0,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Platynowe Inwestycje S.A. (PIW)

Komunikaty spółki - PLATYNINW

Informacja dla Akcjonariuszy – procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.
Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
Wyniki finansowe
Informacja dla Akcjonariuszy.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki.
Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR.
Nabycie akcji własnych.
Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
Rozliczenie umowy sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin.
Nabycie akcji własnych Spółki.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.