14,7000 zł
-1,34% -0,2000 zł
PJP Makrum SA (PJP)

Komunikaty spółki - PROJPRZEM

Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2021
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
PJP Makrum Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 28.06.2021 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.06.2021 r.
Informacje na temat dywidendy
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok
Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 28.06.2021 r., projekty uchwał
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy na wykonanie zakładu produkcyjnego przez spółkę zależną Emitenta
Zawarcie umowy o Generalne Wykonawstwo przez spółkę zależną Emitenta
PROJPRZEM -1,34% 14,70
2021-09-27 15:59:04

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.