68,0000 zł
2,72% 1,8000 zł
WÓLCZANKA S.A. (WLC)

Akcjonariat - WOLCZANKA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 124 093 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 1 824 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 437 639
Liczba głosów na WZA: 1 824 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,78%
Kapitał akcyjny: 4 254 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 437 639
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MetLife TFI SA 190 692 (10,44%) 190 692 (10,44%) 2004-12-31 -
Kowalczyk Artur 168 296 (9,22%) 168 296 (9,22%) 2004-12-31 -
Bauer Rafał 111 615 (6,11%) 111 615 (6,11%) 2005-05-15 -
PZU Asset Management SA w imieniu klientów 93 298 (5,11%) 93 298 (5,11%) 2006-02-02 OPO, CSS, NFT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
III emisja 27 000
2,00 1 824 900
4 254 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-14
2006-08-25
rejestracja połączenia z Vistula SA wykreślenie z KRS

KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-31
I emisja - przekształcenie PP w SA 1990-10-02 1 500 000
2,00 1 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-08-19
1990-11-30
1991-06-28
II emisja - prawo poboru 3:1, pracownicy 1994-04-06 600 000
19 200 000,00
2,00 32,00 2 100 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-08-18
1994-12-21
1995-03-28
umorzenie akcji 1999-05-05 -154 000
2,00 1 946 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-06-09
umorzenie akcji 2000-05-11 -148 100
2,00 1 797 900
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-05-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Krawiec Jerzy 6 750 0,37 6 750 0,37 2006-07-11
PZU Asset Management SA w imieniu klientów 93 298 5,18 93 298 5,18 2006-02-02
Pekao Investment Banking SA 0 (-343 639) 0,00 (-19,11) 0 (-343 639) 0,00 (-19,11) 2005-10-14
Bauer Rafał 111 615 6,20 111 615 6,20 2005-05-15
MetLife TFI SA 190 692 (98 631) 10,60 (5,48) 190 692 (98 091) 10,60 (5,45) 2004-12-31
Kowalczyk Artur 168 296 (1 630) 9,36 (0,10) 168 296 (1 630) 9,36 (0,10) 2004-12-31
MetLife TFI SA 92 061 5,12 92 601 5,15 2004-11-29
Gasinowicz Renata 30 000 (-2 800) 1,66 (-0,16) 30 000 (-2 800) 1,66 (-0,16) 2004-11-23
Bauer Rafał 111 615 (-20 250) 6,20 (-1,13) 111 615 (-20 250) 6,20 (-1,13) 2004-11-19
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 0 (-343 639) 0,00 (-19,11) 0 (-343 639) 0,00 (-19,11) 2004-11-17
Pekao Investment Banking SA 343 639 (-105 834) 19,11 (-5,88) 343 639 (-105 834) 19,11 (-5,88) 2004-11-17
Pekao Investment Banking SA 449 473 (287 624) 24,99 (15,99) 449 473 (287 624) 24,99 (15,99) 2004-11-17
Gasinowicz Stanisław z Renatą Gasinowicz 32 800 1,82 (1,82) 32 800 1,82 (1,82) 2004-10-25
Pekao Investment Banking SA 161 849 9,00 161 849 9,00 2004-10-22
Gasinowicz Stanisław 0 (-182 261) 0,00 (-10,13) 0 (-182 261) 0,00 (-10,13) 2004-10-21
Gasinowicz Renata 32 800 (-154 461) 1,82 (-8,59) 32 800 (-154 461) 1,82 (-8,59) 2004-10-21
Gasinowicz Stanisław 182 261 (5 758) 10,13 (0,32) 182 261 (5 758) 10,13 (0,32) 2004-10-02
Bauer Rafał 131 865 7,33 131 865 7,33 2004-07-10
Soho Development SA porozumienie z II NFI i NFI Kwiatkowski 178 000 8,99 (-0,91) 178 000 8,99 (-0,91) 2004-07-09
porozumienie inwestorów II NFI SA, NFI Progress SA i NFI Kwiatkowski SA 343 639 19,11 343 639 19,11 2004-07-09
Soho Development SA 178 000 9,90 178 000 9,90 2004-06-09
Kowalczyk Artur 166 666 (3 291) 9,26 (0,18) 166 666 (3 291) 9,26 (0,18) 2004-06-09
Gasinowicz Stanisław 176 503 (-272 497) 9,81 (-15,16) 176 503 (-272 497) 9,81 (-15,16) 2004-04-06
Michałowski Piotr 0 (-179 000) 0,00 (-9,96) 0 (-179 000) 0,00 (-9,96) 2003-05-23
Gasinowicz Renata 187 261 (7 800) 10,41 (0,43) 187 261 (7 800) 10,41 (0,43) 2002-09-06
Kowalczyk Artur 163 375 (-717) 9,08 (-0,05) 163 375 (-717) 9,08 (-0,05) 2002-06-27
Gasinowicz Renata 179 461 (51 444) 9,98 (2,86) 179 461 (51 444) 9,98 (2,86) 2002-06-27
Gasinowicz Renata 128 017 7,12 128 017 7,12 2002-03-13
Michałowski Piotr 179 000 9,96 179 000 9,96 2002-02-12
Kowalczyk Artur 164 092 (7 453) 9,13 (0,42) 164 092 (7 453) 9,13 (0,42) 2002-02-12
PKO BP SA 2 736 (-89 000) 0,15 (-4,95) 2 736 (-89 000) 0,15 (-4,95) 2001-12-11
Malbeth Ltd. 63 300 (-115 700) 3,52 (-6,44) 63 300 (-115 700) 3,52 (-6,44) 2001-11-28
Gasinowicz Stanisław 449 000 (161 809) 24,97 (9,00) 449 000 (161 809) 24,97 (9,00) 2001-11-28
PKO BP SA 91 736 (-268 000) 5,10 (-14,91) 91 736 (-268 000) 5,10 (-14,91) 2001-11-06
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 0,00 0 0,00 2001-09-30
Karczmarczuk Rafał 1 072 (-144 989) 0,06 (-8,06) 1 072 (-144 989) 0,06 (-8,06) 2001-09-21
Karczmarczuk Rafał 146 061 (12 977) 8,12 (0,72) 146 061 (12 977) 8,12 (0,72) 2001-06-13
PKO BP SA 359 736 (3 400) 20,01 (0,19) 359 736 (3 400) 20,01 (0,19) 2001-03-15
Karczmarczuk Rafał 133 084 (3 084) 7,40 (0,17) 133 084 (3 084) 7,40 (0,17) 2001-03-15
Kowalczyk Artur 156 639 (2 170) 8,71 (0,12) 156 639 (2 170) 8,71 (0,12) 2001-02-23
Kowalczyk Artur 154 469 (1 740) 8,59 (0,10) 154 469 (1 740) 8,59 (0,10) 2001-02-20
Kowalczyk Artur 152 729 (1 850) 8,49 (0,10) 152 729 (1 850) 8,49 (0,10) 2001-02-15
Kowalczyk Artur 150 879 (1 980) 8,39 (0,11) 150 879 (1 980) 8,39 (0,11) 2001-02-08
Kowalczyk Artur 148 899 (1 685) 8,28 (0,09) 148 899 (1 685) 8,28 (0,09) 2001-01-25
Kowalczyk Artur 147 214 (1 680) 8,19 (0,10) 147 214 (1 680) 8,19 (0,10) 2001-01-12
Kowalczyk Artur 145 534 (1 850) 8,09 (0,10) 145 534 (1 850) 8,09 (0,10) 2001-01-08
Kowalczyk Artur 143 684 (1 700) 7,99 (0,09) 143 684 (1 700) 7,99 (0,09) 2000-12-27
Kowalczyk Artur 141 984 (3 120) 7,90 (0,18) 141 984 (3 120) 7,90 (0,18) 2000-12-27
Kowalczyk Artur 138 864 (4 392) 7,72 (0,81) 138 864 (4 392) 7,72 (0,81) 2000-11-29
PKO BP SA 356 336 (-47 883) 19,82 (0,57) 356 336 (-47 883) 19,82 (0,57) 2000-09-29
Malbeth Ltd. 179 000 9,96 179 000 9,96 2000-08-31
Karczmarczuk Rafał 130 000 7,23 130 000 7,23 2000-08-31
Gasinowicz Stanisław 287 191 (132 191) 15,97 (8,00) 287 191 (132 191) 15,97 (8,00) 2000-08-31
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 0 (-104 500) 0,00 (-5,81) 0 (-104 500) 0,00 (-5,81) 2000-06-01
Wólczanka SA umorzenie 0 (-148 100) 0,00 (-7,61) 0 (-148 100) 0,00 2000-05-18
Kowalczyk Artur 134 472 6,91 (-0,57) 134 472 6,91 (-0,57) 2000-05-11
Kowalczyk Artur 134 472 (35 024) 7,48 (2,37) 134 472 (35 024) 7,48 (2,37) 2000-05-11
Gasinowicz Stanisław 155 000 7,97 155 000 7,97 2000-04-04
Wólczanka SA w celu umorzenia 148 100 (100) 7,61 148 100 (100) 0,00 2000-03-27
Bank Handlowy SA 0 (-204 292) 0,00 (-10,50) 0 (-204 292) 0,00 (-10,50) 2000-03-24
Wólczanka SA w celu umorzenia 148 000 (10 306) 7,61 (0,53) 148 000 (10 306) 0,00 2000-03-02
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 104 500 5,81 (0,44) 104 500 5,81 (0,44) 2000-02-29
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 104 500 (-19 400) 5,37 (-1,00) 104 500 (-19 400) 5,37 (-1,00) 2000-02-29
Kowalczyk Artur 99 448 5,11 99 448 5,11 2000-02-22
Wólczanka SA w celu umorzenia 137 694 (9 000) 7,08 (0,47) 137 694 (9 000) 0,00 2000-02-21
Wólczanka SA w celu umorzenia 128 694 (5 000) 6,61 (0,25) 128 694 (5 000) 0,00 2000-02-11
Wólczanka SA w celu umorzenia 123 694 (4 000) 6,36 (0,21) 123 694 (4 000) 0,00 2000-02-08
Wólczanka SA w celu umorzenia 119 694 (3 000) 6,15 (0,15) 119 694 (3 000) 0,00 1999-12-09
Wólczanka SA w celu umorzenia 116 694 (9 500) 6,00 (0,49) 116 694 (9 500) 0,00 1999-12-06
Wólczanka SA w celu umorzenia 107 194 (6 500) 5,51 (0,34) 107 194 (6 500) 0,00 1999-11-18
Wólczanka SA w celu umorzenia 100 694 (4 000) 5,17 (0,20) 100 694 (4 000) 0,00 1999-11-09
Wólczanka SA w celu umorzenia 96 694 (1 500) 4,97 (0,08) 96 694 (1 500) 0,00 1999-10-28
Wólczanka SA w celu umorzenia 95 194 (4 500) 4,89 (0,23) 95 194 (4 500) 0,00 1999-10-26
Wólczanka SA w celu umorzenia 90 694 (2 500) 4,66 (0,13) 90 694 (2 500) 0,00 1999-10-21
Wólczanka SA w celu umorzenia 88 194 (12 500) 4,53 (0,64) 88 194 (12 500) 0,00 1999-10-19
Wólczanka SA w celu umorzenia 75 694 (6 500) 3,89 (0,33) 75 694 (6 500) 0,00 1999-10-05
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 123 900 (19 400) 6,37 (1,00) 123 900 (19 400) 6,37 (1,00) 1999-09-30
Wólczanka SA w celu umorzenia 69 194 (3 000) 3,56 (0,16) 69 194 (3 000) 0,00 1999-09-24
Wólczanka SA w celu umorzenia 66 194 (3 000) 3,40 (0,15) 66 194 (3 000) 0,00 1999-09-21
Wólczanka SA w celu umorzenia 63 194 (5 500) 3,25 (0,29) 63 194 (5 500) 0,00 1999-09-16
Wólczanka SA w celu umorzenia 57 694 (4 500) 2,96 (0,23) 57 694 (4 500) 0,00 1999-09-10
Wólczanka SA w celu umorzenia 53 194 (3 000) 2,73 (0,15) 53 194 (3 000) 0,00 1999-09-06
Wólczanka SA w celu umorzenia 50 194 (2 000) 2,58 (0,10) 50 194 (2 000) 0,00 1999-09-02
Wólczanka SA w celu umorzenia 48 194 (5 000) 2,48 (0,26) 48 194 (5 000) 0,00 1999-08-27
Wólczanka SA w celu umorzenia 43 194 (1 500) 2,22 (0,08) 43 194 (1 500) 0,00 1999-08-17
Wólczanka SA w celu umorzenia 41 694 (12 694) 2,14 (0,65) 41 694 (12 694) 0,00 1999-08-12
Wólczanka SA w celu umorzenia 29 000 (18 000) 1,49 (0,92) 29 000 (18 000) 0,00 1999-07-30
Wólczanka SA w celu umorzenia 11 000 0,57 (0,57) 11 000 0,00 1999-07-12
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 104 500 (-19 400) 5,37 (-0,53) 104 500 (-19 400) 5,37 (-0,53) 1999-06-11
Wólczanka SA rejestracja umorzenia 0 (-154 000) 0,00 (-7,33) 0 (-154 000) 0,00 1999-06-09
Wólczanka SA w celu umorzenia 154 000 (4 176) 7,33 (0,20) 154 000 (4 176) 0,00 1999-03-19
Wólczanka SA w celu umorzenia 149 824 (2 000) 7,13 (0,09) 149 824 (2 000) 0,00 1999-02-26
Wólczanka SA w celu umorzenia 147 824 (2 000) 7,04 (0,10) 147 824 (2 000) 0,00 1999-02-26
Wólczanka SA w celu umorzenia 145 824 (5 000) 6,94 (0,23) 145 824 (5 000) 0,00 1999-02-24
Wólczanka SA w celu umorzenia 140 824 (6 000) 6,71 (0,29) 140 824 (6 000) 0,00 1999-02-16
Wólczanka SA w celu umorzenia 134 824 (15 817) 6,42 (0,75) 134 824 (15 817) 0,00 1999-02-11
Wólczanka SA w celu umorzenia 119 007 (8 500) 5,67 (0,41) 119 007 (8 500) 0,00 1999-01-04
Wólczanka SA w celu umorzenia 110 507 (16 500) 5,26 (0,78) 110 507 (16 500) 0,00 1998-12-17
PKO BP SA 404 219 19,25 (-3,23) 404 219 19,25 (-3,23) 1998-11-16
PKO BP SA 404 219 22,48 (1,71) 404 219 22,48 (1,71) 1998-11-16
PKO BP SA 404 219 (-47 617) 20,77 (-0,75) 404 219 (-47 617) 20,77 (-0,75) 1998-11-16
Wólczanka SA w celu umorzenia 94 007 (8 500) 4,48 (0,41) 94 007 (8 500) 0,00 1998-11-13
Wólczanka SA w celu umorzenia 85 507 (10 000) 4,07 (0,47) 85 507 (10 000) 0,00 1998-11-03
Wólczanka SA w celu umorzenia 75 507 (11 547) 3,60 (0,55) 75 507 (11 547) 0,00 1998-10-23
Wólczanka SA w celu umorzenia 63 960 (4 000) 3,05 (0,19) 63 960 (4 000) 0,00 1998-10-09
Wólczanka SA w celu umorzenia 59 960 (5 600) 2,86 (0,27) 59 960 (5 600) 0,00 1998-10-02
Wólczanka SA w celu umorzenia 54 360 (7 600) 2,59 (0,36) 54 360 (7 600) 0,00 1998-09-28
PKO BP SA 451 836 (-44 385) 21,52 (-2,11) 451 836 (-44 385) 21,52 (-2,11) 1998-09-28
Wólczanka SA w celu umorzenia 46 760 (11 860) 2,23 (0,57) 46 760 (11 860) 0,00 1998-09-18
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 123 900 (2 905) 5,90 (0,14) 123 900 (2 905) 5,90 (0,14) 1998-09-07
Wólczanka SA w celu umorzenia 34 900 (3 600) 1,66 (0,17) 34 900 (3 600) 0,00 1998-09-01
Wólczanka SA w celu umorzenia 31 300 1,49 31 300 0,00 1998-08-31
Bank Millennium SA z podmiotami zależnymi 120 995 5,76 120 995 5,76 1998-06-05
Bank BPH SA 91 536 4,36 91 536 4,36 1997-12-02
Bank Handlowy SA 204 292 10,50 (0,77) 204 292 10,50 (0,77) 1997-06-10
Bank Handlowy SA 204 292 9,73 204 292 9,73 1997-06-10
Pioneer Pekao IM SA 105 404 5,02 105 404 5,02 1997-01-30
PKO BP SA 496 221 23,63 496 221 23,63 1995-05-15
Robert Fleming Holdings Ltd. 99 960 4,76 99 960 4,76 1995-01-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2000-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
1997-12-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1997-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1997-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1997-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1996-12-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1996-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1996-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
1996-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
1995-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1995-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1995-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1995-03-27 Asymilacja akcji II emisja
1994-12-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
1994-09-19 Prawo poboru 3:1
1994-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
1994-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
1994-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
1993-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1993-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.