5,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
ABAK SA (ABK)

Komunikaty spółki - ABAK

Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku
Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2021 roku
Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020
Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku
Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.