1,8500 zł
1,65% 0,0300 zł
Pozbud T&R SA (POZ)

Akcjonariat - POZBUD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 82 948 022,65 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 44 836 769 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 624 959
Liczba głosów na WZA: 48 730 769 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,84%
Kapitał akcyjny: 44 836 769,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32 518 959
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,73%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,16%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fojt, Łukasz Marcin ZWZ 11 905 113 (26,55%) 11 905 113 (24,43%) 2020-08-14 -
Ziółkowski Wojciech ZWZ 6 321 910 (14,10%) 6 321 910 (12,97%) 2020-08-14 -
Wika-Czarnowski Wojciech 5 444 016 (12,14%) 9 338 016 (19,16%) 2020-05-11 -
NN OFE 4 953 920 (11,00%) 4 953 920 (10,00%) 2020-04-10 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, WWL, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, PZU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, ACP, PLY, PKP, KGL, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, MNC, ART, KTY, MCR, RON

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 3 894 000
3 894 000,00
1,00 1,00 3 894 000
3 894 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-09
seria B 2007-07-26 3 408 500
0,00
1,00 0,00 7 302 500
7 302 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-28
2007-09-05
2008-09-19
seria C - subskrypcja prywatna 2007-07-26 5 500 000
0,00
1,00 0,00 12 802 500
12 802 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-28
2007-09-05
2008-09-19
seria D - subskrypcja publiczna 2007-10-25 5 575 345
13 380 828,00
1,00 2,40 18 377 845
18 377 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-28
2008-08-13
2008-09-19
seria E - subskrypcja publiczna 2009-11-30 5 000 000
25 000 000,00
1,00 5,00 23 377 845
23 377 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-29
2010-04-19
2010-04-30
połączenie z Pozbud Marketing sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-12-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31
seria F - subskrypcja prywatna 2013-05-29 1 948 384
7 793 536,00
1,00 4,00 25 326 229
25 326 229,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-23
seria G - subskrypcja prywatna 2013-05-29 1 447 950
5 791 800,00
1,00 4,00 26 774 179
26 774 179,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
2015-06-30
seria H - subskrypcja prywatna 2020-04-10 18 062 590
42 627 712,40
1,00 2,36 44 836 769
44 836 769,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-02
zmiana firmy z Pozbud T&R SA na Pozbud SA 2020-08-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wika-Czarnowski Wojciech 5 444 016 20,33 9 338 016 30,45 2020-05-11
Andrzejak Tadeusz 0 (-2 369 100) 0,00 (-8,00) 0 (-4 316 100) 0,00 (-14,00) 2020-05-11
Andrzejak Roman 0 (-2 573 142) 0,00 (-9,61) 0 (-4 157 963) 0,00 (-13,56) 2020-05-11
NN OFE portfel, NWZ 4 953 920 18,50 (7,45) 4 953 920 16,15 (5,98) 2020-04-10
NN OFE portfel, NWZ 4 953 920 (500 000) 11,05 (-5,58) 4 953 920 (500 000) 10,17 (-4,35) 2020-04-10
Andrzejak Roman NWZ 2 573 142 9,61 4 157 963 (64 047) 13,56 (0,21) 2020-04-10
Pekao Alliance TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 473 500 (-151 315) 5,50 (-0,57) 1 473 500 (-151 315) 4,80 (-0,50) 2019-09-11
TFI PZU SA portfele 1 466 984 (-558 911) 5,48 (-2,09) 1 466 984 (-558 911) 4,78 (-1,83) 2019-02-18
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 268 173 (-47 827) 4,73 (-0,19) 1 268 173 (-47 827) 4,13 (-0,55) 2018-12-31
Pekao Alliance TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 624 815 6,07 1 624 815 5,30 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 135 550 (550) 0,50 135 550 (550) 0,44 (-0,04) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 453 920 (-246 080) 16,63 (-0,92) 4 453 920 (-246 080) 14,52 (-0,81) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 2 025 895 (-494 664) 7,57 (-1,84) 2 025 895 (-494 664) 6,61 (-1,61) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 193 542 (161 556) 0,72 (0,60) 193 542 (161 556) 0,63 (0,52) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 24 701 (-222 309) 0,09 (-0,83) 24 701 (-222 309) 0,08 (-0,80) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 732 011 (49 895) 2,73 (0,18) 732 011 (49 895) 2,39 (-0,04) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 42 965 0,16 42 965 0,14 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 836 366 (-154 425) 3,12 (-0,58) 836 366 (-154 425) 2,73 (-0,80) 2018-06-30
NN OFE wraz z ING DFE; ZWZ 4 700 000 (56 342) 17,55 (0,21) 4 700 000 (56 342) 15,33 (0,19) 2018-05-25
Andrzejak Roman ZWZ 2 573 142 9,61 4 093 916 (27 484) 13,35 (0,09) 2018-05-25
TFI Allianz Polska SA portfele 1 145 601 (92 405) 4,28 (0,35) 1 145 601 (92 405) 4,08 (0,65) 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 31 986 0,12 31 986 0,11 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 32 865 0,12 32 865 0,12 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 316 000 (-165 000) 4,92 (-0,61) 1 316 000 (-165 000) 4,68 (-0,15) 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 135 000 0,50 135 000 0,48 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 247 010 (-1 284 386) 0,92 (-4,79) 247 010 (-1 284 386) 0,88 (-4,11) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 682 116 2,55 682 116 2,43 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 990 791 (-535 008) 3,70 (-2,00) 990 791 (-535 008) 3,53 (-1,45) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 389 0,01 2 389 0,01 2017-12-31
NN OFE wraz z ING DFE 4 643 658 (170 871) 17,34 (0,64) 4 643 658 (170 871) 15,14 (0,56) 2017-12-27
Aviva Investors Poland TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 525 799 5,70 1 525 799 4,98 2017-12-05
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 2 520 559 (494 664) 9,41 (1,84) 2 520 559 (494 664) 8,22 (1,61) 2017-05-26
Andrzejak Roman ZWZ 2 573 142 9,61 (1,61) 4 066 432 (10 290) 13,26 (0,26) 2017-05-26
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 481 000 (75 183) 5,53 (-0,02) 1 481 000 (75 183) 4,83 (0,02) 2016-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 025 895 7,57 2 025 895 6,61 2016-12-01
Pioneer Pekao IM SA 0 (-1 972 193) 0,00 (-8,43) 0 (-1 972 193) 0,00 (-7,23) 2016-10-06
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 531 396 5,71 (0,71) 1 531 396 4,99 (0,99) 2015-12-21
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 531 396 (-243 659) 5,00 (-1,62) 1 531 396 (-243 659) 4,00 (-1,78) 2015-12-21
NN OFE wraz z ING DFE 4 472 787 (166 920) 16,70 (0,62) 4 472 787 (166 920) 14,58 (0,54) 2015-08-21
TFI Allianz Polska SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 053 196 3,93 1 053 196 3,43 2015-03-03
NN Investment Partners TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 775 055 (435 055) 6,62 (0,89) 1 775 055 (435 055) 5,78 (0,87) 2014-06-03
NN OFE wraz z ING DFE 4 305 867 (106 868) 16,08 (0,40) 4 305 867 (106 868) 14,04 (0,35) 2014-04-09
NN OFE wraz z ING DFE 4 198 999 (554 079) 15,68 (2,07) 4 198 999 (554 079) 13,69 (1,81) 2014-04-03
NN OFE wraz z ING DFE 3 644 920 (591 000) 13,61 (2,21) 3 644 920 (591 000) 11,88 (1,93) 2014-03-18
NN OFE 3 053 920 (1 336 517) 11,40 (4,06) 3 053 920 (1 336 517) 9,95 (3,66) 2014-03-17
Andrzejak Tadeusz 2 369 100 8,00 4 316 100 14,00 2013-12-20
Andrzejak Roman 2 573 142 8,00 4 056 142 13,00 2013-12-20
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 Andrzejak sp. j. 2 369 100 8,00 (-0,84) 4 316 100 14,00 (-0,07) 2013-12-18
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 Andrzejak sp.j. 2 573 142 8,00 (-1,61) 4 056 142 13,00 (-0,22) 2013-12-18
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 Andrzejak SKA 2 369 100 (422 100) 8,84 (0,52) 4 316 100 (422 100) 14,07 (-0,20) 2013-12-10
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 573 142 9,61 (0,62) 4 056 142 13,22 (0,22) 2013-12-10
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 Andrzejak SKA 2 573 142 (1 025 850) 8,99 (2,38) 4 056 142 (1 025 850) 13,00 (1,89) 2013-12-10
Ogółem 26 774 179 (1 447 950) 0 30 668 179 (1 447 950) 0 2013-12-04
Allianz FIO 1 883 597 7,00 (-0,43) 1 883 597 5,99 (-0,45) 2013-12-03
Allianz FIO 1 883 597 7,43 (0,40) 1 883 597 6,44 (0,30) 2013-12-03
Allianz FIO 1 883 597 (385 390) 7,03 (1,12) 1 883 597 (385 390) 6,14 (1,02) 2013-12-03
PKO BP Bankowy OFE 1 405 817 (-458 110) 5,55 (-2,42) 1 405 817 (-458 110) 4,81 (-2,02) 2013-10-30
Ogółem 25 326 229 (1 948 384) 0 29 220 229 (1 948 384) 0 2013-10-23
Allianz FIO 1 498 207 (-182 700) 5,91 (-1,28) 1 498 207 (-182 700) 5,12 (-1,04) 2013-10-04
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 1 947 000 8,32 (0,64) 3 894 000 14,27 (0,95) 2013-09-10
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 1 947 000 7,68 (0,41) 3 894 000 13,32 (0,63) 2013-09-10
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 1 947 000 (-422 100) 7,27 (-2,86) 3 894 000 (-422 100) 12,69 (-3,13) 2013-09-10
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 1 547 292 6,61 (0,51) 3 030 292 11,11 (0,74) 2013-09-10
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 1 547 292 6,10 (0,33) 3 030 292 10,37 (0,49) 2013-09-10
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 1 547 292 (-1 025 850) 5,77 (-5,23) 3 030 292 (-1 025 850) 9,88 (-4,99) 2013-09-10
Allianz FIO 1 680 907 7,19 (0,56) 1 680 907 6,16 (0,41) 2013-09-04
Allianz FIO 1 680 907 6,63 1 680 907 5,75 2013-09-04
PKO BP Bankowy OFE 1 863 927 7,97 (0,62) 1 863 927 6,83 (0,46) 2013-07-19
PKO BP Bankowy OFE 1 863 927 (-555 530) 7,35 (-2,99) 1 863 927 (-555 530) 6,37 (-2,50) 2013-07-19
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 573 142 (13 300) 11,00 (0,06) 4 056 142 (13 300) 14,87 (0,05) 2013-06-05
Aviva OFE Aviva Santander 1 113 060 (-492 133) 4,76 (-2,10) 1 113 060 (-492 133) 4,08 (-1,80) 2013-05-15
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 559 842 (50 992) 10,94 (0,94) 4 042 842 (50 992) 14,82 (0,82) 2013-05-15
PKO BP Bankowy OFE 2 419 457 (1 092 922) 10,34 (4,67) 2 419 457 (1 092 922) 8,87 (4,01) 2013-04-16
PKO BP Bankowy OFE 1 326 535 (-67 521) 5,67 (-0,29) 1 326 535 (-67 521) 4,86 (-0,25) 2013-01-28
PKO BP Bankowy OFE 1 394 056 (-16 084) 5,96 (-0,07) 1 394 056 (-16 084) 5,11 (-0,06) 2013-01-27
Mizerka Maciej 16 000 0,06 16 000 0,05 2012-11-13
Mizerka Maciej 16 000 0,06 (0,01) 16 000 0,05 2012-11-13
Mizerka Maciej 16 000 (8 500) 0,05 (0,02) 16 000 (8 500) 0,05 (0,03) 2012-11-13
Andrzejak Tadeusz poprzez Eagle 3 sp. z o.o. SKA 2 369 100 10,13 4 316 100 15,82 2012-10-09
Andrzejak Roman poprzez Eagle 2 sp. z o.o. SKA 2 508 850 10,00 (-0,73) 3 991 850 (1 483 000) 14,00 (4,81) 2012-10-09
Andrzejak Roman 2 508 850 10,73 2 508 850 (-1 483 000) 9,19 (-5,44) 2012-07-16
Andrzejak Roman 2 508 850 (4 867) 10,73 (0,02) 3 991 850 (1 487 867) 14,63 (5,45) 2012-07-16
Andrzejak Roman 2 503 983 (7 883) 10,71 (0,04) 2 503 983 (-1 475 117) 9,18 (-5,41) 2012-07-13
Mizerka Maciej 7 500 0,03 7 500 0,02 2011-12-30
PKO BP Bankowy OFE 1 410 140 (60 269) 6,03 (0,26) 1 410 140 (60 269) 5,17 (0,23) 2011-10-06
PKO BP Bankowy OFE 1 349 871 5,77 1 349 871 4,94 2011-10-01
NN OFE 1 717 403 7,34 (0,56) 1 717 403 6,29 (0,42) 2011-09-12
NN OFE 1 717 403 6,78 (0,37) 1 717 403 5,87 (0,28) 2011-09-12
NN OFE 1 717 403 6,41 1 717 403 5,59 2011-09-12
Skarbiec TFI SA 1 191 905 (-200 000) 5,09 (-0,86) 1 191 905 (-200 000) 4,37 (-0,73) 2011-09-07
Skarbiec TFI SA 1 391 905 (-470 273) 5,95 (-2,01) 1 391 905 (-470 273) 5,10 (-1,72) 2011-09-06
Andrzejak Roman 2 496 100 (8 779) 10,67 (0,04) 3 979 100 (8 779) 14,59 (0,04) 2011-08-26
Andrzejak Roman 2 487 321 (12 210) 10,63 (0,05) 3 970 321 (12 210) 14,55 (0,04) 2011-08-25
Andrzejak Roman 2 475 111 (10 536) 10,58 (0,04) 3 958 111 (10 536) 14,51 (0,04) 2011-08-23
Pioneer Pekao IM SA 1 972 193 8,43 (0,65) 1 972 193 7,23 (0,49) 2011-04-01
Pioneer Pekao IM SA 1 972 193 7,78 (0,42) 1 972 193 6,74 (0,31) 2011-04-01
Pioneer Pekao IM SA 1 972 193 7,36 1 972 193 6,43 2011-04-01
Andrzejak Tadeusz 2 369 100 (-1 500 000) 10,13 (-10,92) 4 316 100 (-1 500 000) 15,82 (-10,29) 2011-03-24
Andrzejak Roman 2 464 575 (-1 500 000) 10,54 (-6,41) 3 947 575 (-1 500 000) 14,47 (-5,50) 2011-03-24
Aviva Investors Poland SA 1 479 782 6,32 (0,48) 1 479 782 5,42 (0,36) 2011-02-15
Aviva Investors Poland SA 1 479 782 5,84 (0,32) 1 479 782 5,06 (0,24) 2011-02-15
Aviva Investors Poland SA 1 479 782 (212 217) 5,52 (0,10) 1 479 782 (212 217) 4,82 (0,18) 2011-02-15
Aviva Investors Poland SA 1 267 565 5,42 1 267 565 4,64 2011-02-09
Andrzejak Roman 3 964 575 (3 800) 16,95 (-4,60) 5 447 575 (3 800) 19,97 (-4,47) 2010-12-13
Aviva OFE Aviva Santander 1 605 193 (250 000) 6,86 (1,07) 1 605 193 (250 000) 5,88 (0,92) 2010-11-02
Aviva OFE Aviva Santander 1 355 193 5,79 1 355 193 4,96 2010-10-25
Prentki Wojciech 4 606 0,01 4 606 0,01 2010-08-25
Prentki Wojciech 4 606 0,01 4 606 0,01 2010-08-25
Prentki Wojciech 4 606 0,01 4 606 0,01 2010-08-25
Andrzejak Magdalena 464 000 (-453 600) 1,98 (-1,94) 928 000 (-453 600) 3,40 (-1,66) 2010-08-06
Andrzejak Magdalena 917 600 (-500 000) 3,92 (-3,79) 1 381 600 (-500 000) 5,06 (-3,38) 2010-05-27
Skarbiec TFI SA 1 862 178 (729 744) 7,96 (1,80) 1 862 178 (729 744) 6,82 (1,74) 2010-05-14
NN Investment Partners TFI SA 1 340 000 (200 000) 5,73 (-0,47) 1 340 000 (200 000) 4,91 (-0,20) 2010-04-23
Ogółem 23 377 845 (5 000 000) 0 27 271 845 (5 000 000) 0 2010-04-19
NN Investment Partners TFI SA 1 140 000 6,20 (1,33) 1 140 000 5,11 (0,93) 2010-03-25
NN Investment Partners TFI SA 1 140 000 (35 000) 4,87 (-1,14) 1 140 000 (35 000) 4,18 (-0,78) 2010-03-25
NN Investment Partners TFI SA 1 105 000 6,01 1 105 000 4,96 2010-03-24
Andrzejak Ewelina 954 250 (-500 000) 5,19 (-6,16) 954 250 (-500 000) 4,28 (-4,42) 2010-03-22
Skarbiec TFI SA 1 132 434 6,16 (1,32) 1 132 434 5,08 (0,93) 2009-11-02
Skarbiec TFI SA 1 132 434 (68 211) 4,84 (-0,95) 1 132 434 (68 211) 4,15 (-0,62) 2009-11-02
Skarbiec TFI SA 1 064 223 5,79 1 064 223 4,77 2009-11-01
Andrzejak Roman 3 960 775 21,55 (4,61) 5 443 775 24,44 (4,48) 2009-09-22
Andrzejak Roman 3 960 775 (2 204 930) 16,94 (7,39) 5 443 775 (2 204 930) 19,96 (5,42) 2009-09-22
Andrzejak Magdalena 1 417 600 7,71 (1,65) 1 881 600 8,44 (1,55) 2009-09-22
Andrzejak Magdalena 1 417 600 (-2 204 900) 6,06 (-22,23) 1 881 600 (-2 204 900) 6,89 (-17,58) 2009-09-22
INC SA 1 226 050 (200 000) 6,67 (1,09) 1 226 050 (200 000) 5,50 (0,90) 2009-06-22
INC SA 1 026 050 (-200 550) 5,58 (-1,09) 1 026 050 (-200 550) 4,60 (-0,90) 2009-06-22
Kasprzyk Bogdan 0 (-500 000) 0,00 (-2,72) 0 (-500 000) 0,00 (-2,24) 2009-05-15
Andrzejak Roman 1 755 845 9,55 3 238 845 (1 483 000) 14,54 (6,66) 2009-05-15
Andrzejak Roman 1 755 845 (15 000) 9,55 (0,08) 1 755 845 (-1 468 000) 7,88 (-6,59) 2009-03-13
Andrzejak Roman 1 740 845 (20 000) 9,47 (0,11) 3 223 845 (20 000) 14,47 (0,09) 2009-03-03
Andrzejak Roman 1 720 845 (10 575) 9,36 (0,06) 3 203 845 (10 575) 14,38 (0,05) 2009-01-19
INC SA 1 226 600 (3 000) 6,67 (0,02) 1 226 600 (3 000) 5,50 (0,01) 2008-10-17
INC SA 1 223 600 (3 000) 6,65 (0,01) 1 223 600 (3 000) 5,49 (0,01) 2008-10-10
Andrzejak Tadeusz 3 869 100 21,05 (4,50) 5 816 100 26,11 (4,79) 2008-08-28
Andrzejak Tadeusz 3 869 100 (10 100) 16,55 (-4,44) 5 816 100 (10 100) 21,32 (-4,74) 2008-08-28
Andrzejak Tadeusz 3 859 000 (12 000) 20,99 (-9,05) 5 806 000 (12 000) 26,06 (-8,64) 2008-08-26
Andrzejak Roman 1 710 270 (9 240) 9,30 (0,05) 3 193 270 (9 240) 14,33 (0,04) 2008-08-25
Kasprzyk Bogdan 500 000 2,72 500 000 2,24 2008-08-04
Andrzejak Roman 1 701 030 (9 880) 9,25 (0,05) 3 184 030 (9 880) 14,29 (0,04) 2008-07-18
Andrzejak Roman 1 691 150 (12 400) 9,20 (0,07) 3 174 150 (12 400) 14,25 (0,06) 2008-07-17
INC SA 1 220 600 (2 000) 6,64 (0,01) 1 220 600 (2 000) 5,48 (0,01) 2008-07-04
INC SA 1 218 600 (18 600) 6,63 (-2,74) 1 218 600 (18 600) 5,47 (-1,71) 2008-07-04
Ogółem 18 377 845 (5 575 345) 0 22 271 845 (5 575 345) 0 2008-06-11
Ogółem 12 802 500 0 16 696 500 0 2007-09-05
INC SA 1 200 000 9,37 (2,85) 1 200 000 7,18 (1,80) 2007-09-05
INC SA 1 200 000 6,52 1 200 000 5,38 2007-09-05
Andrzejak Tadeusz 3 847 000 30,04 (9,11) 5 794 000 34,70 (8,69) 2007-09-05
Andrzejak Tadeusz 3 847 000 20,93 5 794 000 26,01 2007-09-05
Andrzejak Roman 1 678 750 9,13 (-3,98) 3 161 750 14,19 (-4,74) 2007-09-05
Andrzejak Roman 1 678 750 13,11 3 161 750 18,93 2007-09-05
Andrzejak Magdalena 3 622 500 28,29 (8,58) 4 086 500 24,47 (6,13) 2007-09-05
Andrzejak Magdalena 3 622 500 19,71 4 086 500 18,34 2007-09-05
Andrzejak Ewelina 1 454 250 11,35 (3,44) 1 454 250 8,70 (2,18) 2007-09-05
Andrzejak Ewelina 1 454 250 7,91 1 454 250 6,52 2007-09-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2012-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.