 1,48 (0,02) 60 700 (800) 0,00 2016-05-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 59 900 (815) 1,46 (0,02) 59 900 (815) 0,00 2016-05-19
Bułka Mateusz 309 000 (-211 132) 7,54 (-5,14) 309 000 (-211 132) 7,65 (-5,18) 2016-03-31
ABS Investment ASI SA 2 045 800 (124 730) 49,90 (3,04) 2 045 800 (124 730) 50,63 (3,22) 2016-03-31
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 59 085 (445) 1,44 (0,01) 59 085 (445) 0,00 2016-03-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 58 640 (400) 1,43 (0,01) 58 640 (400) 0,00 2016-03-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 58 240 (390) 1,42 (0,01) 58 240 (390) 0,00 2016-03-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 57 850 (350) 1,41 (0,01) 57 850 (350) 0,00 2016-03-11
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 57 500 (350) 1,40 (0,01) 57 500 (350) 0,00 2016-03-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 57 150 (350) 1,39 57 150 (350) 0,00 2016-03-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 56 800 (400) 1,39 (0,01) 56 800 (400) 0,00 2016-03-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 56 400 (490) 1,38 (0,02) 56 400 (490) 0,00 2016-03-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 55 910 (500) 1,36 (0,01) 55 910 (500) 0,00 2016-03-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 55 410 (660) 1,35 (0,01) 55 410 (660) 0,00 2016-03-01
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 54 750 (500) 1,34 (0,02) 54 750 (500) 0,00 2016-02-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 54 250 (250) 1,32 54 250 (250) 0,00 2016-02-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 54 000 (500) 1,32 (0,01) 54 000 (500) 0,00 2016-02-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 53 500 (500) 1,31 (0,02) 53 500 (500) 0,00 2016-02-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 53 000 (500) 1,29 (0,01) 53 000 (500) 0,00 2016-02-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 52 500 (500) 1,28 (0,01) 52 500 (500) 0,00 2016-02-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 52 000 (500) 1,27 (0,01) 52 000 (500) 0,00 2016-02-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 51 500 (500) 1,26 (0,02) 51 500 (500) 0,00 2016-02-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 51 000 (496) 1,24 (0,01) 51 000 (496) 0,00 2016-02-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 50 504 (282) 1,23 50 504 (282) 0,00 2016-01-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 50 222 (224) 1,23 (0,01) 50 222 (224) 0,00 2016-01-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 49 998 (143) 1,22 49 998 (143) 0,00 2016-01-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 49 855 (177) 1,22 (0,01) 49 855 (177) 0,00 2016-01-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 49 678 (227) 1,21 49 678 (227) 0,00 2016-01-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 49 451 (207) 1,21 (0,01) 49 451 (207) 0,00 2016-01-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 49 244 (184) 1,20 (0,01) 49 244 (184) 0,00 2016-01-11
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 49 060 (160) 1,19 49 060 (160) 0,00 2015-12-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 48 900 (450) 1,19 (0,01) 48 900 (450) 0,00 2015-12-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 48 450 (450) 1,18 (0,01) 48 450 (450) 0,00 2015-12-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 48 000 (400) 1,17 (-0,01) 48 000 (400) 0,00 2015-12-10
ABS Investment ASI SA 1 921 070 (-31 530) 46,86 (-1,89) 1 921 070 (-31 530) 47,41 (-1,66) 2015-12-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 47 600 1,18 (0,02) 47 600 0,00 2015-11-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 47 600 (415) 1,16 (-0,01) 47 600 (415) 0,00 2015-11-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 47 185 (585) 1,17 (0,01) 47 185 (585) 0,00 2015-11-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 46 600 (200) 1,16 (0,01) 46 600 (200) 0,00 2015-11-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 46 400 (300) 1,15 46 400 (300) 0,00 2015-11-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 46 100 (500) 1,15 (0,02) 46 100 (500) 0,00 2015-11-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 45 600 (300) 1,13 45 600 (300) 0,00 2015-11-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 45 300 (294) 1,13 (0,01) 45 300 (294) 0,00 2015-11-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 45 006 (228) 1,12 (0,01) 45 006 (228) 0,00 2015-11-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 44 778 (200) 1,11 44 778 (410) 0,00 2015-11-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 44 578 (210) 1,11 (0,01) 44 368 0,00 2015-10-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 44 368 (100) 1,10 44 368 (100) 0,00 2015-10-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 44 268 (505) 1,10 (0,01) 44 268 (505) 0,00 2015-10-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 43 763 (454) 1,09 (0,01) 43 763 (454) 0,00 2015-10-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 43 309 (432) 1,08 (0,01) 43 309 (432) 0,00 2015-10-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 42 877 (335) 1,07 (0,01) 42 877 (335) 0,00 2015-10-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 42 542 (309) 1,06 (0,01) 42 542 (309) 0,00 2015-10-05
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 42 233 (310) 1,05 (0,01) 42 233 (310) 0,00 2015-10-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 41 923 (298) 1,04 (0,01) 41 923 (298) 0,00 2015-09-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 41 625 (295) 1,03 41 625 (295) 0,00 2015-09-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 41 330 (272) 1,03 (0,01) 41 330 (272) 0,00 2015-09-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 41 058 (212) 1,02 (0,01) 41 058 (212) 0,00 2015-09-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 40 846 (271) 1,01 40 846 (271) 0,00 2015-09-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 40 575 (304) 1,01 (0,01) 40 575 (304) 0,00 2015-09-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 40 271 (371) 1,00 (0,01) 40 271 (371) 0,00 2015-09-11
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 39 900 (315) 0,99 (0,01) 39 900 (315) 0,00 2015-09-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 39 585 (335) 0,98 (0,01) 39 585 (335) 0,00 2015-09-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 39 250 (260) 0,97 39 250 (260) 0,00 2015-09-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 38 990 (330) 0,97 (0,01) 38 990 (330) 0,00 2015-09-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 38 660 (222) 0,96 (0,01) 38 660 (222) 0,00 2015-08-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 38 438 (238) 0,95 38 438 (238) 0,00 2015-08-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 38 200 (251) 0,95 (0,01) 38 200 (251) 0,00 2015-08-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 37 949 (249) 0,94 37 949 (249) 0,00 2015-08-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 37 700 (300) 0,94 (0,01) 37 700 (300) 0,00 2015-07-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 37 400 (500) 0,93 (0,01) 37 400 (500) 0,00 2015-07-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 36 900 (400) 0,92 (0,01) 36 900 (400) 0,00 2015-07-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 36 500 (500) 0,91 (0,02) 36 500 (500) 0,00 2015-07-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 36 000 (500) 0,89 (0,01) 36 000 (500) 0,00 2015-07-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 35 500 (500) 0,88 (0,01) 35 500 (500) 0,00 2015-07-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 35 000 (610) 0,87 (0,02) 35 000 (610) 0,00 2015-07-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 34 390 (680) 0,85 (0,01) 34 390 (680) 0,00 2015-07-06
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 33 710 (705) 0,84 (0,02) 33 710 (705) 0,00 2015-07-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 33 005 (600) 0,82 (0,02) 33 005 (600) 0,00 2015-07-01
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 32 405 (601) 0,80 (0,01) 32 405 (601) 0,00 2015-06-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 31 804 (564) 0,79 (0,01) 31 804 (564) 0,00 2015-06-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 31 240 (450) 0,78 (0,02) 31 240 (450) 0,00 2015-06-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 30 790 (420) 0,76 (0,01) 30 790 (-339 580) 0,00 2015-06-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 30 370 (479) 0,75 (0,01) 370 370 (340 479) 0,00 2015-06-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 29 891 (-25) 0,74 29 891 (-25) 0,00 2015-06-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 29 916 (425) 0,74 (0,01) 29 916 (425) 0,00 2015-06-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 29 491 (397) 0,73 (0,01) 29 491 (397) 0,00 2015-06-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 29 094 (400) 0,72 (0,01) 29 094 (400) 0,00 2015-06-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 28 694 (400) 0,71 (0,01) 28 694 (400) 0,00 2015-06-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 28 294 (366) 0,70 (0,01) 28 294 (366) 0,00 2015-06-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 27 928 (102) 0,69 27 928 (102) 0,00 2015-06-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 27 826 (200) 0,69 (0,01) 27 826 (200) 0,00 2015-06-11
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 27 626 (299) 0,68 27 626 (299) 0,00 2015-06-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 27 327 (527) 0,68 (0,02) 27 327 (527) 0,00 2015-06-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 26 800 (-257) 0,66 (-0,01) 26 800 (-257) 0,00 2015-06-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 27 057 (457) 0,67 (0,01) 27 057 (457) 0,00 2015-06-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 26 600 (200) 0,66 (0,01) 26 600 (200) 0,00 2015-05-26
ABS Investment ASI SA 1 952 600 48,75 (1,12) 1 952 600 49,07 (0,89) 2015-04-22
ABS Investment ASI SA 1 952 600 (42 565) 47,63 (-0,06) 1 952 600 (42 565) 48,18 (0,20) 2015-04-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 26 400 (250) 0,65 26 400 (250) 0,00 2015-03-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 26 150 (150) 0,65 (0,01) 26 150 (150) 0,00 2015-03-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 26 000 (300) 0,64 26 000 (300) 0,00 2015-03-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 25 700 (300) 0,64 (0,01) 25 700 (300) 0,00 2015-03-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 25 400 (500) 0,63 (0,01) 25 400 (500) 0,00 2015-03-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 24 900 (500) 0,62 (-0,04) 24 900 (500) 0,00 2015-03-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 24 400 (200) 0,66 (0,01) 24 400 (-217 600) 0,00 2015-02-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 24 200 0,65 242 000 (217 800) 0,00 2015-02-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 24 200 (500) 0,65 (0,01) 24 200 (500) 0,00 2015-02-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 23 700 (200) 0,64 (0,01) 23 700 (200) 0,00 2015-02-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 23 500 (500) 0,63 (0,01) 23 500 (500) 0,00 2015-01-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 23 000 (200) 0,62 23 000 (200) 0,00 2015-01-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 22 800 (310) 0,62 (0,01) 22 800 (310) 0,00 2015-01-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 22 490 (200) 0,61 (0,01) 22 490 (200) 0,00 2015-01-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 22 290 (990) 0,60 (0,03) 22 290 (990) 0,00 2015-01-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 21 300 (500) 0,57 (0,01) 21 300 (500) 0,00 2015-01-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 20 800 (310) 0,56 (0,01) 20 800 (310) 0,00 2015-01-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 20 490 (385) 0,55 (0,01) 20 490 (385) 0,00 2014-12-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 20 105 (300) 0,54 (0,01) 20 105 (300) 0,00 2014-12-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 19 805 (231) 0,53 19 805 (231) 0,00 2014-12-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 19 574 (39) 0,53 19 574 (39) 0,00 2014-12-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 19 535 (38) 0,53 19 535 (38) 0,00 2014-12-16
Bułka Mateusz 520 132 12,68 (-0,30) 520 132 12,83 (-0,23) 2014-12-15
Bułka Mateusz 520 132 12,98 520 132 13,06 2014-12-15
ABS Investment ASI SA 1 910 035 (-700 000) 47,69 (-17,47) 1 910 035 (-700 000) 47,98 (-17,58) 2014-12-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 19 497 (43) 0,53 (0,01) 19 497 (43) 0,00 2014-12-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA skup akcji własnych 19 454 (1 584) 0,52 (0,04) 19 454 (1 584) 0,00 2014-11-17
ABS Investment ASI SA 2 610 035 (-123 100) 65,16 (-4,29) 2 610 035 (-123 100) 65,56 (-4,33) 2014-10-27
ABS Investment ASI SA 2 733 135 (-27 323) 69,45 (-5,66) 2 733 135 (-27 323) 69,89 (-5,59) 2014-08-11
ABS Investment ASI SA 2 760 458 (46 620) 75,11 (1,27) 2 760 458 (46 620) 75,48 (1,30) 2014-07-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 17 870 (-200) 0,48 (-0,01) 17 870 (-200) 0,00 2014-06-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA skup akcji własnych 18 070 (1 200) 0,49 (0,04) 18 070 (1 200) 0,00 2014-06-27
Integra sp. z o.o. SKA 94 000 (-115 000) 2,55 (-3,13) 94 000 (-115 000) 2,57 (-3,14) 2014-06-25
Integra sp. z o.o. SKA 209 000 5,68 (0,59) 209 000 5,71 (0,56) 2014-06-25
Integra sp. z o.o. SKA 209 000 5,09 209 000 5,15 2014-06-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 16 870 (1 235) 0,45 (0,03) 16 870 (1 235) 0,00 2014-06-20
ABS Investment ASI SA 2 713 838 (20 838) 73,84 (0,57) 2 713 838 (20 838) 74,18 (0,72) 2014-06-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 15 635 (741) 0,42 (0,02) 15 635 (741) 0,00 2014-06-06
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 14 894 (126) 0,40 14 894 (126) 0,00 2014-05-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 14 768 (118) 0,40 (0,01) 14 768 (118) 0,00 2014-05-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 14 650 (110) 0,39 14 650 (110) 0,00 2014-05-27
AT Group SA 115 900 (-84 100) 3,15 (-2,29) 115 900 (-84 100) 3,16 (-2,28) 2014-05-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 14 540 (140) 0,39 14 540 (140) 0,00 2014-05-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 14 400 (180) 0,39 (0,01) 14 400 (180) 0,00 2014-03-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 14 220 (220) 0,38 14 220 (220) 0,00 2014-03-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 14 000 (200) 0,38 (0,01) 14 000 (200) 0,00 2014-03-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 13 800 (100) 0,37 13 800 (100) 0,00 2014-03-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 13 700 (304) 0,37 (0,01) 13 700 (304) 0,00 2014-03-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 13 396 (4) 0,36 13 396 (4) 0,00 2014-03-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 13 392 (292) 0,36 (0,01) 13 392 (292) 0,00 2014-03-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 13 100 (100) 0,35 13 100 (100) 0,00 2014-03-11
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 13 000 (220) 0,35 (0,01) 13 000 (220) 0,00 2014-03-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 12 780 (200) 0,34 12 780 (200) 0,00 2014-03-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 12 580 (100) 0,34 (0,01) 12 580 (100) 0,00 2014-03-05
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 12 480 (250) 0,33 12 480 (250) 0,00 2014-03-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 12 230 (100) 0,33 12 230 (100) 0,00 2014-02-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 12 130 (230) 0,33 (0,01) 12 130 (230) 0,00 2014-02-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 11 900 (241) 0,32 (0,01) 11 900 (241) 0,00 2014-02-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 11 659 (200) 0,31 11 659 (200) 0,00 2014-02-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 11 459 (200) 0,31 (0,01) 11 459 (200) 0,00 2014-02-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 11 259 (100) 0,30 11 259 (100) 0,00 2014-02-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 11 159 (186) 0,30 (0,01) 11 159 (186) 0,00 2014-02-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 10 973 (171) 0,29 10 973 (171) 0,00 2014-02-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 10 802 (165) 0,29 (0,01) 10 802 (165) 0,00 2014-02-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 10 637 (47) 0,28 10 637 (47) 0,00 2014-02-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 10 590 (100) 0,28 10 590 (100) 0,00 2014-01-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 10 490 (190) 0,28 10 490 (190) 0,00 2014-01-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 10 300 (300) 0,28 (0,01) 10 300 (300) 0,00 2014-01-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 10 000 (200) 0,27 (0,01) 10 000 (200) 0,00 2014-01-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 9 800 (120) 0,26 9 800 (120) 0,00 2014-01-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 9 680 (150) 0,26 (0,01) 9 680 (150) 0,00 2014-01-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 9 530 (300) 0,25 9 530 (300) 0,00 2014-01-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 9 230 0,25 9 230 0,00 2014-01-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 9 230 (336) 0,25 (0,01) 9 230 (336) 0,00 2014-01-02
Pukowiec Bogdan 52 200 (50 340) 1,00 (0,95) 52 200 (50 340) 1,00 (0,95) 2013-12-30
Pukowiec Bogdan 1 860 (-50 340) 0,05 (-1,37) 1 860 (-50 340) 0,05 (-1,37) 2013-12-30
Pukowiec Bogdan 52 200 1,42 52 200 1,42 2013-12-30
Dudek Maciej 3 283 0,08 (0,08) 3 283 0,08 (0,08) 2013-12-30
Dudek Maciej 3 283 (-500) 0,00 (-0,10) 3 283 (-500) 0,00 (-0,10) 2013-12-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 8 894 (240) 0,24 (0,01) 8 894 (240) 0,00 2013-12-30
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 115 031 3,13 (0,14) 115 031 3,13 (0,14) 2013-12-27
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 115 031 (5 510) 2,99 (0,01) 115 031 (5 510) 2,99 (0,01) 2013-12-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 8 654 (208) 0,23 (0,01) 8 654 (208) 0,00 2013-12-27
ABS Investment ASI SA 2 693 000 (2 980) 73,27 (0,08) 2 693 000 (2 980) 73,46 (0,13) 2013-12-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 8 446 (174) 0,22 8 446 (174) 0,00 2013-12-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 8 272 (167) 0,22 8 272 (167) 0,00 2013-12-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 8 105 (153) 0,22 (0,01) 8 105 (153) 0,00 2013-12-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 952 (144) 0,21 7 952 (144) 0,00 2013-12-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 808 (100) 0,21 (0,01) 7 808 (100) 0,00 2013-12-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 708 (98) 0,20 7 708 (98) 0,00 2013-12-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 610 (78) 0,20 7 610 (78) 0,00 2013-12-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 532 (104) 0,20 7 532 (104) 0,00 2013-12-11
Dudek Maciej 3 783 0,10 3 783 0,10 2013-12-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 428 (90) 0,20 (0,01) 7 428 (90) 0,00 2013-12-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 338 (50) 0,19 7 338 (50) 0,00 2013-12-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 288 (50) 0,19 7 288 (50) 0,00 2013-11-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 238 (50) 0,19 7 238 (50) 0,00 2013-11-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 188 (50) 0,19 7 188 (50) 0,00 2013-11-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 138 (70) 0,19 7 138 (70) 0,00 2013-11-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 7 068 (168) 0,19 (0,01) 7 068 (168) 0,00 2013-11-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 900 (100) 0,18 6 900 (100) 0,00 2013-11-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 800 (100) 0,18 6 800 (100) 0,00 2013-11-08
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 109 521 (106 381) 2,98 (2,90) 109 521 (106 381) 2,98 (2,90) 2013-10-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 700 (100) 0,18 (0,01) 6 700 (100) 0,00 2013-10-23
ABS Investment ASI SA 2 690 020 (137 571) 73,19 (3,74) 2 690 020 (137 571) 73,33 (3,78) 2013-10-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 600 (100) 0,17 6 600 (100) 0,00 2013-10-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 500 (100) 0,17 6 500 (100) 0,00 2013-10-21
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 400 (100) 0,17 6 400 (100) 0,00 2013-10-18
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 300 (100) 0,17 (0,01) 6 300 (100) 0,00 2013-10-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 200 (100) 0,16 6 200 (100) 0,00 2013-10-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 100 (100) 0,16 6 100 (100) 0,00 2013-10-15
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 6 000 (200) 0,16 (0,16) 6 000 (200) 0,00 2013-10-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 800 (-100) 0,00 (-0,16) 5 800 (-100) 0,00 2013-10-11
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 900 (100) 0,16 (0,01) 5 900 (100) 0,00 2013-10-11
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 3 140 (-110) 0,08 3 140 (-110) 0,08 2013-10-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 800 (100) 0,15 5 800 (100) 0,00 2013-10-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 700 (100) 0,15 5 700 (100) 0,00 2013-10-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 600 (110) 0,15 (0,01) 5 600 (110) 0,00 2013-10-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 490 (100) 0,14 5 490 (100) 0,00 2013-10-07
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 390 (100) 0,14 5 390 (100) 0,00 2013-10-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 290 (110) 0,14 5 290 (110) 0,00 2013-10-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 180 (100) 0,14 (0,01) 5 180 (100) 0,00 2013-10-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 5 080 (100) 0,13 5 080 (100) 0,00 2013-10-01
Jarosz Sławomir 3 250 0,08 (0,08) 3 250 0,08 (0,08) 2013-09-30
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 3 250 0,00 3 250 0,00 2013-09-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 980 (90) 0,13 4 980 (90) 0,00 2013-09-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 890 (100) 0,13 4 890 (100) 0,00 2013-09-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 790 (110) 0,13 (0,01) 4 790 (110) 0,00 2013-09-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 680 (100) 0,12 4 680 (100) 0,00 2013-09-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 580 (100) 0,12 4 580 (100) 0,00 2013-09-24
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 480 (95) 0,12 (0,01) 4 480 (95) 0,00 2013-09-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 385 (95) 0,11 4 385 (95) 0,00 2013-09-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 290 (100) 0,11 4 290 (100) 0,00 2013-09-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 190 (90) 0,11 4 190 (90) 0,00 2013-09-17
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 4 100 (110) 0,11 (0,01) 4 100 (110) 0,00 2013-09-16
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 990 (100) 0,10 3 990 (100) 0,00 2013-09-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 890 (100) 0,10 3 890 (100) 0,00 2013-09-12
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 790 (100) 0,10 3 790 (100) 0,00 2013-09-11
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 690 (100) 0,10 (0,01) 3 690 (100) 0,00 2013-09-10
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 590 (110) 0,09 3 590 (110) 0,00 2013-09-09
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 480 (110) 0,09 3 480 (110) 0,00 2013-09-06
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 370 (100) 0,09 (0,01) 3 370 (100) 0,00 2013-09-05
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 270 (120) 0,08 3 270 (120) 0,00 2013-09-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 150 (100) 0,08 3 150 (100) 0,00 2013-09-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 3 050 (120) 0,08 (0,01) 3 050 (120) 0,00 2013-09-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 930 (100) 0,07 2 930 (100) 0,00 2013-08-30
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 830 (100) 0,07 2 830 (100) 0,00 2013-08-29
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 730 (130) 0,07 2 730 (130) 0,00 2013-08-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 600 (100) 0,07 (0,01) 2 600 (100) 0,00 2013-08-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 500 (120) 0,06 2 500 (120) 0,00 2013-08-26
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 380 (100) 0,06 2 380 (100) 0,00 2013-08-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 280 (120) 0,06 (0,01) 2 280 (120) 0,00 2013-08-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 160 (120) 0,05 2 160 (120) 0,00 2013-08-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 2 040 (130) 0,05 2 040 (130) 0,00 2013-08-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 910 (70) 0,05 1 910 (70) 0,00 2013-08-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 840 (120) 0,05 (0,01) 1 840 (120) 0,00 2013-08-14
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 720 (100) 0,04 1 720 (100) 0,00 2013-08-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 620 (100) 0,04 1 620 (100) 0,00 2013-08-12
Gabryś Roman 0 (-250 000) 0,00 (-6,80) 0 (-250 000) 0,00 (-6,80) 2013-08-08
ABS Investment ASI SA 2 552 449 (-28 851) 69,45 (-0,78) 2 552 449 (-28 851) 69,55 (-0,68) 2013-08-08
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 520 (100) 0,04 (0,01) 1 520 (100) 0,00 2013-07-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 420 (110) 0,03 1 420 (110) 0,00 2013-07-22
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 310 (100) 0,03 1 310 (100) 0,00 2013-07-19
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 210 (110) 0,03 (0,01) 1 210 (110) 0,00 2013-07-05
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 1 100 (130) 0,02 1 100 (130) 0,00 2013-07-04
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 970 (100) 0,02 970 (100) 0,00 2013-07-03
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 870 (120) 0,02 870 (120) 0,00 2013-07-02
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 750 (100) 0,02 (0,01) 750 (100) 0,00 2013-07-01
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 650 (250) 0,01 650 (250) 0,00 2013-06-28
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 400 (250) 0,01 (0,01) 400 (250) 0,00 2013-06-27
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA zakup akcji własnych 150 0,00 150 0,00 2013-06-26
Gabryś Roman 250 000 6,80 250 000 6,80 2012-10-30
AT Group SA 200 000 5,44 200 000 5,44 2012-10-30
ABS Investment ASI SA 2 581 300 70,23 2 581 300 70,23 2012-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2014-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.