5,9780 zł
-2,99% -0,1840 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Wyniki finansowe - ORANGEPL			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 839 000 2 814 000 2 910 000 2 710 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 169 000 128 000 -177 000 33 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 83 000 40 000 -236 000 -53 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 71 000 28 000 -198 000 -50 000
Amortyzacja (tys.) 642 000 643 000 648 000 641 000
EBITDA (tys.) 811 000 771 000 471 000 674 000
Aktywa (tys.) 22 576 000 22 675 000 22 933 000 23 103 000
Kapitał własny (tys.)* 10 089 000 10 131 000 9 936 000 10 448 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479 1 312 357,479
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,021 -0,151 -0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,688 7,720 7,571 7,961
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.