7,3500 zł
-5,77% -0,4500 zł
Ackerman SA (ACK)

Komunikaty spółki - ACKERMAN

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2020 roku
Istotne zamówienie - Urugwaj
Istotne zamówienie - Czechy
Istotne zamówienie - Holandia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 r.
Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
Korekta raportu rocznego nr 3/2020 – Raport roczny za 2019 rok wraz z uzupełnieniem o sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Spłata kredytu w rachunku bieżącym
Raport roczny za 2019 rok bez badania biegłego rewidenta
Uzyskanie certyfikatu FSC
Istotne zamówienie - DIY
Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.