Wyniki finansowe - PLASTBOX			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 45 501 41 399 53 187 58 682
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 285 -246 3 083 3 354
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -138 -275 2 883 2 601
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -260 -155 2 456 1 829
Amortyzacja (tys. zł) 2 356 2 432 3 154 3 470
EBITDA (tys. zł) 3 641 2 186 6 237 6 824
Aktywa (tys. zł) 167 717 202 029 213 933 217 544
Kapitał własny (tys. zł)* 72 093 72 572 75 732 77 705
Liczba akcji (tys. szt.) 41 941,035 41 941,035 41 941,035 41 941,035
Zysk na akcję (zł) -0,006 -0,004 0,059 0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,719 1,730 1,806 1,853
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.