30,0000 zł
-3,85% -1,2000 zł
ZASTAL SA (ZST)

Akcjonariat - ZASTAL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 81 988 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 732 940 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 605 946
Liczba głosów na WZA: 2 732 940 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,76%
Kapitał akcyjny: 81 988 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 605 946
Cena nominalna akcji: 30,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 41,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Omegia SA 862 490 (31,56%) 862 490 (946,77%) 2018-04-27 MDA, CZK
Amida Capital sp. z o.o. SKA bezpośrednio, wraz z Financial Factory sp. z o.o. 743 456 (27,20%) 743 456 (27,20%) 2020-07-21 MDA

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych VI emisja 48 488 841
0,00
1,00 0,00 81 988 380
81 988 380,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-07
I emisja - założyciele (spółka pracownicza) 1990-11-15 99 539
99 539,00
1,00 1,00 99 539
99 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1990-12-17
2007-08-27
II emisja - pracownicy PP Zastal 1991-06-20 20 499 539
20 499 539,00
1,00 1,00 20 599 078
20 599 078,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1991-10-02
2007-08-27
umorzenie akcji 1997-06-28 -7 376 460
1,00 13 222 618
13 222 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-10
III emisja - przeniesienie kap. zap. na akcyjny 1997-06-28 7 276 921
7 276 921,00
1,00 1,00 20 499 539
20 499 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1997-09-10
2007-08-27
IV emisja - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-10-18 10 000 080
15 000 120,00
1,00 1,50 30 499 539
30 499 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-24
2012-06-22
V emisja - subskrypcja prywatna 2013-11-26 3 000 000
0,00
1,00 0,00 33 499 539
33 499 539,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-05
VI emisja - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-06-30 66 999 078
66 999 078,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 3:1 2018-03-07 0
0,00
3,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-01-11 -60
0,00
3,00 0,00 81 988 320
81 988 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
zmiana oznaczenia akcji: seria A i B 2019-01-11 0
0,00
3,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17
scalenie akcji 30:1 2019-01-11 0
0,00
30,00 0,00 2 732 940
81 988 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Amida Capital sp. z o.o. SKA bezpośrednio, wraz z Financial Factory sp. z o.o. 715 500 (-19 284 500) 26,18 (1,79) 715 500 (-19 284 500) 26,18 (1,79) 2019-05-30
Zastal SA 0 (-60) 0,00 0 (-60) 0,00 2019-05-17
Zastal SA 60 (-4 082 586) 0,00 (-19,00) 60 (-4 082 586) 0,00 (-19,00) 2018-12-11
TFI PZU SA portfele 500 0,00 500 0,00 2018-06-30
Omegia SA 25 874 696 (-19 994 900) 31,56 (-24,39) 25 874 696 (-19 994 900) 31,56 (-24,39) 2018-04-27
Amida Capital sp. z o.o. SKA 20 000 000 24,39 20 000 000 24,39 2018-04-27
Omegia SA 45 869 596 55,95 45 869 596 55,95 2018-02-07
Ogółem 81 988 380 (48 488 841) 0 81 988 380 (48 488 841) 0 2018-02-07
Topmedical SA 0 (-10 064 848) 0,00 (-33,00) 0 (-10 064 848) 0,00 (-33,00) 2015-03-11
Ogółem 33 499 539 (3 000 000) 0 33 499 539 (3 000 000) 0 2014-11-05
Topmedical SA 10 064 848 33,00 (2,96) 10 064 848 33,00 (2,96) 2012-03-29
Topmedical SA 10 064 848 (-1 990 152) 30,04 (-28,76) 10 064 848 (-1 990 152) 30,04 (-28,76) 2012-03-29
Ogółem 30 499 539 (10 000 000) 0 30 499 539 (10 000 000) 0 2012-01-24
Kapitał sp. z o.o. 1 451 228 4,75 (-2,32) 1 451 228 4,75 (-2,32) 2012-01-24
Topmedical SA 12 055 000 58,80 (19,28) 12 055 000 58,80 (19,28) 2011-12-30
Topmedical SA 12 055 000 (10 000 000) 39,52 (29,50) 12 055 000 (10 000 000) 39,52 (29,50) 2011-12-30
ZM Henryk Kania SA w upadłości wraz z podmiotami zależnymi 4 234 0,02 (0,02) 4 234 0,02 (0,02) 2011-11-16
ZM Henryk Kania SA w upadłości 0 (-2 344 234) 0,00 (-11,43) 0 (-2 344 234) 0,00 (-11,43) 2011-11-16
Topmedical SA 2 055 000 10,02 2 055 000 10,02 2011-11-16
Olszewski Jan 372 0,00 372 0,00 2011-11-14
Olszewski Jan 372 0,00 372 0,00 2011-11-14
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. 78 457 0,38 78 457 0,38 2011-08-31
ZM Henryk Kania SA w upadłości wraz z podmiotami zależnymi 2 344 234 (285 000) 11,43 (1,39) 2 344 234 (285 000) 11,43 (1,39) 2011-06-13
ZM Henryk Kania SA w upadłości wraz z podmiotami zależnymi 2 059 234 10,04 2 059 234 10,04 2011-06-13
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 78 457 (-1 451 228) 0,38 (-7,08) 78 457 (-1 451 228) 0,38 (-7,08) 2011-05-19
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 1 529 685 (-2 548 772) 7,46 (-12,43) 1 529 685 (-2 548 772) 7,46 (-12,43) 2011-05-19
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. 4 078 457 19,89 4 078 457 19,89 2011-05-19
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 4 078 457 (-1 451 228) 19,89 (-7,08) 4 078 457 (-1 451 228) 19,89 (-7,08) 2011-05-18
Kapitał sp. z o.o. 1 451 228 7,07 (2,32) 1 451 228 7,07 (2,32) 2011-03-31
Kapitał sp. z o.o. 1 451 228 4,75 1 451 228 4,75 2011-03-31
ZM Henryk Kania SA w upadłości wraz z podmiotami zależnymi 2 059 234 (953 000) 10,04 (4,65) 2 059 234 (953 000) 10,04 (4,65) 2011-01-17
Leżański Adam 365 084 1,00 (-0,78) 365 084 2,00 (-0,22) 2010-11-22
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 5 529 685 (18 747) 26,97 (0,09) 5 529 685 (18 747) 26,97 (0,09) 2010-10-26
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 5 510 938 (38 571) 26,88 (0,19) 5 510 938 (38 571) 26,88 (-6,45) 2010-10-25
ZM Henryk Kania SA w upadłości wraz z podmiotami zależnymi 1 106 234 5,39 1 106 234 5,39 2010-08-16
Piaszczyński Józef 935 124 (-1 239 568) 4,56 (-6,04) 935 124 (-1 239 568) 4,56 (-6,04) 2010-06-15
Piaszczyński Józef 2 174 692 (-1 152 268) 10,60 (-5,62) 2 174 692 (-1 152 268) 10,60 (-9,66) 2010-06-14
Zastal SA przez Kapitał Sp. z o.o. 4 082 646 19,00 (-0,91) 4 082 646 19,00 (-0,91) 2009-02-27
Piaszczyński Józef 3 326 960 (-263 701) 16,22 (-1,29) 3 326 960 (-263 701) 20,26 (-1,61) 2008-11-29
Czwojda Miron 313 163 1,00 (-0,52) 313 163 1,00 (-0,90) 2008-11-13
Piaszczyński Józef 3 590 661 (-15 273) 17,51 (-0,08) 3 590 661 (-15 273) 21,87 (-0,09) 2008-08-07
Piaszczyński Józef 3 605 934 (-21 100) 17,59 (-0,10) 3 605 934 (-21 100) 21,96 (-0,13) 2008-08-05
Piaszczyński Józef 3 627 034 (-260 101) 17,69 (-1,27) 3 627 034 (-260 101) 22,09 (-1,58) 2008-01-21
Piaszczyński Józef 3 887 135 (-87 094) 18,96 (-0,42) 3 887 135 (-87 094) 23,67 (-0,53) 2007-11-21
Ziaja Bernard 161 352 0,78 (0,78) 161 352 0,98 (0,98) 2007-11-14
Ziaja Bernard 161 352 0,00 161 352 0,00 2007-11-14
Olszewski Jan 372 0,00 372 0,00 2007-11-14
Olszewski Jan 372 0,00 372 0,00 2007-11-14
Leżański Adam 365 084 (85 084) 1,78 (0,42) 365 084 (85 084) 2,22 (0,86) 2007-11-14
Kruchlik Janusz 1 127 0,00 1 127 0,00 2007-11-14
Kruchlik Janusz 1 127 0,00 1 127 0,00 2007-11-14
Czwojda Miron 313 163 1,52 313 163 1,90 2007-11-14
Apostoluk Elżbieta 21 394 0,10 (0,10) 21 394 0,13 (0,13) 2007-11-14
Apostoluk Elżbieta 21 394 0,00 21 394 0,00 2007-11-14
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 5 472 367 (4 021 139) 26,69 (19,62) 5 472 367 (4 021 139) 33,33 (24,50) 2007-11-14
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 1 451 228 (-2 569 911) 7,07 (-12,54) 1 451 228 (-2 569 911) 8,83 (-15,66) 2007-06-30
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 4 021 139 (-1 451 228) 19,61 (-7,08) 4 021 139 (-1 451 228) 24,49 (-2,20) 2007-06-30
Piaszczyński Józef 3 974 229 (-124 576) 19,38 (-0,61) 3 974 229 (-124 576) 24,20 (4,21) 2007-05-07
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 5 472 367 (28) 26,69 5 472 367 (28) 26,69 2006-12-31
Piaszczyński Józef 4 098 805 19,99 (19,99) 4 098 805 19,99 (19,99) 2006-11-03
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. 5 472 339 26,69 (0,69) 5 472 339 26,69 (0,69) 2006-03-24
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. razem z Kapitał sp. z o.o. 5 472 339 (1 973 642) 26,00 (8,94) 5 472 339 (1 973 642) 26,00 (8,94) 2006-03-24
Leżański Adam 280 000 1,36 280 000 1,36 2005-07-14
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. 3 498 697 (298 442) 17,06 (1,45) 3 498 697 (298 442) 17,06 (1,45) 2005-01-31
Zastal SA przez Kapitał Sp. z o.o. 4 082 646 (-1 461 230) 19,91 (-7,13) 4 082 646 (-1 461 230) 19,91 (-7,13) 2004-04-02
Agencja Ochrony Gama sp. z o.o. 3 200 255 15,61 3 200 255 15,61 2004-04-02
Piaszczyński Józef 0 (-4 098 805) 0,00 (-19,99) 0 (-4 098 805) 0,00 (-19,99) 2003-12-31
Piaszczyński Józef 4 098 805 (-1 195) 19,99 (-0,01) 4 098 805 (-1 195) 19,99 (-0,01) 2002-09-23
Piaszczyński Józef 4 100 000 (2 000 000) 20,00 (9,76) 4 100 000 (2 000 000) 20,00 (9,76) 2002-08-30
Piaszczyński Józef 2 100 000 (49 098) 10,24 (0,24) 2 100 000 (49 098) 10,24 (0,24) 2002-08-21
Gwizd Piotr 1 020 064 4,97 1 020 064 4,97 2002-08-21
Gwizd Piotr 1 020 064 (20 064) 4,97 (0,09) 1 020 064 (20 064) 4,97 (0,09) 2002-06-26
Piaszczyński Józef 2 050 902 (771 412) 10,00 (3,76) 2 050 902 (771 412) 10,00 (3,76) 2001-09-14
Gwizd Piotr 1 000 000 4,88 1 000 000 4,88 2001-06-27
Bereznicki Mirosław 600 000 2,93 600 000 2,93 2001-06-27
Piaszczyński Józef 1 279 490 6,24 1 279 490 6,24 2000-12-31
Związek Zawodowy Zastal 422 007 2,06 422 007 2,06 2000-06-21
NSZZ Solidarność 502 007 (-28 786) 2,45 (-0,14) 502 007 (-28 786) 2,45 (-0,14) 1999-06-26
NSZZ Solidarność 530 793 2,59 530 793 2,59 1999-06-26
Bratko Andrzej 532 541 2,60 532 541 2,60 1999-06-26
Zastal SA przez Kapitał Sp. z o.o. 5 543 876 27,04 5 543 876 27,04 1998-06-20
Ogółem 20 499 539 0 20 499 539 0 1998-06-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-12 Split 3:1
1999-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
1999-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
1999-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.