15,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
PJP Makrum SA (PJP)

Akcjonariat - PROJPRZEM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 95 125 184,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 5 982 716 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 932 370
Liczba głosów na WZA: 5 982 716 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,73%
Kapitał akcyjny: 5 982 716,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 932 370
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,73%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,27%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 3 932 370 (65,00%) 3 932 370 (65,00%) 2019-12-23 ATR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
split 1:50
1,00 1 376 000
1 376 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:1,75
1,00 2 408 000
2 408 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - akcje założycielskie 1990-12-11 2 816
281 600,00
100,00 100,00 2 816
281 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1990-12-19
1999-08-10
split 1:10 1992-04-11
10,00 28 160
281 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1992-05-06
renominacja akcji 1995-12-18
30,00 27 520
825 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-11
renominacja akcji 1997-09-26
50,00 27 520
1 376 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-14
sera B - prawo poboru 1997-11-14 688 000
688 000,00
1,00 1,00 3 096 000
3 096 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-05-26
1999-08-10
renominacja akcji 1998-04-30
1,75 1 376 000
2 408 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-05-06
seria C - BPH SA 1998-05-22 600 000
5 400 000,00
1,00 9,00 4 196 000
4 196 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-06-15
1999-08-10
seria C - BOŚ SA 1998-05-22 500 000
4 125 000,00
1,00 8,25
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1998-06-15
1999-08-10
sera D - publiczna subskrypcja 1998-06-19 400 000
4 000 000,00
1,00 10,00 4 596 000
4 596 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-10-23
1999-06-11
1999-08-10
umorzenie akcji 2003-05-23 -74 000
1,00 4 522 000
4 522 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-06
umorzenie akcji 2004-05-28 -4 000
1,00 4 518 000
4 518 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-14
seria E - prawo poboru 3:1 2006-10-12 1 506 000
52 710 000,00
1,00 35,00 6 024 000
6 024 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-26
2007-03-13
seria F - oferta menedżerska za waranty subskrypcyjne serii A 2006-10-12 180 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-07-01 -41 284
1,00 5 982 716
5 982 716,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-21
połączenie z Makrum Project Management sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-09-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01
zmiana firmy z Projprzem SA na Projprzem Makrum SA 2017-09-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aegon OFE portfele 219 696 3,67 219 696 3,67 2018-12-31
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 3 932 370 (465 000) 65,73 (7,77) 3 932 370 (465 000) 65,73 (7,77) 2018-12-18
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 3 467 370 (-465 000) 57,96 (-7,77) 3 467 370 (-465 000) 57,96 (-7,77) 2018-12-18
Dłużewski Paweł 40 074 0,67 (0,67) 40 074 0,67 (0,67) 2017-06-28
Klimkiewicz Zdzisław 70 059 (29 985) 1,17 (0,50) 70 059 (29 985) 1,17 (0,50) 2017-06-23
Klimkiewicz Zdzisław 40 074 (-216 612) 0,67 (-3,62) 40 074 (-784 590) 0,67 (-10,17) 2017-06-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 3 932 370 (102 000) 65,73 (1,71) 3 932 370 (102 000) 65,73 (12,11) 2017-06-23
Dłużewski Paweł 0 (-104 900) 0,00 (-1,75) 0 (-419 600) 0,00 (-5,52) 2017-06-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 3 830 370 64,02 3 830 370 53,62 (-10,40) 2017-04-18
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 3 830 370 (980 118) 64,02 (16,38) 3 830 370 (980 118) 64,02 (26,56) 2017-04-18
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 2 850 252 47,64 2 850 252 37,46 (-2,44) 2016-11-09
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 2 850 252 (194 413) 47,64 (3,25) 2 850 252 (194 413) 39,90 (4,99) 2016-11-09
Marzec-Ostrowska, Jolanta 0 (-661 875) 0,00 (-11,06) 0 (-661 875) 0,00 (-8,70) 2016-11-07
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie, ZWZ 335 458 (-309 168) 5,61 (-5,16) 335 458 (-309 168) 4,41 (-4,06) 2016-10-17
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 2 655 839 (145 410) 44,39 (2,43) 2 655 839 (145 410) 34,91 (1,91) 2016-10-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 2 510 429 (110 437) 41,96 (1,84) 2 510 429 (110 437) 33,00 (1,45) 2016-08-23
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 2 399 992 (152 691) 40,12 (2,56) 2 399 992 (152 691) 31,55 (2,01) 2016-07-22
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 2 247 301 (154 863) 37,56 (2,59) 2 247 301 (154 863) 29,54 (2,04) 2016-07-14
Dłużewski Paweł 104 900 1,75 419 600 5,52 2016-07-13
Dłużewski Paweł 104 900 1,75 419 600 5,52 (-0,35) 2016-07-13
Dłużewski Paweł 104 900 1,75 419 600 5,87 (-1,14) 2016-07-13
Dłużewski Paweł 104 900 (-46 875) 1,75 (-0,76) 419 600 (-46 875) 7,01 (0,92) 2016-07-13
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie, ZWZ 644 626 (151 393) 10,77 (2,53) 644 626 (151 393) 8,47 (1,99) 2016-06-10
Grupa Kapitałowa Immobile SA wraz z Makrum Development sp. z o.o., Kuchet sp. z o.o., Nobles sp. z o.o., Hotel 1 GKI sp. z o.o. oraz Hotel 1 sp. z o.o. 2 092 438 (29 103) 34,97 (0,48) 2 092 438 (29 103) 27,50 (0,38) 2016-05-31
Grupa Kapitałowa Immobile SA 2 063 335 (104 413) 34,49 (1,75) 2 063 335 (104 413) 27,12 (1,37) 2016-05-23
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 493 233 (-151 393) 8,24 (-2,53) 493 233 (-151 393) 6,48 (-1,98) 2016-05-13
Karnowski Grzegorz 1 (-590 625) 0,00 (-9,87) 1 (-590 625) 0,00 (-7,76) 2016-05-09
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 958 922 (632 390) 32,74 (10,57) 1 958 922 (632 390) 25,75 (8,31) 2016-05-09
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 326 532 (320 128) 22,17 (5,35) 1 326 532 (320 128) 17,44 (4,22) 2016-03-18
Saturn TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 340 200 (-375 000) 5,69 (-6,26) 340 200 (-375 000) 4,47 (-4,93) 2016-03-15
Saturn TFI SA 715 200 11,95 (0,95) 715 200 9,40 (0,40) 2016-02-19
Saturn TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 715 200 11,00 (-0,95) 715 200 9,00 (-0,40) 2016-02-19
Saturn TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 715 200 11,95 715 200 9,40 2016-02-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 006 404 16,82 1 006 404 13,22 (-0,01) 2016-02-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 1 006 404 (170 557) 16,82 (2,85) 1 006 404 (170 557) 13,23 (2,25) 2016-02-19
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investments sp. z o.o. 0 (-389 295) 0,00 (-6,51) 0 (-389 295) 0,00 (-5,11) 2016-02-17
Karnowski Grzegorz 590 626 9,87 590 626 7,76 2016-01-26
Karnowski Grzegorz 590 626 9,87 590 626 7,76 2016-01-26
Pioneer Pekao IM SA 298 924 (-199 349) 5,00 (-3,32) 298 924 (-199 349) 3,93 (-2,61) 2016-01-22
Gros, Francois Fernand wraz z Filon Investments sp. z o.o. 389 295 6,51 389 295 5,11 2016-01-07
Grupa Kapitałowa Immobile SA 835 847 (357 001) 13,97 (5,97) 835 847 (357 001) 10,98 (4,69) 2015-11-27
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 132 378 (-251 450) 2,21 (-4,20) 132 378 (-251 450) 1,73 (-3,31) 2015-11-19
Grupa Kapitałowa Immobile SA 478 846 8,00 478 846 6,29 2015-11-19
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 383 828 (-71 227) 6,41 (-1,19) 383 828 (-71 227) 5,04 (-0,93) 2015-06-15
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 455 055 (46 985) 7,60 (0,83) 455 055 (46 985) 5,97 (0,61) 2015-06-10
Pioneer Pekao IM SA WZA 498 273 8,32 (0,32) 498 273 6,54 (0,55) 2015-06-10
Pioneer Pekao IM SA WZA; porozumienie 498 273 (12 745) 8,00 (-0,05) 498 273 (12 745) 5,99 (-0,33) 2015-06-10
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 342 576 (-32 349) 5,72 (-0,50) 342 576 (-32 349) 4,50 (-0,42) 2015-06-10
Marzec-Ostrowska, Jolanta WZA 661 875 (464 250) 11,06 (7,76) 661 875 8,70 2015-06-10
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 644 626 10,77 (0,77) 644 626 8,46 (0,46) 2015-06-10
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA, porozumienie 644 626 10,00 (-0,77) 644 626 8,00 (-0,47) 2015-06-10
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA, porozumienie 644 626 (151 393) 10,77 (2,59) 644 626 (151 393) 8,47 (1,99) 2015-06-10
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 408 070 6,77 (-0,05) 408 070 5,36 (-0,03) 2015-03-06
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 408 070 6,82 408 070 5,39 2015-03-06
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 374 925 6,22 (-0,04) 374 925 4,92 (-0,03) 2015-03-03
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 374 925 6,26 374 925 4,95 2015-03-03
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 493 233 8,18 (-0,06) 493 233 6,48 (-0,03) 2015-01-01
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 493 233 8,24 493 233 6,51 2015-01-01
PJP Makrum SA 0 (-41 284) 0,00 (-0,68) 0 (-41 284) 0,00 2014-10-21
PJP Makrum SA 41 284 (-1 930) 0,68 (-0,03) 41 284 (-1 930) 0,00 2014-04-10
PJP Makrum SA zakup akcji własnych 43 214 (5 683) 0,71 (0,09) 43 214 (5 683) 0,00 2013-12-11
PJP Makrum SA zakup akcji własnych 37 531 (11 759) 0,62 (0,20) 37 531 (11 759) 0,00 2013-12-06
PJP Makrum SA zakup akcji własnych 25 772 (13 157) 0,42 (0,22) 25 772 (13 157) 0,00 2013-10-24
PJP Makrum SA 12 615 (3 232) 0,20 (0,05) 12 615 (3 232) 0,00 2013-10-18
PJP Makrum SA 9 383 (2 387) 0,15 (0,04) 9 383 (2 387) 0,00 2013-09-25
PJP Makrum SA 6 996 0,11 (0,11) 6 996 0,00 2013-09-20
Millennium TFI SA 294 600 (-100 000) 4,89 (-1,66) 294 600 (-100 000) 3,83 (-1,30) 2012-11-27
Millennium TFI SA 394 600 (5 641) 6,55 (0,10) 394 600 (5 641) 5,13 (0,07) 2012-11-26
Tomaszewski Wacław 92 500 (-12 500) 1,53 (-0,21) 370 000 (-50 000) 4,81 (-0,65) 2012-09-28
Klimkiewicz Zdzisław 256 686 4,29 824 664 (-2 699) 10,84 (-0,04) 2012-09-20
Klimkiewicz Zdzisław 256 686 4,29 827 363 10,88 (-0,70) 2012-09-20
Klimkiewicz Zdzisław 256 686 4,29 827 363 11,58 (-2,25) 2012-09-20
Klimkiewicz Zdzisław 256 686 (-56) 4,29 (0,03) 827 363 (47 355) 13,83 (3,68) 2012-09-20
Klimkiewicz Zdzisław 256 742 4,26 780 008 10,15 (-0,04) 2012-09-20
Klimkiewicz Zdzisław 256 742 4,26 (3,84) 780 008 10,19 (-0,11) 2012-09-20
Klimkiewicz Zdzisław 256 742 (5 537) 0,42 (-3,75) 780 008 (22 188) 10,30 (0,44) 2012-09-20
Klimkiewicz Zdzisław 251 205 (11 450) 4,17 (0,19) 757 820 (48 940) 9,86 (0,64) 2012-09-19
Marzec-Ostrowska, Jolanta 197 625 3,30 (0,02) 661 875 8,70 (0,09) 2012-05-14
Tomaszewski Wacław 105 000 (-35 480) 1,74 (-0,59) 420 000 (-35 480) 5,46 (-0,46) 2012-05-10
Pietrzak Władysław 28 572 0,00 (-0,47) 28 572 0,00 (-0,37) 2012-03-31
Dłużewski Paweł 151 775 2,51 (-0,02) 466 475 6,09 (-0,07) 2012-03-31
Dłużewski Paweł 151 775 2,53 (0,02) 466 475 6,16 (0,09) 2012-03-31
Dłużewski Paweł 151 775 (-100) 2,51 (-0,79) 466 475 (-400) 6,07 (-1,23) 2012-03-31
NN Investment Partners TFI SA 353 989 (-31 313) 5,87 (-0,52) 353 989 (-31 313) 4,60 (-0,41) 2011-10-13
NN Investment Partners TFI SA 385 302 (-67 315) 6,39 (-1,12) 385 302 (-67 315) 5,01 (-0,88) 2011-10-09
Klimkiewicz Zdzisław 239 755 (1 625) 3,98 (0,99) 708 880 (6 500) 9,22 (0,23) 2010-11-10
Marzec-Ostrowska, Jolanta 197 625 3,28 661 875 8,61 (-0,03) 2010-05-14
Marzec-Ostrowska, Jolanta 197 625 3,28 (-0,02) 661 875 8,64 (-0,10) 2010-05-14
Marzec-Ostrowska, Jolanta 197 625 (-25 000) 3,30 (-0,39) 661 875 (-25 000) 8,74 (-0,20) 2010-05-14
Pioneer Pekao IM SA 485 528 8,05 485 528 6,32 (-0,02) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 485 528 8,05 (-0,06) 485 528 6,34 (-0,07) 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 485 528 (95 868) 8,11 (1,65) 485 528 (95 868) 6,41 (1,34) 2010-04-15
NN Investment Partners TFI SA 452 617 (-10 690) 7,51 (-0,18) 452 617 (-10 690) 5,89 (-0,14) 2010-02-26
Millennium TFI SA 388 959 (7 000) 6,45 (0,11) 388 959 (7 000) 5,06 (0,09) 2010-02-15
Millennium TFI SA 381 959 6,34 381 959 4,97 2010-02-12
NN Investment Partners TFI SA 463 307 (-490 331) 7,69 (-8,14) 463 307 (-490 331) 6,03 (-6,38) 2009-12-22
NN Investment Partners TFI SA 953 638 (-247 874) 15,83 (-4,11) 953 638 (-247 874) 12,41 (-3,23) 2009-12-14
Pietrzak Władysław 28 572 (-1 728) 0,47 (-0,03) 28 572 (-1 728) 0,37 (-0,02) 2009-11-13
Klimkiewicz Zdzisław 238 130 (1 807) 2,99 (-0,93) 702 380 (1 807) 8,99 (-0,12) 2009-11-13
Nawrocki Tadeusz 25 671 0,00 (-0,42) 25 671 0,00 (-0,33) 2009-09-30
Chyliński Henryk 28 729 0,00 (-0,47) 28 729 0,00 (-0,37) 2009-09-30
Marzec-Ostrowska, Jolanta 222 625 3,69 686 875 8,94 2009-09-28
Marzec Lukrecjan 154 750 2,00 (2,00) 619 000 8,00 (8,00) 2009-09-28
Marzec Lukrecjan 0 (-154 750) 0,00 (-3,42) 0 (-619 000) 0,00 (-9,80) 2009-09-28
NN Investment Partners TFI SA 1 201 512 (90 000) 19,94 (1,49) 1 201 512 (90 000) 15,64 (1,18) 2009-09-18
NN Investment Partners TFI SA 1 111 512 (-222 225) 18,45 (-3,69) 1 111 512 (-222 225) 14,46 (-2,90) 2009-09-18
Nawrocki Tadeusz 25 671 (-5 349) 0,42 (-0,09) 25 671 (-5 349) 0,33 (-0,07) 2009-06-30
Tomaszewski Wacław 140 480 (-27 194) 2,33 (-0,45) 455 480 (-27 194) 5,92 (-0,36) 2009-05-15
Klimkiewicz Zdzisław 236 323 (3 682) 3,92 (0,06) 700 573 (3 682) 9,11 (0,04) 2008-12-31
Tomaszewski Wacław 167 674 (6 000) 2,78 (0,10) 482 674 (6 000) 6,28 (0,08) 2008-11-14
Pietrzak Władysław 30 300 (1 800) 0,50 (-0,13) 30 300 (1 800) 0,39 (-0,06) 2008-11-14
Nawrocki Tadeusz 31 020 (748) 0,51 (-0,16) 31 020 (748) 0,40 (-0,07) 2008-11-14
Klimkiewicz Zdzisław 232 641 (-5 489) 3,86 (-0,09) 696 891 (-5 489) 9,07 (-0,07) 2008-11-14
Aviva Investors Poland SA 493 233 8,18 493 233 6,42 (-0,02) 2008-11-14
Aviva Investors Poland SA 493 233 8,18 (0,18) 493 233 6,44 (0,45) 2008-11-14
Aviva Investors Poland SA 493 233 (51 917) 8,00 (0,68) 493 233 (51 917) 5,99 (0,25) 2008-11-14
NN Investment Partners TFI SA 1 333 737 (299 942) 22,14 (4,98) 1 333 737 (299 942) 17,36 (3,91) 2008-11-05
Chyliński Henryk 28 729 (3 037) 0,47 (-0,09) 28 729 (3 037) 0,37 (-0,03) 2008-10-08
Tomaszewski Wacław 161 674 (12 034) 2,68 (0,20) 476 674 (12 034) 6,20 (0,16) 2008-06-30
Aviva Investors Poland SA 441 316 7,32 441 316 5,74 2008-02-08
MetLife TFI SA 0 (-323 620) 0,00 (-7,16) 0 (-323 620) 0,00 (-5,15) 2008-01-31
Klimkiewicz Zdzisław 238 130 (10 941) 3,95 (0,18) 702 380 (10 941) 9,14 (0,14) 2007-11-13
NN Investment Partners TFI SA 1 033 795 (100 213) 17,16 (1,67) 1 033 795 (100 213) 13,45 (1,30) 2007-08-07
Tomaszewski Wacław 149 640 (19 640) 2,48 (-0,35) 464 640 (19 640) 6,04 (-0,53) 2007-08-03
NN Investment Partners TFI SA 933 582 (77 591) 15,49 (1,29) 933 582 (77 591) 12,15 (1,01) 2007-08-03
Klimkiewicz Zdzisław 227 189 (1 291) 3,77 (-1,23) 691 439 (1 291) 9,00 (-1,93) 2007-08-03
Karczykowski Andrzej 33 0,00 33 0,00 2007-08-03
Karczykowski Andrzej 33 0,00 33 0,00 2007-08-03
Karczykowski Andrzej 33 (-179 467) 0,00 (-3,97) 33 (-179 467) 0,00 (-2,84) 2007-08-03
NN Investment Partners TFI SA 855 991 (199 300) 14,20 (3,30) 855 991 (199 300) 11,14 (2,60) 2007-06-11
NN Investment Partners TFI SA 656 691 (-99 497) 10,90 (-1,65) 656 691 (-99 497) 8,54 (-1,30) 2007-06-01
Pioneer Pekao IM SA 389 660 6,46 389 660 5,07 (0,06) 2007-03-12
Pioneer Pekao IM SA 389 660 6,46 389 660 5,01 2007-03-12
NN Investment Partners TFI SA w tym 203047 PDA 756 188 12,55 756 188 9,84 (0,11) 2007-03-06
NN Investment Partners TFI SA w tym 203047 PDA 756 188 (-62 000) 12,55 (-5,55) 756 188 (-62 000) 9,73 (-3,29) 2007-03-06
NN Investment Partners TFI SA 818 188 18,10 (0,11) 818 188 13,02 (0,02) 2007-01-12
NN Investment Partners TFI SA w tym 211047 PDA 818 188 17,99 (4,41) 818 188 13,00 (2,47) 2007-01-12
NN Investment Partners TFI SA w tym 211047 PDA 818 188 (197 530) 13,58 (-0,15) 818 188 (197 530) 10,53 (0,65) 2007-01-12
NN Investment Partners TFI SA 620 658 (-29 489) 13,73 (-0,66) 620 658 (-29 489) 9,88 (-0,42) 2007-01-03
MetLife TFI SA 323 620 7,16 (1,79) 323 620 5,15 (0,99) 2006-12-15
MetLife TFI SA 323 620 5,37 323 620 4,16 2006-12-15
Nawrocki Tadeusz 30 272 0,67 (0,17) 30 272 0,47 (0,09) 2006-11-03
Nawrocki Tadeusz 30 272 (-3 500) 0,50 (-0,24) 30 272 (-3 500) 0,38 (-0,15) 2006-11-03
Bajszczak Jerzy 110 500 1,00 (-1,44) 110 500 1,00 (-0,75) 2006-11-03
Bajszczak Jerzy 110 500 2,44 (0,61) 110 500 1,75 (0,33) 2006-11-03
Bajszczak Jerzy 110 500 (-5 000) 1,83 (-0,72) 110 500 (-5 000) 1,42 (-0,41) 2006-11-03
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 0 (-32 199) 0,00 (-0,71) 0 (-32 199) 0,00 2006-09-19
Pietrzak Władysław 28 500 0,63 28 500 0,45 2006-08-11
Pietrzak Władysław 28 500 0,63 (0,16) 28 500 0,45 (0,09) 2006-08-11
Pietrzak Władysław 28 500 0,47 28 500 0,36 2006-08-11
Nawrocki Tadeusz 33 772 0,74 33 772 0,53 2006-08-11
Klimkiewicz Zdzisław 225 898 5,00 690 148 10,93 2006-08-11
Klimkiewicz Zdzisław 225 898 5,00 (1,26) 690 148 10,93 (2,05) 2006-08-11
Klimkiewicz Zdzisław 225 898 3,74 690 148 8,88 (-0,10) 2006-08-11
Klimkiewicz Zdzisław 225 898 (11 575) 3,74 (-1,00) 690 148 (475 825) 8,98 (5,59) 2006-08-11
Karczykowski Andrzej 179 500 3,97 (1,00) 179 500 2,84 (0,53) 2006-08-11
Karczykowski Andrzej 179 500 2,97 179 500 2,31 2006-08-11
Chyliński Henryk 25 692 0,56 (0,14) 25 692 0,40 (0,07) 2006-08-11
Chyliński Henryk 25 692 0,42 25 692 0,33 2006-08-11
Bajszczak Jerzy 115 500 2,55 115 500 1,83 2006-08-11
NN Investment Partners TFI SA 650 147 (316 352) 14,39 (7,01) 650 147 (316 352) 10,30 (5,02) 2006-07-26
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 32 199 (-420 000) 0,71 (-9,29) 32 199 (-420 000) 0,00 2006-07-21
Klimkiewicz Zdzisław 214 323 (-13 125) 4,74 (-0,29) 214 323 (-13 125) 3,39 (-0,21) 2005-07-13
Klimkiewicz Zdzisław 227 448 (2 448) 5,03 (0,06) 227 448 (2 448) 3,60 (0,04) 2005-01-19
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 452 199 (-42 399) 10,00 (-0,94) 452 199 (-42 399) 0,00 2004-08-14
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 494 598 (-4 000) 10,94 (-0,08) 494 598 (-4 000) 0,00 2004-06-14
NN Investment Partners TFI SA 333 795 7,38 333 795 5,28 2004-05-14
NN Investment Partners TFI SA 333 795 7,38 333 795 5,28 2004-05-14
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 498 598 (-383 340) 11,02 (-8,48) 498 598 (-383 340) 0,00 2003-12-16
Klimkiewicz Zdzisław 225 000 (10 000) 4,97 (0,30) 225 000 (-414 500) 3,56 (-6,44) 2003-12-03
Deutsche Bank AG 539 733 11,93 539 733 8,54 2003-11-06
BOŚ SA 0 (-504 000) 0,00 (-10,97) 0 (-504 000) 0,00 (-7,44) 2003-10-30
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 881 938 (-4 694) 19,50 (-0,10) 881 938 (-4 694) 0,00 2003-10-29
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 886 632 (1 050) 19,60 (0,34) 886 632 (1 050) 0,00 2003-06-30
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 885 582 (-53 905) 19,26 (-1,18) 885 582 (-53 905) 0,00 2003-05-16
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 939 487 (54 111) 20,44 (1,18) 939 487 (54 111) 0,00 2003-05-15
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 885 376 (-54 011) 19,26 (-1,17) 885 376 (-54 011) 0,00 2003-05-15
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 939 387 (50) 20,43 939 387 (50) 0,00 2003-04-28
Klimkiewicz Zdzisław 215 000 (19 875) 4,67 (0,43) 639 500 (3 000) 10,00 (0,61) 2003-04-28
Dłużewski Paweł 151 875 3,30 (-0,06) 466 875 7,30 (-0,09) 2003-04-28
Dłużewski Paweł 151 875 3,36 (0,84) 466 875 7,39 (1,39) 2003-04-28
Dłużewski Paweł 151 875 2,52 466 875 6,00 (-0,07) 2003-04-28
Dłużewski Paweł 151 875 (-10 125) 2,52 (-1,00) 466 875 6,07 (-0,69) 2003-04-28
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 939 337 (100) 20,43 939 337 (100) 0,00 2003-04-17
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 939 237 (100) 20,43 939 237 (100) 0,00 2003-04-16
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 939 137 (100) 20,43 939 137 (100) 0,00 2003-04-14
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 939 037 (150) 20,43 (0,01) 939 037 (150) 0,00 2003-04-09
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 938 887 (250) 20,42 938 887 (250) 0,00 2003-04-08
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 938 637 (200) 20,42 (0,01) 938 637 (200) 0,00 2003-04-01
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 938 437 (100) 20,41 938 437 (100) 0,00 2003-03-20
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 938 337 (200) 20,41 938 337 (200) 0,00 2003-03-19
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 938 137 (250) 20,41 (0,01) 938 137 (250) 0,00 2003-03-18
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 937 887 (100) 20,40 937 887 (100) 0,00 2003-03-17
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 937 787 (150) 20,40 937 787 (150) 0,00 2003-03-12
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 937 637 (1 050) 20,40 (0,03) 937 637 (1 050) 0,00 2003-03-06
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 936 587 (200) 20,37 936 587 (200) 0,00 2003-03-05
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 936 387 (250) 20,37 (0,01) 936 387 (250) 0,00 2003-02-24
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 936 137 (100) 20,36 936 137 (100) 0,00 2003-02-21
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 936 037 (2 600) 20,36 (0,06) 936 037 (2 600) 0,00 2003-02-20
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 933 437 (600) 20,30 (0,01) 933 437 (600) 0,00 2003-02-10
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 932 837 (100) 20,29 932 837 (100) 0,00 2003-02-04
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 932 737 (250) 20,29 (0,01) 932 737 (250) 0,00 2003-02-03
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 932 487 (300) 20,28 932 487 (300) 0,00 2003-01-13
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 932 187 (300) 20,28 (0,01) 932 187 (300) 0,00 2003-01-09
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 931 887 (140) 20,27 931 887 (140) 0,00 2003-01-09
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 931 747 (350) 20,27 (0,01) 931 747 (350) 0,00 2003-01-07
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 931 397 (11 297) 20,26 (0,25) 931 397 (11 297) 0,00 2002-12-31
Bank BPH SA 0 (-609 365) 0,00 (-13,26) 0 (-609 365) 0,00 (-8,99) 2002-12-31
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 920 100 20,01 920 100 0,00 2002-12-30
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 920 100 (3 250) 20,01 (0,07) 920 100 (3 250) 0,00 2002-12-30
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 916 850 (5 850) 19,94 (0,12) 916 850 (5 850) 0,00 2002-12-27
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 911 000 (1 400) 19,82 (0,03) 911 000 (1 400) 0,00 2002-12-13
Zripol sp. z o.o. wykazanie akcji w spółce-matce 0 (-840 233) 0,00 (-18,28) 0 (-840 233) 0,00 (-12,17) 2002-12-02
PJP Makrum SA przez Zirpol Sp. z o.o., w celu wydania pracownikom 909 600 (696 939) 19,79 (15,16) 909 600 (696 939) 0,00 2002-12-02
Klimkiewicz Zdzisław 195 125 (36 000) 4,24 (0,78) 636 500 (36 000) 9,39 (0,53) 2002-05-23
Klimkiewicz Zdzisław 159 125 (2 000) 3,46 (0,04) 600 500 (2 000) 8,86 (0,03) 2001-12-21
Klimkiewicz Zdzisław 157 125 (10 000) 3,42 (0,22) 598 500 (10 000) 8,83 (0,15) 2001-11-08
Marzec Lukrecjan 154 750 3,42 (0,86) 619 000 9,80 (1,84) 2001-05-18
Marzec Lukrecjan 154 750 2,56 619 000 7,96 (-0,09) 2001-05-18
Marzec Lukrecjan 154 750 2,56 (-0,81) 619 000 8,05 (-1,08) 2001-05-18
Marzec Lukrecjan 154 750 3,37 619 000 9,13 (0,16) 2001-05-18
Marzec Lukrecjan 154 750 (3 500) 3,37 (0,08) 619 000 (14 000) 8,97 (0,47) 2001-05-18
Klimkiewicz Zdzisław 147 125 3,20 588 500 8,68 (0,15) 2001-05-18
Klimkiewicz Zdzisław 147 125 (-49 375) 3,20 (-1,08) 588 500 (14 000) 8,53 (0,51) 2001-05-18
Dłużewski Paweł 162 000 3,52 466 875 6,76 (-0,13) 2001-05-18
Dłużewski Paweł 162 000 (13 500) 3,52 (0,29) 466 875 (13 500) 6,89 (0,41) 2001-05-18
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 840 233 18,28 840 233 12,17 (-0,23) 2001-03-31
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 840 233 (600 000) 18,28 (13,05) 840 233 (600 000) 12,40 (9,02) 2001-03-31
Zaręba Jerzy 0 (-91 500) 0,00 (-1,99) 0 (-354 000) 0,00 (-5,22) 2000-12-31
Dłużewski Paweł 148 500 (1 000) 3,23 (0,02) 453 375 (4 000) 6,48 (0,20) 2000-08-31
Bank BPH SA 609 365 13,26 609 365 8,99 (0,29) 2000-08-31
Bank BPH SA 609 365 (-7 690) 13,26 (-0,17) 609 365 (-7 690) 8,70 (0,03) 2000-08-31
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 240 233 (-10 628) 5,23 (-0,23) 240 233 (-10 628) 3,38 (-0,14) 2000-06-16
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 250 861 (10 628) 5,46 (0,23) 250 861 (10 628) 3,52 (0,15) 2000-03-03
Marzec Lukrecjan 151 250 (2 500) 3,29 (0,05) 605 000 (10 000) 8,50 (0,19) 2000-03-03
BOŚ SA 504 000 10,97 504 000 7,44 (0,36) 2000-03-03
BOŚ SA 504 000 (4 000) 10,97 (0,09) 504 000 (4 000) 7,08 (0,10) 2000-03-03
Bank BPH SA 617 055 (17 055) 13,43 (0,38) 617 055 (17 055) 8,67 (0,29) 2000-03-03
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 240 233 (4 672) 5,23 (0,10) 240 233 (4 672) 3,37 (0,07) 2000-01-10
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 235 561 (16 000) 5,13 (0,35) 235 561 (16 000) 3,30 (0,22) 1999-12-28
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 219 561 (4 900) 4,78 (0,11) 219 561 (4 900) 3,08 (0,07) 1999-12-16
Zripol sp. z o.o. zależny od Projprzem SA 214 661 4,67 214 661 3,01 1999-11-17
PJP Makrum SA przez Zripol Sp. z o.o. 212 661 4,63 212 661 0,00 1999-06-11
Zaręba Jerzy 91 500 1,99 354 000 5,22 (0,12) 1998-06-22
Zaręba Jerzy 91 500 1,99 354 000 5,10 (0,16) 1998-06-22
Zaręba Jerzy 91 500 1,99 354 000 4,94 1998-06-22
Tomaszewski Wacław 130 000 2,83 445 000 6,57 (0,36) 1998-06-22
Tomaszewski Wacław 130 000 2,83 (-0,04) 445 000 6,21 (-0,84) 1998-06-22
Tomaszewski Wacław 130 000 2,87 (0,72) 445 000 7,05 (1,33) 1998-06-22
Tomaszewski Wacław 130 000 2,15 445 000 5,72 (-0,07) 1998-06-22
Tomaszewski Wacław 130 000 2,15 445 000 5,79 1998-06-22
Marzec Lukrecjan 148 750 3,24 595 000 8,31 1998-06-22
Klimkiewicz Zdzisław 196 500 4,28 574 500 8,02 1998-06-22
Dłużewski Paweł 147 500 3,21 449 375 6,28 1998-06-22
BOŚ SA 500 000 10,88 500 000 6,98 1998-06-22
Bank BPH SA 600 000 13,05 600 000 8,38 1998-06-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2021-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2020-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2020-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2018-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2015-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2014-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2008-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2008-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2007-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2006-12-08 Prawo poboru 3:1
2006-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-06-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2005-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2004-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2004-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2003-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2003-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2003-05-14 Asymilacja po konwersji
2002-11-07 Asymilacja po konwersji
2002-09-30 Asymilacja po konwersji
2002-06-03 Asymilacja po konwersji
2001-09-07 Asymilacja po konwersji
2001-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2001-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2001-03-12 Asymilacja po konwersji
2000-12-28 Asymilacja po konwersji
2000-08-31 Asymilacja po konwersji
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,28 zł
2000-06-13 Asymilacja po konwersji
2000-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2000-03-03 Asymilacja po konwersji
1999-12-01 Asymilacja po konwersji
1999-11-03 Asymilacja po konwersji
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.