2,3600 zł
3,51% 0,0800 zł
Venture Inc SA (VTI)

Komunikaty spółki - VENTUREIN

Venture Inc Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Rejestracja zmian Statutu Emitenta
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture INC ASI w dniu 17.05.2021
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.
Wyniki finansowe
Korekta raportu 13/3021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture INC ASI w dniu 20 kwietnia 2021 roku
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture INC ASI S.A.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR
Objęcie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
VENTUREIN 3,51% 2,36
2021-07-30 09:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.