2,0200 zł
1,10% 0,0220 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Komunikaty spółki - WORKSERV

Change the instalment arrangement with the Social Insurance Institution (ZUS).
Zmiana układu ratalnego z ZUS.
Conclusion of the Call Option and Cooperation Agreement regarding terms of the transaction concerning the sale of shares in the Issuer's subsidiary Prohuman 2004 Kft.
Zawarcie Umowy opcji kupna i współpracy w zakresie warunków transakcji sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta - Prohumán 2004 Kft.
List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 25th June 2019.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
Content of resolutions subject to voting at the Ordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 25th June 2019.
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Announcement about convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Correction of the current report no 52/2019 - Court registration of the change in the amount and structure of the Issuer's share capital.
Korekta raportu bieżącego nr 52/2019 pt. Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta
Court registration of the change in the amount and structure of the Issuer's share capital.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.