1,7700 zł
-6,35% -0,1200 zł
MediaCap SA (MCP)

Komunikaty spółki - MEDIACAP

Korekta raportu bieżącego nr 15/2020
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia LTTM i Gameset
Szacunkowe przychody I kwartału 2020
Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta
Zbycie udziałów w spółce zależnej
Transakcje Wiceprezesa Zarządu
Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Mediacap Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Zmiana terminu publikacji raportów finansowych w 2020 roku
Zawarcie aneksów do istotnych umów o świadczenie usług
Aktualizacja wyceny aktywów MEDIACAP S.A.
Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość Plastream sp. z o.o. - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 31.03.2020 r.
MEDIACAP -6,35% 1,77
2020-06-03 13:54:41

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.