0,6260 zł
15,50% 0,0840 zł
PunkPirates SA (PUN)

Komunikaty spółki - PUNKPIRAT

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Powołanie w drodze kooptacji osoby nadzorującej
Rezygnacja osoby nadzorującej
Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana kapitału zakładowego Emitenta
Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry POW POW: Dye it up!
Wydanie oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
Aktualizacja planu wydawniczego PunkPirates S.A.
Objęcie przez podmioty uprawnione akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
Wyniki finansowe
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR - objęcie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.