1,6950 zł
0,30% 0,0050 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Komunikaty spółki - POZBUD

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną „SPC-2” Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.
Wyniki finansowe
Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.
Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.
Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.
Rezygnacja Prezesa Zarządu Pozbud T&R z członkostwa w Zarządzie Spółki.
Korekta raportu bieżącego nr 20/2019 dot. nabycia akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Wiceprezesa Zarządu
Wyniki finansowe
Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2019 roku.
Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.