7,6000 zł
-0,78% -0,0600 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)

Komunikaty spółki - MOSTALWAR

Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości
Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
Zawarcie umowy z PKP Intercity na zaprojektowanie i budowę myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki
Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
Zmiany w Zarządzie Mostostal Warszawa S.A.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A.
MOSTALWAR -0,78% 7,60
2021-04-13 15:56:37

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.