0,6030 zł
-3,52% -0,0220 zł
WORK SERVICE SA (WSE)

Komunikaty spółki - WORKSERV

List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 12 November 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.
Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 12 November 2019
Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.
KDPW’s decision regarding the registration of the Company’s Y series shares
Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii Y
Supplement to current report no. 79/2019 - Appointment of members of the Supervisory Board
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 79/2019 - Powołanie członków Rady Nadzorczej
Position of the Supervisory Board of WORK SERVICE S.A.
Stanowisko Rady Nadzorczej Work Service S.A.
Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.
Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
Appointment of members of the supervisory board
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.