4,2900 zł
-1,38% -0,0600 zł
01Cyberaton Proenergy SA (01C)

Akcjonariat - 01CYBATON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 70 311 281,04 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 16 389 576 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 742 509
Liczba głosów na WZA: 16 389 576 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,65%
Kapitał akcyjny: 131 116 608,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 742 509
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,65%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,35%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tabaka Roman 6 696 421 (40,85%) 6 696 421 (40,88%) 2020-11-16 -
Tabaka Joanna 3 709 829 (22,63%) 3 709 829 (22,64%) 2021-06-11 -
Skopowski Janusz ZWZ 1 336 259 (8,15%) 1 336 259 (8,15%) 2021-06-30 BPC
01Cyberaton Proenergy SA 10 000 (0,06%) 10 000 (0,00%) 2013-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-10-16 5 000 000
250 000,00
0,05 0,05 5 000 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria B - subskrypcja prywatna 2007-10-16 2 500 000
125 000,00
0,05 0,05 7 500 000
375 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria C - subskrypcja prywatna 2007-10-16 2 000 000
180 000,00
0,05 0,09 9 500 000
475 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria D - subskrypcja prywatna 2007-10-16 500 000
75 000,00
0,05 0,15 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
seria E - subskrypcja prywatna 2007-10-16 1 200 000
240 000,00
0,05 0,20 11 200 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2007-11-29
seria F - subskrypcja prywatna 2007-10-16 700 000
210 000,00
0,05 0,30 11 900 000
595 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2007-11-29
seria G - subskrypcja prywatna 2008-01-16 5 600 000
3 080 000,00
0,05 0,55 17 500 000
875 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-11
2005-05-25
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A-D 2008-09-08 700 000
385 000,00
0,05 0,55
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2008-09-08 2 350 000
1 057 500,00
0,05 0,45 19 850 000
992 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-23
seria J - prawo poboru 1:1 2009-01-12 3 027 681
1 059 688,35
0,05 0,35 22 877 681
1 143 884,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-03
seria K - subskrypcja prywatna 2009-05-18 1 000
350,00
0,05 0,35 22 878 681
1 143 934,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-11
seria L - prawo poboru 2:1 2009-10-13 11 438 840
1 372 660,80
0,05 0,12 34 317 521
1 715 876,05
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-11
seria Ł - prawo poboru 1:1 2010-01-18 8 593 469
601 542,83
0,05 0,07 42 910 990
2 145 549,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-07
seria M - subskrypcja prywatna emisja nie została zarejestrowana 2010-07-12 4 400 000
220 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna emisja nie została zarejestrowana 2010-07-12 5 100 000
255 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna 2011-05-11 14 545 975
727 298,75
0,05 0,05 57 456 965
2 872 848,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-14
seria P - subskrypcja prywatna 2012-01-09 10 000 000
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - Skopowski sp.k. aport: ZCP Skopowski sk.k 2012-01-09 100 000 000
5 000 000,00
0,05 0,05 157 456 965
7 872 848,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-28
seria N - subskrypcja prywatna 2012-01-12 2 421 675
121 083,75
0,05 0,05 717 332 160
35 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-24
seria T - Skopowski sp.k. aport: ZCP Skopowski sk.k 2012-04-24 557 453 520
27 872 676,00
0,05 0,05 714 910 485
35 745 524,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-28
zmiana firmy z Victoria AOC SA na 01Cyberaton SA 2012-07-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-22
renumeracja akcji serie B-T na U 2012-07-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-22
scalenie akcji 160:1 2012-07-30
8,00 4 483 326
35 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-22
seria S - subskrypcja prywatna 2014-06-30 125 000
8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:20 2015-06-30
0,40 89 666 520
35 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-15
seria W - subskrypcja prywatna 2015-06-30 30 000 000
12 000 000,00
0,40 0,40 119 666 520
47 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-02
seria Z - subskrypcja prywatna 2015-11-19 67 000 000
26 800 000,00
0,40 0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 20:1 2018-06-28
8,00 5 983 326
47 866 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-14
seria V - subskrypcja prywatna 2020-09-29 6 696 421
53 571 368,00
8,00 8,00 12 679 747
101 437 976,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-16
zmiana firmy z 01Cyberaton SA na 01 Cyberaton Proenergy SA 2020-09-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-16
seria Y - subskrypcja prywatna 2020-12-17 3 709 829
29 678 632,00
8,00 8,00 16 389 576
131 116 608,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Tabaka Roman 6 696 421 52,81 (52,81) 6 696 421 52,85 (52,85) 2020-11-16
Tabaka Roman 0 (-636 259) 0,00 (-10,63) 0 (-636 259) 0,00 (-10,65) 2020-07-31
Skopowski Janusz 1 236 259 20,66 (13,12) 1 236 259 20,70 (13,15) 2020-07-31
Skopowski Janusz 1 236 259 (636 259) 7,54 (-2,49) 1 236 259 (636 259) 7,55 (-2,49) 2020-07-31
Franasik Jacek poprzez Max Welt Holdings LP 80 000 (-470 000) 1,00 (-8,19) 80 000 (-470 000) 1,00 (-8,21) 2020-07-15
Skopowski Janusz 600 000 10,03 (10,03) 600 000 10,04 (10,04) 2020-07-01
Tabaka Roman 636 259 (5 000) 10,63 (0,08) 636 259 (5 000) 10,65 (0,08) 2020-03-16
Tabaka Roman 631 259 10,55 631 259 10,57 2019-12-12
Sekar Chandra 0 (-631 250) 0,00 (-10,55) 0 (-631 250) 0,00 (-10,57) 2019-12-12
Sekar Chandra 631 250 (-600 000) 10,55 (-10,03) 631 250 (-600 000) 10,57 (-10,04) 2019-11-28
Skopowski Janusz 0 (-24 625 000) 0,00 (-20,58) 0 (-24 625 000) 0,00 (-20,61) 2019-02-11
Sekar Chandra 1 231 250 20,58 1 231 250 20,61 2019-02-11
Franasik Jacek poprzez Max Welt Holdings LP 550 000 (-10 319 940) 9,19 (0,11) 550 000 (-10 319 940) 9,21 (0,11) 2018-12-28
Franasik Jacek przez Max Welt Holdings Ltd. 10 869 940 (10 326 443) 9,08 10 869 940 (10 326 443) 9,10 (-0,30) 2017-12-20
Franasik Jacek przez Max Welt Holdings Ltd. 543 497 (-10 326 443) 9,08 543 497 (-10 326 443) 9,40 (0,30) 2017-12-20
Max Welt Holdings Ltd. 0 (-543 497) 0,00 (-12,12) 0 (-543 497) 0,00 (-12,14) 2016-12-13
Franasik Jacek 10 869 940 9,08 10 869 940 9,10 2016-12-13
Zoukuma Ltd. 0 (-30 000 000) 0,00 (-25,06) 0 (-30 000 000) 0,00 (-25,11) 2016-02-17
Skopowski Janusz 24 625 000 (23 393 750) 20,58 24 625 000 (23 393 750) 20,61 (-0,68) 2016-02-17
Skopowski Janusz 1 231 250 (1 007 084) 20,58 (15,59) 1 231 250 (1 007 084) 21,29 (16,30) 2016-02-17
Zoukuma Ltd. 30 000 000 25,06 30 000 000 25,11 2015-12-02
Skopowski Janusz 224 166 (-150 834) 4,99 (-3,37) 224 166 (-150 834) 4,99 (-3,39) 2015-09-18
Max Welt Holdings Ltd. 543 497 (-10 326 443) 12,12 (3,04) 543 497 (-10 326 443) 12,14 (3,05) 2015-08-20
Max Welt Holdings Ltd. 10 869 940 (10 337 999) 9,08 (-2,78) 10 869 940 (10 334 999) 9,09 (-2,86) 2015-08-20
Skopowski Janusz 375 000 (-456 211) 8,36 (-10,18) 375 000 (-456 211) 8,38 (-10,20) 2015-08-13
Skopowski Janusz 831 211 (-192 604) 18,54 (-4,29) 831 211 (-192 604) 18,58 (-4,30) 2015-08-07
Skopowski Janusz 1 023 815 (-220 000) 22,83 (-4,91) 1 023 815 (-220 000) 22,88 (-4,92) 2015-07-29
Skopowski Janusz 1 243 815 (-220 000) 27,74 (-4,91) 1 243 815 (-220 000) 27,80 (-4,92) 2015-07-28
Skopowski Janusz 1 463 815 (-28 125) 32,65 (-0,62) 1 463 815 (-28 125) 32,72 (-0,63) 2015-05-04
Skopowska, Anastazja Maria 0 (-153 329) 0,00 (-2,99) 0 (-153 329) 0,00 (-2,99) 2015-05-04
Skopowski Janusz 1 491 940 (-21 875) 33,27 (-0,49) 1 491 940 (-21 875) 33,35 (-0,49) 2015-04-30
Skopowski Janusz wraz z osobą blisko związaną 1 513 815 (-979 405) 33,76 (-21,85) 1 513 815 (-979 405) 33,84 (-21,89) 2015-04-29
Skopowski Janusz wraz z Max Welt Holdings Ltd. 2 493 220 (114 612) 55,61 (2,56) 2 493 220 (114 612) 55,73 (2,56) 2015-04-03
Max Welt Holdings Ltd. 531 941 11,86 534 941 11,95 2015-04-03
Skopowski Janusz wraz z Max Welt Holdings Ltd. 2 378 608 (-249 852) 53,05 (-5,57) 2 378 608 (-249 852) 53,17 (-5,45) 2015-03-19
Dmochowski Jerzy z Jedwab Polski sp. z o.o. 0 (-330 347) 0,00 (-7,36) 0 (-330 347) 0,00 (-7,38) 2014-12-15
Dmochowski Jerzy z Jedwab Polski sp. z o.o. 330 347 (-207 117) 7,36 (-4,62) 330 347 (-207 117) 7,38 (-4,63) 2014-12-05
Skopowska, Anastazja Maria 153 329 2,99 153 329 2,99 2014-08-20
Foltyn Sylwester 120 240 (9 980) 2,00 (-0,45) 120 240 (9 980) 2,00 (-0,46) 2014-04-30
Foltyn Sylwester 110 260 (10 260) 2,45 (0,22) 110 260 (10 260) 2,46 (0,23) 2014-04-29
01Cyberaton Proenergy SA 10 000 (-190 000) 0,22 (0,06) 10 000 (-190 000) 0,00 2013-12-31
01Cyberaton Proenergy SA 200 000 (190 000) 0,16 (-0,01) 200 000 (190 000) 0,00 2013-12-31
01Cyberaton Proenergy SA 10 000 0,17 (0,09) 10 000 0,00 2013-12-31
01Cyberaton Proenergy SA 10 000 0,08 10 000 0,00 2013-12-31
Skopowski Janusz wraz z Anastazją Skopowską 2 628 460 (89) 58,62 2 628 460 (89) 58,62 (-0,13) 2013-11-26
Dmochowski Jerzy z Jedwab Polski sp. z o.o. 537 464 (-13 407 536) 11,98 (10,04) 537 464 (-13 407 536) 12,01 (10,08) 2013-11-26
Skopowski sp.k. 0 (-3 087 875) 0,00 (-68,87) 0 (-3 087 875) 0,00 (-68,87) 2013-11-25
Skopowski sp.k. 3 087 875 (21 303) 68,87 (0,48) 3 087 875 (21 303) 68,87 (0,48) 2013-10-22
Skopowski sp.k. 3 066 572 (-317 512) 68,39 (-7,09) 3 066 572 (-317 512) 68,39 (-6,56) 2013-05-23
Skopowski Janusz wraz z Anastazją Skopowską 2 628 371 (153 240) 58,62 (3,42) 2 628 371 (153 240) 58,75 (3,42) 2013-03-27
Skopowski Janusz 2 475 131 (-153 329) 55,20 (-3,42) 2 475 131 (-153 329) 55,33 (-3,42) 2013-03-27
Skopowski Janusz wraz z Anastazją Skopowską 2 628 460 58,62 2 628 460 58,75 2013-03-27
Dmochowski Jerzy z Jedwab Polski sp. z o.o. 13 945 000 (13 857 844) 1,94 (0,94) 13 945 000 (13 857 844) 1,93 (0,93) 2013-01-18
Dmochowski Jerzy z Jedwab Polski sp. z o.o. 87 156 (-857 844) 1,00 (-0,64) 87 156 (-857 844) 1,00 (-0,51) 2013-01-18
Skopowski sp.k. 3 384 084 (-1) 75,48 3 384 084 (-1) 74,95 (-0,53) 2012-12-31
Skopowski sp.k. 3 384 085 (-538 069 355) 75,48 3 384 085 (-538 069 355) 75,48 (0,53) 2012-12-31
Skopowski sp.k. 541 453 440 (-27 000 000) 75,48 (-3,76) 541 453 440 (-27 000 000) 74,95 (-3,74) 2012-12-31
Dmochowski Jerzy 945 000 (-5 000 000) 1,64 (0,82) 945 000 1,51 (1,38) 2012-12-20
Skopowski sp.k. 568 453 440 (-8 000 080) 79,24 (-1,12) 568 453 440 (-8 000 080) 78,69 (-1,11) 2012-12-14
Dmochowski Jerzy 5 945 000 0,82 945 000 (-5 000 000) 0,13 (-0,69) 2012-11-06
Dmochowski Jerzy 5 945 000 (5 000 000) 0,82 (-0,18) 5 945 000 (5 000 000) 0,82 (-0,18) 2012-11-06
Skopowski sp.k. 576 453 520 (-66 000 000) 80,36 (-9,50) 576 453 520 (-66 000 000) 79,80 (-9,44) 2012-08-20
Foltyn Sylwester 100 000 (-15 900 000) 2,23 100 000 (-15 900 000) 2,23 (0,02) 2012-08-20
Foltyn Sylwester 16 000 000 2,23 16 000 000 2,21 2012-08-20
Skopowski sp.k. 642 453 520 (-15 000 000) 89,86 (-2,10) 642 453 520 (-15 000 000) 89,24 (-2,08) 2012-07-12
Skopowski sp.k. 657 453 520 91,96 657 453 520 91,32 2012-06-28
Poland Asset Investment sp. z o.o. 5 148 000 8,95 (8,23) 5 148 000 8,24 (7,53) 2011-12-19
Poland Asset Investment sp. z o.o. 5 148 000 0,72 5 148 000 0,71 2011-12-19
Piekut, Leszek Jan 5 807 975 10,10 (9,29) 9 307 975 14,90 (13,61) 2011-12-14
Piekut, Leszek Jan 5 807 975 0,81 (-0,19) 9 307 975 1,29 (0,29) 2011-12-14
Piekut, Leszek Jan 5 807 975 (-92 025) 1,00 (-12,74) 9 307 975 (-92 025) 1,00 (-18,61) 2011-12-14
Dmochowski Jerzy 945 000 1,00 (0,87) 945 000 1,00 (0,87) 2011-12-12
Dmochowski Jerzy 945 000 0,13 945 000 0,13 2011-12-12
Pereta Andrzej 0 (-3 910 000) 0,00 (-9,11) 0 (-7 410 000) 0,00 (-15,46) 2011-03-31
Bednarowicz Ernest 10 000 0,00 (-0,02) 10 000 0,00 (-0,02) 2011-03-31
Pereta Andrzej 3 910 000 (110 000) 9,11 (0,26) 7 410 000 (110 000) 15,46 (0,23) 2011-03-03
Pereta Andrzej 3 800 000 (100 000) 8,85 (0,23) 7 300 000 (100 000) 15,23 (0,21) 2011-03-01
Pereta Andrzej 3 700 000 (-1 800 000) 8,62 (-4,19) 7 200 000 (-3 800 000) 15,02 (-7,93) 2011-02-21
Kiciński Paweł 2 400 000 5,59 (1,42) 2 400 000 5,00 (1,16) 2011-02-10
Kiciński Paweł 2 400 000 4,17 (3,84) 2 400 000 3,84 (3,51) 2011-02-10
Kiciński Paweł 2 400 000 0,33 (0,33) 2 400 000 0,33 (0,33) 2011-02-10
Kiciński Paweł 2 400 000 0,00 2 400 000 0,00 2011-02-10
Bednarowicz Ernest 10 000 0,02 10 000 0,02 2011-02-10
Piekut, Leszek Jan 5 900 000 13,74 (3,48) 9 400 000 19,61 (4,56) 2011-01-19
Piekut, Leszek Jan 5 900 000 (1 500 000) 10,26 (0,01) 9 400 000 (5 000 000) 15,05 (5,87) 2011-01-19
St. Gallen Holdings Ltd. 4 989 990 11,62 (2,94) 6 489 990 13,54 (3,15) 2011-01-17
St. Gallen Holdings Ltd. 4 989 990 8,68 (7,99) 6 489 990 10,39 (9,49) 2011-01-17
St. Gallen Holdings Ltd. 4 989 990 0,69 (0,69) 6 489 990 0,90 (0,90) 2011-01-17
Athman Investment Ltd. 599 669 (-1 870 811) 1,39 (-4,36) 599 669 (-1 870 811) 1,25 (-3,90) 2011-01-17
Athman Investment Ltd. 2 470 480 (-1 110 417) 5,75 (-2,59) 2 470 480 (-1 110 417) 5,15 (-2,32) 2011-01-16
Pereta Andrzej 5 500 000 (2 000 000) 12,81 (4,66) 11 000 000 (4 000 000) 22,95 (8,34) 2010-11-29
Pereta Andrzej 3 500 000 8,15 7 000 000 14,61 2010-11-29
Kroczyński Przemysław 1 000 000 2,33 (2,33) 1 000 000 2,08 (2,08) 2010-11-26
Kroczyński Przemysław 0 (-4 170 000) 0,00 (-9,71) 0 (-4 170 000) 0,00 (-8,70) 2010-11-26
Piekut, Leszek Jan 4 400 000 (2 000 000) 10,25 (4,66) 4 400 000 (2 000 000) 9,18 (4,18) 2010-11-25
Koźmin Katarzyna 10 000 0,00 (-0,02) 10 000 (-1 500 000) 0,00 (-3,84) 2010-11-25
St. Gallen Holdings Ltd. 0 (-4 989 990) 0,00 (-21,81) 0 (-4 989 990) 0,00 (-17,89) 2010-11-04
Pereta Andrzej 3 500 000 (-160 670) 8,15 (-0,38) 7 000 000 (-160 670) 14,61 (-0,33) 2010-11-04
Piekut, Leszek Jan 2 400 000 (200 000) 5,59 (0,47) 2 400 000 (200 000) 5,00 (0,41) 2010-10-25
Piekut, Leszek Jan 2 200 000 5,12 2 200 000 4,59 2010-10-24
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 3 660 670 (-2 000 000) 8,53 (-4,66) 7 160 670 (-2 000 000) 14,94 (-4,18) 2010-10-01
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 660 670 (355 986) 13,19 (0,83) 9 160 670 (355 986) 19,12 (0,75) 2010-09-28
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 304 684 (-2 000 000) 12,36 (-4,66) 8 804 684 (-2 000 000) 18,37 (-4,18) 2010-09-28
Antczak, Ewa Grażyna wraz z Victoria Asset Poland sp. z o.o. 0 (-147 586) 0,00 0 (-147 586) 0,00 2010-09-20
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 7 304 684 (7 170 307) 17,02 (16,63) 10 804 684 (8 670 307) 22,55 (17,13) 2010-09-17
Antczak, Ewa Grażyna 147 586 (-4 996 428) 0,00 (-11,98) 147 586 (-8 496 428) 0,00 (-18,04) 2010-09-17
Piróg Janusz 2 336 989 (-813 251) 5,44 (-1,90) 2 336 989 (-813 251) 4,87 (-1,70) 2010-08-17
Kroczyński Przemysław 4 170 000 9,71 4 170 000 8,70 2010-08-16
Athman Investment Ltd. 3 580 897 (1 828 787) 8,34 (3,24) 3 580 897 (1 828 787) 7,47 (3,02) 2010-08-06
Antczak, Ewa Grażyna wraz z Victoria Asset Poland sp. z o.o. 5 144 014 (-230 486) 11,98 (-3,68) 8 644 014 (-230 486) 18,04 (-4,53) 2010-07-12
Antczak, Ewa Grażyna wraz z Victoria Asset Poland sp. z o.o. 5 374 500 15,66 (3,14) 8 874 500 22,57 (4,05) 2010-07-09
Antczak, Ewa Grażyna wraz z Victoria Asset Poland sp. z o.o. 5 374 500 (1 644 014) 12,52 (1,65) 8 874 500 (1 644 014) 18,52 (0,13) 2010-07-09
Victoria Asset Poland sp. z o.o. 3 500 000 10,19 (10,19) 7 000 000 17,80 (17,80) 2010-06-25
Victoria Asset Poland sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2010-06-25
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 134 377 0,39 2 134 377 (2 000 000) 5,42 (5,08) 2010-06-25
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 134 377 0,39 (0,08) 134 377 0,34 (0,06) 2010-06-25
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 134 377 (-2 000 000) 0,31 (-9,01) 134 377 (-4 000 000) 0,28 (-14,55) 2010-06-25
Koźmin Katarzyna 10 000 0,02 1 510 000 (1 500 000) 3,84 (3,82) 2010-06-25
Koźmin Katarzyna 10 000 0,02 10 000 0,02 2010-06-25
Koźmin Katarzyna 10 000 (-1 500 000) 0,02 (-4,38) 10 000 (-3 000 000) 0,02 (-7,63) 2010-06-25
Antczak, Ewa Grażyna wraz z Victoria Asset Poland sp. z o.o. 3 730 486 (3 500 000) 10,87 (10,20) 7 230 486 (7 000 000) 18,39 (17,81) 2010-06-25
Athman Investment Ltd. 1 752 110 (41 011) 5,10 (0,12) 1 752 110 (41 011) 4,45 (0,10) 2010-05-07
Athman Investment Ltd. 1 711 099 4,98 1 711 099 4,35 2010-05-05
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 685 044 (-500 000) 4,91 (-1,45) 1 685 044 (-500 000) 4,28 (-1,27) 2010-02-22
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 2 185 044 (-514 956) 6,36 (-5,44) 2 185 044 (-514 956) 5,55 (-4,13) 2010-02-21
Sandfield Capital sp. z o.o. 1 884 233 (-159 791) 5,49 (-0,46) 1 884 233 (-159 791) 4,79 (-0,40) 2010-02-18
Antczak, Ewa Grażyna 230 486 (66 686) 0,67 (0,20) 230 486 (66 686) 0,58 (0,17) 2010-02-10
Antczak, Ewa Grażyna 163 800 0,47 (0,47) 163 800 0,41 (0,41) 2010-02-09
Sandfield Capital sp. z o.o. 2 044 024 (973 218) 5,95 (1,27) 2 044 024 (973 218) 5,19 (1,35) 2010-01-18
Piróg Janusz 3 150 240 7,34 (-1,83) 3 150 240 6,57 (-1,44) 2010-01-11
Piróg Janusz 3 150 240 9,17 3 150 240 8,01 2010-01-11
Koźmin Katarzyna 1 510 000 4,40 (-2,20) 3 010 000 7,65 (-3,14) 2010-01-11
Jarocki Paweł 2 001 399 5,83 (1,17) 2 001 399 5,09 (0,92) 2010-01-11
Jarocki Paweł 2 001 399 4,66 2 001 399 4,17 2010-01-11
Sandfield Capital sp. z o.o. 1 070 806 (-338 509) 4,68 (-1,48) 1 070 806 (-338 509) 3,84 (-1,21) 2009-10-19
Sandfield Capital sp. z o.o. 1 409 315 (-640 685) 6,16 (-2,80) 1 409 315 (-640 685) 5,05 (-2,30) 2009-10-18
Stawiarski Sławomir 890 000 2,99 (-0,90) 890 000 2,99 (-0,20) 2009-10-13
Sandfield Capital sp. z o.o. 2 050 000 (-91 515) 8,96 (-1,82) 2 050 000 (-91 515) 7,35 (-1,26) 2009-07-15
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 2 134 377 (20 000) 9,32 (0,08) 4 134 377 (20 000) 14,83 (0,08) 2009-07-15
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 2 114 377 (-10 000) 9,24 (-0,04) 4 114 377 (-10 000) 14,75 (-0,04) 2009-07-10
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 2 124 377 (-2 583 693) 9,28 (-11,29) 4 124 377 (-3 583 693) 14,79 (-12,85) 2009-07-10
Stawiarski Sławomir 890 000 (860 000) 3,89 (3,72) 890 000 (860 000) 3,19 (3,06) 2009-06-09
Nejman Robert 1 000 000 4,37 (0,37) 1 000 000 3,58 (0,59) 2009-06-09
Nejman Robert 1 000 000 4,00 (-1,03) 1 000 000 2,99 (-1,03) 2009-06-09
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 2 700 000 11,80 2 700 000 9,68 2009-06-09
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 4 708 070 (2 647 400) 20,57 (11,57) 7 708 070 (3 647 400) 27,64 (13,08) 2009-06-05
St. Gallen Holdings Ltd. 4 989 990 21,81 (10,19) 4 989 990 17,89 (7,48) 2009-06-02
St. Gallen Holdings Ltd. 4 989 990 11,62 4 989 990 10,41 2009-06-02
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 2 060 670 (-4 647 400) 9,00 (-20,32) 4 060 670 (-5 647 400) 14,56 (-20,26) 2009-06-02
Koźmin Katarzyna 1 510 000 (-1 490 000) 6,60 (-10,54) 3 010 000 (-1 990 000) 10,79 (-11,43) 2009-06-02
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 6 708 070 (2 000 000) 29,32 (9,32) 9 708 070 (2 000 000) 34,82 (7,82) 2009-05-30
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 4 708 070 (-640 000) 20,00 (-6,94) 7 708 070 (-640 000) 27,00 (-6,59) 2009-05-29
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 348 070 26,94 (3,57) 8 348 070 33,59 (3,65) 2009-04-27
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 348 070 (19 143) 23,37 (-7,08) 8 348 070 (19 143) 29,94 (-7,07) 2009-04-27
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 328 927 (30 027) 30,45 (0,18) 8 328 927 (30 027) 37,01 (0,13) 2009-03-05
Stawiarski Sławomir 30 000 0,17 (0,02) 30 000 0,13 (0,01) 2009-03-04
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 298 900 (-241 820) 30,27 (-0,72) 8 298 900 (-241 820) 36,88 (-0,11) 2009-03-02
Koźmin Katarzyna 3 000 000 17,14 (2,03) 5 000 000 22,22 (2,10) 2009-03-02
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 540 720 (211 793) 30,99 (4,15) 8 540 720 (211 793) 36,99 (3,48) 2009-02-24
Nexity Global SA 1 300 675 7,43 (0,88) 1 300 675 5,78 (0,55) 2009-02-24
Stawiarski Sławomir 30 000 (-70 000) 0,15 (-0,42) 30 000 (-70 000) 0,12 (-0,32) 2009-02-23
Sandfield Capital sp. z o.o. 2 141 515 10,78 (1,42) 2 141 515 8,61 (0,93) 2009-02-23
Sandfield Capital sp. z o.o. 2 141 515 9,36 (-8,63) 2 141 515 7,68 (-4,99) 2009-02-23
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 328 927 (-211 793) 26,84 (-4,82) 8 328 927 (-211 793) 33,51 (-4,44) 2009-02-23
Nexity Global SA 1 300 675 6,55 (0,87) 1 300 675 5,23 (0,57) 2009-02-23
Nexity Global SA 1 300 675 5,68 (0,68) 1 300 675 4,66 (0,66) 2009-02-23
Nexity Global SA 1 300 675 (500 000) 5,00 (0,43) 1 300 675 (500 000) 4,00 (0,45) 2009-02-23
Nexity Global SA 800 675 4,57 800 675 3,55 2009-02-23
Nejman Robert wraz z Dorotą Nejman 1 000 000 5,03 (-0,68) 1 000 000 4,02 (-0,42) 2009-02-23
Koźmin Katarzyna 3 000 000 15,11 (2,00) 5 000 000 20,12 (2,19) 2009-02-23
Koźmin Katarzyna 3 000 000 (-160 000) 13,11 (-4,94) 5 000 000 (-160 000) 17,93 (-5,00) 2009-02-23
Koźmin Katarzyna 3 160 000 (10 000) 18,05 (0,06) 5 160 000 (10 000) 22,93 (0,05) 2009-02-19
Stawiarski Sławomir 100 000 0,57 100 000 0,44 2009-02-12
Koźmin Katarzyna 3 150 000 (20 000) 17,99 (0,11) 5 150 000 (20 000) 22,88 (0,08) 2009-02-12
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 540 720 (18 520) 31,66 (0,11) 8 540 720 (18 520) 37,95 (0,08) 2009-02-10
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 5 522 200 (869 900) 31,55 (4,97) 8 522 200 (869 900) 37,87 (3,86) 2008-12-17
Antczak, Ewa Grażyna 0 (-800 000) 0,00 (-4,57) 0 (-800 000) 0,00 (-3,55) 2008-12-16
Antczak, Ewa Grażyna 800 000 (-400 000) 4,57 (-5,51) 800 000 (-400 000) 3,55 (-3,55) 2008-10-29
Koźmin Katarzyna 3 130 000 (20 000) 17,88 (-8,25) 5 130 000 (20 000) 22,80 (-7,43) 2008-09-29
Nejman Robert wraz z Dorotą Nejman 1 000 000 5,71 1 000 000 4,44 2008-09-15
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 4 652 300 (27 300) 26,58 (0,16) 7 652 300 (2 300) 34,01 (0,01) 2008-07-04
Pereta Andrzej wraz z Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 4 625 000 26,42 7 650 000 34,00 2008-07-01
Sandfield Capital sp. z o.o. 2 141 515 17,99 (5,76) 2 141 515 12,67 (3,16) 2008-06-16
Sandfield Capital sp. z o.o. 2 141 515 (1 741 515) 12,23 (8,87) 2 141 515 (1 741 515) 9,51 (7,15) 2008-06-16
Sandfield Capital sp. z o.o. 400 000 3,36 400 000 2,36 2008-06-15
Koźmin Katarzyna 3 110 000 26,13 (8,36) 5 110 000 30,23 (7,52) 2008-04-11
Koźmin Katarzyna 3 110 000 17,77 5 110 000 22,71 2008-04-11
Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 4 500 000 37,81 (12,10) 7 500 000 44,37 (11,04) 2008-04-11
Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. 4 500 000 25,71 7 500 000 33,33 2008-04-11
Antczak, Ewa Grażyna 1 200 000 10,08 (3,23) 1 200 000 7,10 (1,77) 2008-04-11
Antczak, Ewa Grażyna 1 200 000 6,85 1 200 000 5,33 2008-04-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-12-28 Split 20:1
2018-12-27 Split 20:1
2015-11-25 Split 1:20
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-03-27 Split 160:1
2010-07-30 Prawo poboru 2:1
2010-01-25 Prawo poboru 1:1
2009-10-20 Prawo poboru 2:1
2009-01-21 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.