0,9600 zł
-2,44% -0,0240 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Komunikaty spółki - WORKSERV

Change in the date of publication of the raport for the first half of 2020
Zmiana terminu publikacja raportu okresowego za I półrocze 2020
Announcement about convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Resignation of the supervisory person
Rezygnacja osoby nadzorującej
Statement of the Company’s Management Board regarding the tender offer to subscribe for the sale of the shares in the Company published on 25 August 2020 by Gi International s.r.l.
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 25 sierpnia 2020 roku przez Gi International s.r.l.
Meeting all of the conditions precedent under the Restructuring Agreement and entry into force of the Restructuring Agreement and Annex No. 8
Spełnienie wszystkich warunków zawieszających Umowy Restrukturyzacyjnej oraz wejście w życie Umowy Restrukturyzacyjnej i Aneksu nr 8
Notifications about the sale of shares in Work Service S.A.
Zawiadomienia o sprzedaży akcji Work Service S.A.
Repayment of W, X and Z series bonds, and fulfilment of the Conditions Precedent under the Restructuring Agreement
Spłata obligacji serii W, X i Z oraz spełnienie warunków zawieszających z Umowy Restrukturyzacyjnej
Acquisition by the Company and redemption of all SHB series bonds
WORKSERV -2,44% 0,96
2020-09-25 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.