5,1800 zł
-0,38% -0,0200 zł
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (U2K)

Wyniki finansowe - UNIMA			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 8 075 7 314 6 376 5 498
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -421 -420 -1 475 -7 404
Zysk (strata) brutto (tys.) -422 -404 -1 608 -7 519
Zysk (strata) netto (tys.)* -387 -529 -1 577 -8 699
Amortyzacja (tys.) 161 228 163 145
EBITDA (tys.) -260 -192 -1 312 -7 259
Aktywa (tys.) 22 123 21 557 19 762 13 118
Kapitał własny (tys.)* 11 806 11 276 9 699 968
Liczba akcji (tys. szt.) 2 735,500 2 735,500 2 735,500 2 735,500
Zysk na akcję (zł) -0,141 -0,193 -0,576 -3,180
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,316 4,122 3,546 0,354
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.