1,1840 zł
-1,33% -0,0160 zł
SKOTAN SA (SKT)

Komunikaty spółki - SKOTAN

Przedterminowy wykup obligacji serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i spłata wszystkich zaciągniętych pożyczek
Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii D Skotan S.A.
Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D
Otrzymanie zawiadomień o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
Wydłużenie terminu spłaty pożyczki
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2022 w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii D Skotan S.A.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji akcji serii D
Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki
Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Skotan S.A.
Informacja w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I.
Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki
Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C, D, E, F, G, H, J , K, L, M, N, O i P oraz prowadzonych rozmów w sprawie terminu wykupu obligacji serii I.
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.