0,5640 zł
-0,70% -0,0040 zł
Rubicon Partners NFI SA (RBC)

Komunikaty spółki - RUBICON

Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii B2 spółki Rubicon Partners S.A. w KDPW
Wyniki finansowe
Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta
Rezygnacja Członka Zarządu Rubicon Partners SA oraz rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 25 października 2019r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
Aktualizacja przeglądu opcji strategicznych Emitenta
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA
Wyniki finansowe
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2019-2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 27 czerwca 2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
Nabycie akcji własnych celem umorzenia przez spółkę zależną
Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2019 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.