0,7200 zł
-0,69% -0,0050 zł
SKOTAN SA (SKT)

Komunikaty spółki - SKOTAN

Wcześniejszy wykup części obligacji serii K
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sławkowie
Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. dotyczącej zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w raporcie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za okres 01.01.2019-30.06.2019
Wyniki finansowe
Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii G
Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sławkowie
Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
Aneks dotyczący Fazy Wykonawczej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.