2,5400 zł
10,43% 0,2400 zł
Acrebit S.A. (ACR)

Komunikaty spółki - ACREBIT

Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez ŚLąski Uniwersytet Medyczny
Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez Politechnikę Częstochowską
Zakończenie subskrypcji akcji serii E
Publikacja planu połączenia z Yoshi S.A.
Zbycie przedsiębiorstwa Emitenta
Zakończenie subskrypcji akcji serii D
Nabycie akcji Yoshi S.A.
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Raport okresowy za okres II kwartał 2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 10.08.2020 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.08.2020 roku
Planowana zmiana parametrów emisji akcji serii D i E
Wyjaśnienia dotyczące nowej, planowanej działalności Emitenta
Opinia biegłego rewidenta na temat prawidłowości wyceny Yoshi S.A.
Informacje na temat nowej, planowanej działalności Emitenta. Wycena Yoshi S.A
ACREBIT 10,43% 2,54
2020-10-29 16:41:14

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.