1,4700 zł
-0,68% -0,0100 zł
SKOTAN SA (SKT)

Akcjonariat - SKOTAN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 96 843 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 65 880 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 644 978
Liczba głosów na WZA: 65 880 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,80%
Kapitał akcyjny: 65 880 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 644 978
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,20%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Unibax sp. z o.o. NWZ 18 659 849 (28,32%) 18 659 849 (28,32%) 2022-12-20 BRS
Karkosik, Roman Krzysztof bezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi 14 985 129 (22,74%) 14 985 129 (22,74%) 2022-10-07 BRS, ALC, IPX
Boryszew SA NWZ 13 000 000 (19,73%) 13 000 000 (19,73%) 2022-12-20 OLW, HTM_1

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-14 460 000
10,00 460 000
4 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1996-01-02
1999-01-11
obniżenie kapitału 1996-06-04
2,16 460 000
993 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-09-09
seria B - prawo poboru 2:1 1997-06-12 230 000
3 680 000,00
2,16 16,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-11-28
1999-01-11
seria B - zarząd 1997-06-12 30 000
480 000,00
2,16 16,00 720 000
1 555 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1997-11-28
1999-01-11
renominacja 1998-04-21
3,66 720 000
2 635 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-05-14
seria C - subskrypcja publiczna spółka zrezygnowała z emisji 1998-06-18 100 000
2 500 000,00
3,66 25,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25

split 1:3 2000-10-30
1,22 2 160 000
2 635 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-23
2000-12-20
seria C - prawo poboru 1:24 2006-03-21 51 840 000
63 244 800,00
1,22 1,22 54 000 000
65 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-08-31
2006-12-14
2007-01-03
scalenie akcji 2:1 2018-06-22
2,44 27 000 000
65 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-10
połączenie ze Skotan-Ester sp. z o.o., Alchemia-Ester sp. z o.o. i Omega 3 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-11-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-08
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej 2021-05-31
1,00 27 000 000
27 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-01
seria D - prawo poboru 1:1,5 zmieniona uchwała NWZ z 2021-11-04 2021-05-31 38 880 000
1,00 65 880 000
65 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-01
zmiana firmy ze Skotan SA na onesano SA 2022-12-20

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Karkosik, Roman Krzysztof bezpośrednio, wraz z podmiotami zależnymi 14 985 129 (9 018 558) 22,74 (0,65) 14 985 129 (9 018 558) 22,74 (0,65) 2022-08-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym, ZWZ 5 966 571 22,09 (13,05) 5 966 571 22,09 (13,05) 2022-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym, ZWZ 5 966 571 (1 911) 9,04 (-13,05) 5 966 571 (1 911) 9,04 (-13,05) 2022-06-30
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym, ZWZ 5 964 660 (463 660) 22,09 (1,72) 5 964 660 (463 660) 22,09 (1,72) 2021-05-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 5 501 000 (205 130) 20,37 (0,76) 5 501 000 (205 130) 20,37 (0,76) 2020-12-29
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym, NWZ 5 295 870 (95 870) 19,61 (0,35) 5 295 870 (95 870) 19,61 (0,35) 2020-11-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym, ZWZ 5 200 000 (396 573) 19,26 (1,47) 5 200 000 (396 573) 19,26 (1,47) 2020-08-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 4 803 427 (415 607) 17,79 (1,54) 4 803 427 (415 607) 17,79 (1,54) 2020-05-06
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 4 387 820 (-512 180) 16,25 (-1,90) 4 387 820 (-512 180) 16,25 (-1,90) 2019-09-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym; ZWZ 4 900 000 (-4 730 100) 18,15 (0,32) 4 900 000 (-4 730 100) 18,15 (0,32) 2019-06-26
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym; ZWZ 9 630 100 (4 815 050) 17,83 9 630 100 (4 815 050) 17,83 2018-11-15
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym; ZWZ 4 815 050 (-4 134 950) 17,83 (1,26) 4 815 050 (-4 134 950) 17,83 (1,26) 2018-11-15
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym; ZWZ 8 950 000 (360 000) 16,57 (0,66) 8 950 000 (426 016) 16,57 (0,78) 2018-06-02
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 8 590 000 (2 030 000) 15,91 (3,77) 8 523 984 (1 963 984) 15,79 (3,65) 2017-12-22
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 6 560 000 (-1 253 594) 12,14 (-2,32) 6 560 000 (-1 253 594) 12,14 (-2,32) 2015-12-07
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 7 813 594 (-1 586 406) 14,46 (-2,94) 7 813 594 (-1 586 406) 14,46 (-2,94) 2015-11-24
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 9 400 000 (-850 000) 17,40 (-1,58) 9 400 000 (-850 000) 17,40 (-1,58) 2015-10-14
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 10 250 000 (-1 382 111) 18,98 (-2,56) 10 250 000 (-1 382 111) 18,98 (-2,56) 2015-09-21
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 11 632 111 (-1 274 181) 21,54 (-2,36) 11 632 111 (-1 274 181) 21,54 (-2,36) 2015-06-23
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 12 906 292 (-1 493 500) 23,90 (-2,76) 12 906 292 (-1 493 500) 23,90 (-2,76) 2015-03-30
Krezus SA 0 (-4 708 961) 0,00 (-8,72) 0 (-4 708 961) 0,00 (-8,72) 2015-03-17
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 14 399 792 (-3 382 808) 26,66 (-6,27) 14 399 792 (-3 382 808) 26,66 (-6,27) 2015-03-10
Karkosik Grażyna 2 572 000 (-2 617 556) 4,76 (-4,85) 2 572 000 (-2 617 556) 4,76 (-4,85) 2014-07-05
Karkosik Grażyna 5 189 556 (-1 081 848) 9,61 (-2,00) 5 189 556 (-1 081 848) 9,61 (-2,00) 2014-03-26
Karkosik Grażyna 6 271 404 (-1 658 086) 11,61 (-3,07) 6 271 404 (-1 658 086) 11,61 (-3,07) 2013-11-12
Sobczak Wojciech 25 000 (5 000) 0,04 (0,01) 25 000 (5 000) 0,04 (0,01) 2013-10-22
Pawełczak Marek 234 975 (24 000) 0,43 (0,04) 234 975 (24 000) 0,43 (0,04) 2013-10-03
Karkosik Grażyna 7 929 490 (-870 113) 14,68 (-1,61) 7 929 490 (-870 113) 14,68 (-1,61) 2013-08-22
Krezus SA 4 708 961 (1 983 612) 8,72 (3,68) 4 708 961 (1 983 612) 8,72 (3,68) 2013-08-08
Sobczak Wojciech 20 000 (1 000) 0,03 20 000 (1 000) 0,03 2013-04-24
Sobczak Wojciech 19 000 (4 000) 0,03 (0,01) 19 000 (4 000) 0,03 (0,01) 2013-04-09
Pawełczak Marek 210 975 (10 000) 0,39 (0,02) 210 975 (10 000) 0,39 (0,02) 2013-04-09
Kostrzewa Jacek 0 (-1) 0,00 0 (-1) 0,00 2012-08-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 17 782 600 (-3 492) 32,93 17 782 600 (-3 492) 32,93 2012-08-31
Karkosik Grażyna 8 799 603 (862 796) 16,29 (1,60) 8 799 603 (862 796) 16,29 (1,60) 2012-06-25
Karkosik Grażyna 7 936 807 (100 216) 14,69 (0,18) 7 936 807 (100 216) 14,69 (0,18) 2012-06-17
Karkosik Grażyna 7 836 591 (884 226) 14,51 (1,64) 7 836 591 (884 226) 14,51 (1,64) 2012-06-14
Karkosik Grażyna 6 952 365 (1 059 928) 12,87 (1,96) 6 952 365 (1 059 928) 12,87 (1,96) 2012-06-07
Karkosik Grażyna 5 892 437 (1 868 325) 10,91 (3,46) 5 892 437 (1 868 325) 10,91 (3,46) 2012-05-25
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 17 786 092 (993 149) 32,93 (1,84) 17 786 092 (993 149) 32,93 (1,84) 2012-05-15
Karkosik Grażyna 4 024 112 (1 336 148) 7,45 (2,48) 4 024 112 (1 336 148) 7,45 (2,48) 2012-03-19
Karkosik Grażyna 2 687 964 (134 858) 4,97 (0,25) 2 687 964 (134 858) 4,97 (0,25) 2012-03-18
Krezus SA 2 725 349 (289 349) 5,04 (0,53) 2 725 349 (289 349) 5,04 (0,53) 2012-02-01
Krezus SA 2 436 000 4,51 2 436 000 4,51 2012-01-31
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 16 792 943 (705 908) 31,09 (1,30) 16 792 943 (705 908) 31,09 (1,30) 2011-12-20
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 16 087 035 (987 174) 29,79 (1,83) 16 087 035 (987 174) 29,79 (1,83) 2011-12-15
Sobczak Wojciech 15 000 0,02 15 000 0,02 2011-11-14
Pawełczak Marek 200 975 (50 000) 0,37 (0,10) 200 975 (50 000) 0,37 (0,10) 2011-09-01
Pawełczak Marek 150 975 (31 000) 0,27 (0,05) 150 975 (31 000) 0,27 (0,05) 2011-07-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotem zależnym 15 099 861 (-14 300) 27,96 (-0,02) 15 099 861 (-14 300) 27,96 (-0,02) 2011-05-16
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 15 114 161 (82 000) 27,98 (0,15) 15 114 161 (82 000) 27,98 (0,15) 2010-08-31
Jeznach Krzysztof 340 0,00 340 0,00 2010-06-30
Kostrzewa Jacek 1 (-13 200) 0,00 (-0,02) 1 (-13 200) 0,00 (-0,02) 2010-03-01
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 2 844 648 (1 887 206) 5,26 (3,49) 2 844 648 (1 887 206) 5,26 (3,49) 2009-12-18
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 957 442 (-2 951 941) 1,77 (-5,46) 957 442 (-2 951 941) 1,77 (-5,46) 2009-11-20
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 15 032 161 (-1 328 686) 27,83 (-2,46) 15 032 161 (-1 328 686) 27,83 (-2,46) 2009-10-05
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 16 360 847 (-452 133) 30,29 (-0,84) 16 360 847 (-452 133) 30,29 (-0,84) 2009-09-27
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 16 812 980 (-1 190 000) 31,13 (-2,20) 16 812 980 (-1 190 000) 31,13 (-2,20) 2009-02-27
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 3 909 383 (304 000) 7,23 (0,56) 3 909 383 (304 000) 7,23 (0,56) 2009-01-05
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 3 605 383 (-48 000) 6,67 (-0,09) 3 605 383 (-48 000) 6,67 (-0,09) 2008-12-29
Pawełczak Marek 119 975 (29 000) 0,22 (0,06) 119 975 (29 000) 0,22 (0,06) 2008-12-23
Karkosik Grażyna 2 553 106 (-160 000) 4,72 (-0,30) 2 553 106 (-160 000) 4,72 (-0,30) 2008-11-21
Pawełczak Marek 90 975 (25 000) 0,16 (0,04) 90 975 (25 000) 0,16 (0,04) 2008-11-20
Karkosik Grażyna 2 713 106 (-2 167 913) 5,02 (-4,01) 2 713 106 (-2 167 913) 5,02 (-4,01) 2008-11-17
Unipartner sp. z o.o. 1 189 500 (-2 122 000) 2,20 (-3,93) 1 189 500 (-2 122 000) 2,20 (-3,93) 2008-11-10
Wściubiak-Hankó Karina 0 (-40 427) 0,00 (-0,07) 0 (-40 427) 0,00 (-0,07) 2008-11-07
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 3 653 383 (-1 691 667) 6,76 (-3,13) 3 653 383 (-1 691 667) 6,76 (-3,13) 2008-11-04
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 5 345 050 (-1 640 000) 9,89 (-3,04) 5 345 050 (-1 640 000) 9,89 (-3,04) 2008-10-30
Pawełczak Marek 65 975 (30 000) 0,12 (0,06) 65 975 (30 000) 0,12 (0,06) 2008-10-24
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 6 985 050 (-478 000) 12,93 (-0,89) 6 985 050 (-478 000) 12,93 (-0,89) 2008-09-25
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 7 463 050 (-1 074 914) 13,82 (-1,99) 7 463 050 (-1 074 914) 13,82 (-1,99) 2008-09-24
Karkosik Grażyna 4 881 019 (-763 281) 9,03 (-1,42) 4 881 019 (-763 281) 9,03 (-1,42) 2008-04-19
Karkosik Grażyna 5 644 300 (-1 073 770) 10,45 (-1,99) 5 644 300 (-1 073 770) 10,45 (-1,99) 2008-04-10
Unipartner sp. z o.o. 3 311 500 6,13 (6,13) 3 311 500 6,13 (6,13) 2008-02-28
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 8 537 964 (-2 173 320) 15,81 (-4,02) 8 537 964 (-2 173 320) 15,81 (-4,02) 2008-02-28
Pawełczak Marek 35 975 (30 000) 0,06 (0,05) 35 975 (30 000) 0,06 (0,05) 2008-02-28
Karkosik Grażyna 6 718 070 (-961 120) 12,44 (-1,78) 6 718 070 (-961 120) 12,44 (-1,78) 2008-02-07
Karkosik Grażyna 7 679 190 (-769 514) 14,22 (-1,42) 7 679 190 (-769 514) 14,22 (-1,42) 2008-02-01
Karkosik Grażyna 8 448 704 (-3 574 384) 15,64 (-6,62) 8 448 704 (-3 574 384) 15,64 (-6,62) 2008-01-25
Karkosik Grażyna w tym 14593040 PDA 12 023 088 (-1 433 456) 22,26 (-2,65) 12 023 088 (-1 433 456) 22,26 (-2,65) 2007-12-03
Unipartner sp. z o.o. 0 (-3 311 500) 0,00 (-6,13) 0 (-3 311 500) 0,00 (-6,13) 2007-11-12
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 10 711 284 (2 173 320) 19,83 (4,02) 10 711 284 (2 173 320) 19,83 (4,02) 2007-11-12
Unipartner sp. z o.o. 3 311 500 6,13 3 311 500 6,13 2007-10-05
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 8 537 964 (-36) 15,81 8 537 964 (-36) 15,81 2007-10-05
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 8 538 000 (-2 150 000) 15,81 (-3,98) 8 538 000 (-2 150 000) 15,81 (-3,98) 2007-08-23
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 10 688 000 (-23 284) 19,79 (-0,04) 10 688 000 (-23 284) 19,79 (-0,04) 2007-08-22
Karkosik Grażyna w tym 14593040 PDA 13 456 544 (-1 201 886) 24,91 (-2,23) 13 456 544 (-1 201 886) 24,91 (-2,23) 2007-04-17
Unibax sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym 10 711 284 (1 349 240) 19,83 (2,50) 10 711 284 (1 349 240) 19,83 (2,50) 2007-03-15
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 18 002 980 (190 000) 33,33 (0,35) 18 002 980 (190 000) 33,33 (0,35) 2007-03-14
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 17 812 980 (-3 145 000) 32,98 (-5,83) 17 812 980 (-3 145 000) 32,98 (-5,83) 2007-03-14
Wściubiak-Hankó Karina 40 427 0,07 40 427 0,07 2007-03-01
Pawełczak Marek 5 975 (5 736) 0,01 5 975 (5 736) 0,01 2007-03-01
Kostrzewa Jacek 13 201 (13 200) 0,02 (0,02) 13 201 (13 200) 0,02 (0,02) 2007-03-01
Karkosik Grażyna w tym 14593040 PDA 14 658 430 (-15 378) 27,14 (-0,03) 14 658 430 (-15 378) 27,14 (-0,03) 2007-03-01
Jeznach Krzysztof 340 0,00 340 0,00 2007-03-01
Gibas Jarosław 0 (-10) 0,00 0 (-10) 0,00 2007-03-01
Karkosik Grażyna w tym PDA 14 673 808 (-90 439) 27,17 (-0,17) 14 673 808 (-90 439) 27,17 (-0,17) 2006-12-08
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 20 957 980 (20 313 720) 38,81 (8,99) 20 957 980 (20 313 720) 38,81 (8,99) 2006-10-10
Unibax sp. z o.o. z podmiotem zależnym 9 362 044 (9 083 459) 17,33 (4,44) 9 362 044 (9 083 459) 17,33 (4,44) 2006-10-09
Karkosik Grażyna w tym PDA 14 764 247 (14 404 630) 27,34 (10,70) 14 764 247 (14 404 630) 27,34 (10,70) 2006-10-09
Karkosik Grażyna 359 617 (-89 641) 16,64 (-4,15) 359 617 (-89 641) 16,64 (-4,15) 2006-09-14
Unibax sp. z o.o. 278 585 (-64 415) 12,89 (-2,98) 278 585 (-64 415) 12,89 (-2,98) 2006-07-31
Pawełczak Marek 239 0,01 239 0,01 2006-07-28
Kostrzewa Jacek 1 0,00 1 0,00 2006-07-28
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 644 260 (11 607) 29,82 (0,54) 644 260 (11 607) 29,82 (0,54) 2006-07-28
Gibas Jarosław 10 0,00 10 0,00 2006-07-28
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 632 653 (-50 470) 29,28 (-2,34) 632 653 (-50 470) 29,28 (-2,34) 2006-05-15
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 683 123 (-41 184) 31,62 (-1,91) 683 123 (-41 184) 31,62 (-1,91) 2006-05-11
Karkosik Grażyna 449 258 (-135 741) 20,79 (-6,29) 449 258 (-135 741) 20,79 (-6,29) 2006-05-04
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA i Alchemia SA 724 307 (12 260) 33,53 (0,57) 724 307 (12 260) 33,53 (0,57) 2006-04-24
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA 712 047 (-125 740) 32,96 (-5,82) 712 047 (-125 740) 32,96 (-5,82) 2006-04-21
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA 837 787 (-27 410) 38,78 (-1,27) 837 787 (-27 410) 38,78 (-1,27) 2006-03-31
Karkosik, Roman Krzysztof z Boryszew SA 865 197 (195 064) 40,05 (9,03) 865 197 (195 064) 40,05 (9,03) 2006-01-27
Boryszew SA 0 (-206 470) 0,00 (-9,55) 0 (-206 470) 0,00 (-9,55) 2006-01-27
Karkosik, Roman Krzysztof 670 133 (33 133) 31,02 (1,53) 670 133 (33 133) 31,02 (1,53) 2005-12-28
Karkosik Grażyna 584 999 (76 840) 27,08 (3,56) 584 999 (76 840) 27,08 (3,56) 2005-12-23
Unibax sp. z o.o. 343 000 (-49 309) 15,87 (-2,29) 343 000 (-49 309) 15,87 (-2,29) 2005-12-14
Karkosik, Roman Krzysztof 637 000 (97 001) 29,49 (4,49) 637 000 (97 001) 29,49 (4,49) 2005-12-14
Boryszew SA 206 470 9,55 206 470 9,55 2005-02-02
Unibax sp. z o.o. 392 309 (128 598) 18,16 (5,96) 392 309 (128 598) 18,16 (5,96) 2004-12-31
Karkosik Grażyna 508 159 (145 928) 23,52 (6,76) 508 159 (145 928) 23,52 (6,76) 2004-07-19
Karkosik, Roman Krzysztof 539 999 (849) 25,00 (0,04) 539 999 (849) 25,00 (0,04) 2004-06-29
Alchemia SA sprostowanie informacji o sprzedaży 93 081 (-47 000) 4,30 (-2,18) 93 081 (-47 000) 4,30 (-2,18) 2004-06-15
Karkosik Grażyna 362 231 (56 140) 16,76 (2,59) 362 231 (56 140) 16,76 (2,59) 2004-06-07
Unibax sp. z o.o. 263 711 (47 990) 12,20 (2,22) 263 711 (47 990) 12,20 (2,22) 2004-06-04
Unibax sp. z o.o. 215 721 9,98 215 721 9,98 2004-05-13
Alchemia SA sprostowanie informacji o sprzedaży 140 081 (-108 000) 6,48 (-5,00) 140 081 (-108 000) 6,48 (-5,00) 2004-05-10
Alchemia SA sprostowanie informacji o sprzedaży 248 081 (-58 800) 11,48 (-2,72) 248 081 (-58 800) 11,48 (-2,72) 2004-04-29
Karkosik Grażyna 306 091 (193 789) 14,17 (8,98) 306 091 (193 789) 14,17 (8,98) 2004-03-31
Alchemia SA sprostowanie informacji o sprzedaży 306 881 (-136 500) 14,20 (-6,32) 306 881 (-136 500) 14,20 (-6,32) 2004-03-29
Karkosik Grażyna 112 302 (54 370) 5,19 (2,51) 112 302 (54 370) 5,19 (2,51) 2003-10-31
Karkosik Grażyna 57 932 (-96 033) 2,68 (-4,44) 57 932 (-96 033) 2,68 (-4,44) 2003-08-08
Karkosik Grażyna 153 965 (105 183) 7,12 (4,87) 153 965 (105 183) 7,12 (4,87) 2003-07-04
Karkosik, Roman Krzysztof 539 150 (3 479) 24,96 (0,17) 539 150 (3 479) 24,96 (0,17) 2003-06-30
Alchemia SA sprostowanie informacji o sprzedaży 443 381 20,52 443 381 20,52 2002-04-02
Karkosik, Roman Krzysztof 535 671 (197 219) 24,79 (9,13) 535 671 (197 219) 24,79 (9,13) 2002-01-31
Karkosik Grażyna 48 782 (-130 438) 2,25 (-6,04) 48 782 (-130 438) 2,25 (-6,04) 2002-01-31
Karkosik Grażyna 179 220 (109 300) 8,29 (5,06) 179 220 (109 300) 8,29 (5,06) 2001-09-10
Alchemia SA 443 381 (215 954) 20,52 (10,00) 443 381 (215 954) 20,52 (10,00) 2001-08-29
BNP Paribas Bank Polska SA 0 (-215 970) 0,00 (-9,99) 0 (-215 970) 0,00 (-9,99) 2001-08-28
Karkosik, Roman Krzysztof 338 452 (183 753) 15,66 (8,50) 338 452 (183 753) 15,66 (8,50) 2001-08-09
Karkosik Mirosław 101 486 (-114 504) 4,69 (-5,30) 101 486 (-114 504) 4,69 (-5,30) 2001-08-07
Karkosik, Roman Krzysztof 154 699 (37 349) 7,16 (1,73) 154 699 (37 349) 7,16 (1,73) 2001-06-14
Karkosik Grażyna 69 920 (-4 080) 3,23 (-0,19) 69 920 (-4 080) 3,23 (-0,19) 2001-06-14
Karkosik, Roman Krzysztof 117 350 5,43 117 350 5,43 2001-05-04
Karkosik Grażyna 74 000 (-141 970) 3,42 (-6,57) 74 000 (-141 970) 3,42 (-6,57) 2001-02-23
Karkosik Elżbieta 111 910 (38 289) 5,18 (1,78) 111 910 (38 289) 5,18 (1,78) 2001-01-02
Karkosik Mirosław 215 990 (187 079) 9,99 (8,66) 215 990 (187 079) 9,99 (8,66) 2000-12-27
Karkosik Elżbieta 73 621 (-34 409) 3,40 (-1,60) 73 621 (-34 409) 3,40 (-1,60) 2000-12-27
Karkosik Grażyna 215 970 (53 970) 9,99 (2,49) 215 970 (53 970) 9,99 (2,49) 2000-12-22
Karkosik Elżbieta 108 030 5,00 108 030 5,00 2000-12-22
Karkosik Mirosław 28 911 (-187 059) 1,33 (-8,66) 28 911 (-187 059) 1,33 (-8,66) 2000-12-21
Alchemia SA 227 427 (183 986) 10,52 (4,49) 227 427 (183 986) 10,52 (4,49) 2000-12-14
Bank Handlowy SA 107 970 (71 980) 4,99 107 970 (71 980) 4,99 2000-10-30
Bank Handlowy SA 35 990 4,99 35 990 4,99 2000-10-30
Alchemia SA 43 441 (-86 882) 6,03 43 441 (-86 882) 6,03 2000-10-17
Alchemia SA 130 323 6,03 130 323 6,03 2000-10-17
Uniqa OFE 573 (-36 882) 0,08 (-5,12) 573 (-36 882) 0,08 (-5,12) 2000-09-27
BNP Paribas Bank Polska SA 215 970 (143 980) 9,99 215 970 (143 980) 9,99 2000-09-27
BNP Paribas Bank Polska SA 71 990 9,99 71 990 9,99 2000-09-27
Karkosik Grażyna 162 000 (108 000) 7,50 162 000 (108 000) 7,50 2000-09-26
Karkosik Grażyna 54 000 7,50 54 000 7,50 2000-09-26
Karkosik Mirosław 215 970 (143 980) 9,99 215 970 (143 980) 9,99 2000-09-25
Karkosik Mirosław 71 990 9,99 71 990 9,99 2000-09-25
Uniqa OFE 37 455 5,20 37 455 5,20 2000-02-22
Skarb Państwa 345 000 15,97 (15,97) 345 000 15,97 (15,97) 1998-05-14
Skarb Państwa 0 0,00 0 0,00 1998-05-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-16 Prawo poboru 1:1
2018-12-28 Split 2:1
2006-04-18 Prawo poboru 1:24
2000-12-20 Split 1:3
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2000-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
1999-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.