1,6750 zł
23,16% 0,3150 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Komunikaty spółki - POZBUD

Informacja o wstępnych wybranych wynikach finansowych w związku ze sporządzanym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej POZBUD za I półrocze 2020 roku
Zmiany w składzie Zarządu – uzupełnienie informacji
Powołanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji
Informacja na temat reorganizacji Grupy – aktualizacja.
Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Powołanie Rady Nadzorczej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 14 sierpnia 2020 roku.
Podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia istotnej umowy – aktualizacja informacji
Zmiana miejsca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 14 sierpnia 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wybór biegłego rewidenta
Wyniki finansowe
POZBUD 23,16% 1,68
2020-09-25 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.