1,9000 zł
4,40% 0,0800 zł
ZASTAL SA (ZST)

Komunikaty spółki - ZASTAL

Informacja dotycząca publikacji sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZWZA W DNIU 28 CZERWCA 2019R.
Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 28 czerwca 2019r.
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA wraz z projektem uchwał
Wyniki finansowe
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz scalenia akcji.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Rozwiązanie umowy na usługi audytorskie
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dniu 11 stycznia 2019 r.
ZASTAL 4,40% 1,90
2019-09-18 15:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.