0,3500 zł
-0,28% -0,0010 zł
Platynowe Inwestycje S.A. (PIW)

Komunikaty spółki - PLATYNINW

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
Informacja dla Akcjonariuszy – ponowienie procedury wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach.
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020.
Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach.
Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach.
Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE.
Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
Wyniki finansowe
Informacja dla Akcjonariuszy – procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.
Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
Wyniki finansowe
PLATYNINW -0,28% 0,35
2020-03-20 15:00:00

Kalendarium

  • Publikacja raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.