5,0400 zł
-6,32% -0,3400 zł
01Cyberaton Proenergy SA (01C)

Komunikaty spółki - 01CYBATON

Zmiana stanu posiadania
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
Treść uchwał podjętych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku
Sprawozdanie Finansowe za rok 2020
Zmiana stanu posiadania
Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 131.116.608,00 zł.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
Zmiana adresu siedziby Emitenta
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wybór biegłego rewidenta (podpisanie umowy)
Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem
Zawarcie umowy współpracy w zakresie rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy 50 MW
Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy 105 MW
Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW
01CYBATON -6,32% 5,04
2021-07-30 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.