10,1000 zł
-0,98% -0,1000 zł
Sygnity SA (SGN)

Komunikaty spółki - SYGNITY

Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Aktualizacja informacji nt. realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku
Aktualizacja informacji nt. spółki zależnej Geomar
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Spraw Zagranicznych
Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim
Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku
SYGNITY -0,98% 10,10
2021-10-22 12:32:16

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.