7,1800 zł
0,98% 0,0700 zł
01CYBATON SA (01C)

Komunikaty spółki - 01CYBATON

Zarząd 01 CYBERATON S.A. kontynuując pozyskiwanie gruntów do budowy elektrowni informuje, o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. umów dzierżawy umożliwiających budowę kolejnych 35 MW.
List Intencyjny pomiędzy 01CYBERATON S.A. a UAB SAULES GRAZA z siedzibą w Wilnie dotyczącego zlecenia budowy elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 MW.
Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że przystąpiono do Etapu II - rozmów związanych z nabyciem pozostałych udziałów spółki T&T PROENERGY Sp. z o.o. w celu objęcia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przez Emitenta.
01CYBERATON: Uzupełnienie Komunikatu EBI z dnia 31.08.2020r- Życiorysy Członków Rady Nadzorczej
W celu wykonania przejęcia udziałów T&T Proenergy Sp. z o.o. 01CYBERATON S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.09.2020r. o godz.10 w lokalu Kancelarii Notarialnej Aneta Leszczyńska, Paweł Orłowski Warszawa 00-687 ul. Wspólna 70.
W celu wykonania przejęcia udziałów T&T Proenergy Sp. z o.o. 01CYBERATON S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.09.2020r. o godz.10
Powołanie na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A. Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego
Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego, posiadającego ponad 20,66 % kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.
Zarząd 01 CYBERTATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. Umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej do realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW.
T&T PROENERGY sp. z o.o. podlegająca akwizycji przez 01CYBERATON S.A czynnie bierze udział w postępowaniach ofertowych, a realizacja budowy kolejnego 1MW wpłynie na skonsolidowany wynik EMITENTA za IV kwartał 2020 roku.
Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o złożeniu przez spółkę zależną od Emitenta T&T INWESTYCJE 01 Sp. z o.o. wniosku o udzielenie FINANSOWANIA na budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,75-19 MW wg. " PLANU DZIAŁANIA 01 CYBERATON S.A. na lata 2020-2022"
Zarząd Emitenta informuje, o otrzymaniu przez spółkę zależną w 100% od 01 CYBERATON S.A , tj. Spółkę „T&T INWESTYCJE 01”. Promesy warunków sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług bilansowania handlowego prądu w latach 2020-2022
01CYBATON 0,98% 7,18
2020-10-27 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.