1,2200 zł
34,81% 0,3150 zł
2intellect.com S.A. (2IT)

Komunikaty spółki - 2INTELLECT

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
Uzupełnienie raportów EBI o zmianach w składzie Rady Nadzorczej oraz o zmianach w składzie Zarządu
Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Otrzymanie informacji o rozwiązaniu porozumienia przez akcjonariuszy
Rozwiązanie istotnej umowy
Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży ZCP i zamierzonej zmiany przedmiotu działalności oraz zawarcie umowy sprzedaży ZCP
Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej zawartej przez znaczących akcjonariuszy
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Zmiany w składzie Zarządu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 roku wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny za 2019
2INTELLECT 34,81% 1,22
2020-11-27 17:00:00

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.