3,5800 zł
-1,10% -0,0400 zł
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (U2K)

Komunikaty spółki - UNIMA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
Wyniki finansowe
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Aneks do znaczącej umowy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku
Zawarcie znaczącej umowy
Aneks do znaczącej umowy
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.