8,5700 zł
-3,27% -0,2900 zł
Photon Energy N.V. (PEN)

Wyniki finansowe - PHOTON			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Waluta EUR EUR EUR EUR
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 2 793 4 714 6 375
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -779 98 -3 236
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -2 646 -1 731 -12 029
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -1 984 -2 077 -9 166
Amortyzacja (tys.) 0 645 1 445 1 817
EBITDA (tys.) 0 -134 1 543 -1 419
Aktywa (tys.) 102 335 103 108 0 107 881
Kapitał własny (tys.)* 12 095 11 260 0 8 763
Liczba akcji (tys. szt.) 23 000,000 23 000,000 23 000,000 23 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,086 -0,090 -0,399
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,526 0,490 0,000 0,381
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.