2,1600 zł
2,86% 0,0600 zł
MediaCap SA (MCP)

Komunikaty spółki - MEDIACAP

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zamiar połączenia spółek zależnych i zmiana nazw spółek
Zmiany w zarządach spółek zależnych
Przejście własności 25% udziałów w Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.
Podwyższenie stanu posiadania w spółce zależnej, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o., do 100% udziałów
Ustalenie kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną 25% udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. od Scholz & Friends Group GmbH - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
Korekta raportu bieżącego nr 4/2021 - Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020
Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 25 stycznia 2021 r.
Uchwały podjęte na NWZA w dniu 25 stycznia 2021 r.
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Spółki MEDIACAP S.A.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.