2,9400 zł
-1,01% -0,0300 zł
MediaCap SA (MCP)

Akcjonariat - MEDIACAP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 55 329 444,66 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 18 819 539 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 802 496
Liczba głosów na WZA: 18 819 539 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,34%
Kapitał akcyjny: 940 976,95 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 802 496
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
porozumienie akcjonariuszy Mediacap SA Jacek Olechowski, Posella, Posella IF1, Ravenmedia, Edyta Gurazdowska, Marcin Jeziorski, Artur Osuchowski 12 115 545 (64,38%) 12 115 545 (64,38%) 2021-07-05 -
mWealth Management SA 1 686 951 (8,96%) 1 686 951 (9,03%) 2015-09-23 VGO

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 2 291 826
0,05 18 419 368
920 968,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-13
2016-08-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-02-12 10 000 000
500 000,00
0,05 0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-07
2008-03-26
2016-08-11
seria B - subskrypcja prywatna 2008-04-02 1 134 880
4 085 568,00
0,05 3,60 11 134 880
556 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-07
2008-06-11
2016-08-11
zmiana firmy z EM Lab SA na MediaCap SA 2010-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-01
seria C - Frinanti Ltd., Posella Ltd. 2014-01-27 4 992 662
8 587 378,64
0,05 1,72 16 127 542
806 377,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-20
2016-08-11
seria D - Frinanti Ltd., Posella Ltd. za warranty subskrypcyjne serii A 2014-01-27 2 496 331
4 293 689,32
0,05 1,72
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2015-02-25 1 600 000
0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2020-03-31 400 171
836 357,39
0,05 2,09 18 819 539
940 976,95
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-03
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2020-03-31 1 110 562
55 528,10
0,02 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Olechowski Jacek poprzez Posella IF1 Ltd. 0 (-9 361 820) 0,00 (-49,75) 0 (-9 361 820) 0,00 (-50,13) 2021-07-05
Gurazdowska Edyta bezpośrednio, wraz z Rafałem Gurazdowskim 0 (-1 321 589) 0,00 (-7,18) 0 (-1 321 589) 0,00 (-7,23) 2021-07-05
Olechowski Jacek poprzez Posella IF1 Ltd. 9 361 820 (-319 216) 49,75 (-2,81) 9 361 820 (-319 216) 50,13 (-2,84) 2020-06-08
Gurazdowska Edyta bezpośrednio, wraz z Rafałem Gurazdowskim 1 321 589 (1 237 933) 7,18 (6,67) 1 321 589 (1 237 933) 7,23 (6,71) 2019-03-22
mBank SA 142 949 (-1 626 686) 0,78 (-8,83) 142 949 (-1 626 686) 0,78 (-8,90) 2018-03-13
Olechowski Jacek poprzez Posella IF1 Ltd. 9 681 036 52,56 (1,12) 9 681 036 52,97 (1,13) 2017-12-20
Olechowski Jacek poprzez Posella IF1 Ltd. 9 681 036 (319 216) 51,44 (1,44) 9 681 036 (319 216) 51,84 (0,84) 2017-12-20
Friedmann Filip poprzez Frinanti Ltd. 322 500 1,75 (0,75) 322 500 1,76 (0,76) 2017-12-20
Friedmann Filip poprzez Frinanti Ltd. 322 500 (-920 016) 1,00 (-5,75) 322 500 (-920 016) 1,00 (-5,80) 2017-12-20
Friedmann Filip poprzez Frinanti Ltd. 1 242 516 (-3 176 817) 6,75 (-17,24) 1 242 516 (-3 176 817) 6,80 (-17,38) 2017-03-10
Olechowski Jacek poprzez Posella IF1 Ltd. 9 361 820 50,00 (-0,83) 9 361 820 51,00 (-0,23) 2016-07-11
Olechowski Jacek poprzez Posella Ltd. 9 361 820 (224 689) 50,83 (-5,83) 9 361 820 (224 689) 51,23 (-5,94) 2016-06-13
mBank SA 1 769 635 (6 270) 9,61 (-1,32) 1 769 635 (6 270) 9,68 (-1,35) 2016-06-13
Friedmann Filip poprzez Frinanti Ltd. 4 419 333 (2 067 137) 23,99 (9,40) 4 419 333 (2 067 137) 24,18 (9,46) 2016-06-13
mBank SA 1 763 365 10,93 (1,36) 1 763 365 11,03 (1,38) 2016-05-20
mBank SA 1 763 365 9,57 1 763 365 9,65 2016-05-20
Olechowski Jacek poprzez Posella Ltd. 9 137 131 56,66 (7,05) 9 137 131 57,17 (7,17) 2016-01-21
Olechowski Jacek poprzez Posella Ltd. 9 137 131 (-366 363) 49,61 (-9,32) 9 137 131 (-366 363) 50,00 (-9,46) 2016-01-21
Friedmann Filip poprzez Frinanti Ltd. 2 352 196 14,59 (1,82) 2 352 196 14,72 (1,85) 2016-01-21
Friedmann Filip poprzez Frinanti Ltd. 2 352 196 (-2 700 000) 12,77 (-18,55) 2 352 196 (-2 700 000) 12,87 (-18,73) 2016-01-21
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. i PF FJ International LLC 9 503 494 (3 066 363) 58,93 (19,02) 9 503 494 (3 066 363) 59,46 (19,19) 2016-01-05
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 6 437 131 (-200 000) 39,91 (-1,24) 6 437 131 (-200 000) 40,27 (-1,25) 2015-10-14
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 5 052 196 (6 713) 31,32 (0,04) 5 052 196 (6 713) 31,60 (0,04) 2015-10-01
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 6 637 131 (200 000) 41,15 (1,24) 6 637 131 (200 000) 41,52 (1,25) 2015-09-25
mWealth Management SA 1 686 951 10,46 (1,30) 1 686 951 10,55 (1,32) 2015-09-23
mWealth Management SA 1 686 951 (872 315) 9,16 (4,11) 1 686 951 (872 315) 9,23 (4,14) 2015-09-23
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 6 437 131 (215 543) 39,91 (1,34) 6 437 131 (215 543) 40,27 (1,35) 2014-07-30
Gurazdowska Edyta 83 656 (53 515) 0,51 (0,33) 83 656 (53 515) 0,52 (0,34) 2014-07-30
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 5 045 483 (419 779) 31,28 (2,60) 5 045 483 (419 779) 31,56 (2,62) 2014-07-30
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 6 221 588 (237 131) 38,57 (1,47) 6 221 588 (237 131) 38,92 (1,48) 2014-05-20
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 5 984 457 37,10 5 984 457 37,44 2014-05-20
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 4 625 704 (-650 000) 28,68 (-4,03) 4 625 704 (-650 000) 28,94 (-4,06) 2014-05-20
Żołędziowski Marek 0 0,00 0 0,00 2014-04-30
Żołędziowski Marek 0 (-925 968) 0,00 (-5,74) 0 (-925 968) 0,00 (-5,79) 2014-04-30
Żołędziowski Marek poprzez Versalin Ltd. 925 968 (-30 394) 5,74 (-2,84) 925 968 (-30 394) 5,79 (-2,91) 2014-04-18
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 5 275 704 (-378 606) 32,71 (-2,35) 5 275 704 (-378 606) 33,00 (-2,37) 2014-04-17
mWealth Management SA 814 636 (43 484) 5,05 (0,27) 814 636 (43 484) 5,09 (0,27) 2014-03-18
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 5 984 457 (489 477) 37,10 (-12,24) 5 984 457 (489 477) 37,44 (-12,55) 2014-02-20
mWealth Management SA 771 152 (77 418) 4,78 (-1,45) 771 152 (77 418) 4,82 (-1,45) 2014-02-20
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 5 654 310 (4 512 185) 35,06 (24,81) 5 654 310 (4 512 185) 35,37 (24,98) 2014-02-20
Żołędziowski Marek poprzez Versalin Ltd. 956 362 8,58 (2,66) 956 362 8,70 (2,72) 2013-09-30
Żołędziowski Marek poprzez Versalin Ltd. 956 362 (-782 475) 5,92 (-9,69) 956 362 (-782 475) 5,98 (-9,84) 2013-09-30
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd., Frinanti Ltd. 5 494 980 49,34 (0,35) 5 494 980 49,99 (1,00) 2013-09-30
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 5 494 980 48,99 (14,92) 5 494 980 48,99 (14,62) 2013-09-30
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 5 494 980 (50 085) 34,07 (-14,82) 5 494 980 (50 085) 34,37 (-15,17) 2013-09-30
Friedmann Filip 1 142 125 10,25 (0,25) 1 142 125 10,39 (0,39) 2013-09-30
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 1 142 125 10,00 (2,92) 1 142 125 10,00 (2,86) 2013-09-30
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 1 142 125 (732 390) 7,08 (3,41) 1 142 125 (732 390) 7,14 (3,42) 2013-09-30
Żołędziowski Marek 1 738 837 15,61 (0,62) 1 738 837 15,82 (0,83) 2013-09-29
Żołędziowski Marek poprzez Versalin Ltd. 1 738 837 14,99 (-0,62) 1 738 837 14,99 (-0,83) 2013-09-29
Friedmann Filip 409 735 (50 085) 3,67 (0,45) 409 735 (50 085) 3,72 (0,45) 2013-09-29
Kozankiewicz Julian 6 091 (-27 607) 0,03 (-0,17) 6 091 (-27 607) 0,03 (-0,18) 2013-07-08
Kozankiewicz Julian 33 698 (27 607) 0,20 (0,15) 33 698 (27 607) 0,21 (0,16) 2013-07-08
Kozankiewicz Julian 6 091 (2 591) 0,05 (0,02) 6 091 (2 591) 0,05 (0,02) 2013-07-08
Kozankiewicz Julian 3 500 (-4 900) 0,03 (-0,04) 3 500 (-4 900) 0,03 (-0,04) 2013-06-27
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd., Frinanti Ltd. 5 444 895 (123 665) 48,89 (1,11) 5 444 895 (123 665) 49,54 (1,13) 2012-12-05
Friedmann Filip 359 650 (-1 872 057) 3,22 (-16,82) 359 650 (-1 872 057) 3,27 (-17,03) 2012-12-05
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 5 321 230 (1 818 307) 47,78 (16,33) 5 321 230 (1 818 307) 48,41 (16,54) 2012-08-16
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 3 502 923 (366 470) 31,45 (3,29) 3 502 923 (366 470) 31,87 (3,34) 2012-08-16
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 2 231 707 (188 000) 20,04 (2,05) 2 231 707 (188 000) 20,30 (2,31) 2012-07-02
Gurazdowska Edyta 30 141 (-336 329) 0,18 (-3,11) 30 141 (-336 329) 0,18 (-3,15) 2012-03-31
Gurazdowska Edyta 366 470 (336 329) 3,29 (3,02) 366 470 (336 329) 3,33 (3,06) 2012-03-31
Gurazdowska Edyta 30 141 0,27 30 141 0,27 2012-03-31
Gurazdowska Edyta 30 141 (210) 0,27 (0,01) 30 141 (210) 0,27 2012-02-03
Janiszewski, Hubert Andrzej 25 000 0,22 (0,07) 25 000 0,22 (0,07) 2011-12-31
Janiszewski, Hubert Andrzej 25 000 0,15 (-0,07) 25 000 0,15 (-0,07) 2011-12-31
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Properties Ltd. 1 738 837 15,61 (0,62) 1 738 837 15,82 (0,83) 2011-10-10
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Ltd. 1 738 837 14,99 (-0,62) 1 738 837 14,99 (-0,83) 2011-10-10
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Ltd. 1 738 837 15,61 (0,62) 1 738 837 15,82 (0,83) 2011-10-10
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Ltd. 1 738 837 (150 000) 14,99 (0,73) 1 738 837 (150 000) 14,99 (0,54) 2011-10-10
Versalin Ltd. 1 738 837 15,61 (15,61) 1 738 837 15,82 (15,82) 2011-10-10
Versalin Ltd. 0 0,00 0 0,00 2011-10-10
Friedmann Filip wraz z Frinanti Ltd. 2 043 707 17,99 (-0,36) 2 043 707 17,99 (-0,60) 2011-09-30
Friedmann Filip wraz z Frinanti Trading Ltd 2 043 707 (-10 500) 18,35 (-0,09) 2 043 707 (-10 500) 18,59 2011-09-30
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Properties Ltd. 1 588 837 (-106 374) 14,26 (-0,96) 1 588 837 (-106 374) 14,45 (-0,97) 2011-07-15
Olechowski Jacek wraz z Posella Management Ltd. 3 136 453 (-366 470) 28,16 (-3,29) 3 136 453 (-366 470) 28,53 (-3,34) 2011-07-15
Olechowski Jacek wraz z Posella Management Ltd. 3 502 923 31,45 (0,46) 3 502 923 31,87 (0,88) 2011-07-15
Olechowski Jacek wraz z Posella Ltd. 3 502 923 (472 844) 30,99 (3,78) 3 502 923 (472 844) 30,99 (3,43) 2011-07-15
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Properties Ltd. 1 695 211 (-7 560) 15,22 (-0,07) 1 695 211 (-7 560) 15,42 (0,01) 2011-07-14
Olechowski Jacek wraz z Posella Management Ltd. 3 030 079 (-376 970) 27,21 (-3,38) 3 030 079 (-376 970) 27,56 (-3,27) 2011-07-14
Mediacap SA 144 138 1,29 (0,40) 144 138 0,00 2011-06-21
Mediacap SA 144 138 0,89 (0,11) 144 138 0,00 2011-06-21
Mediacap SA 144 138 (650) 0,78 (-0,50) 144 138 (650) 0,00 2011-06-21
Mediacap SA 143 488 (100) 1,28 143 488 (100) 0,00 2011-06-14
Gurazdowska Edyta 29 931 (1 500) 0,26 (0,01) 29 931 (1 500) 0,27 (0,02) 2011-06-14
Mediacap SA 143 388 (2 000) 1,28 (0,02) 143 388 (2 000) 0,00 2011-06-01
Gurazdowska Edyta 28 431 (3 431) 0,25 (0,03) 28 431 (3 431) 0,25 (0,03) 2011-05-26
Mediacap SA 141 388 (66 093) 1,26 (0,59) 141 388 (66 093) 0,00 2011-05-18
Grzybowski Tomasz wraz z Dritosa Management Ltd. 351 109 3,15 (0,16) 351 109 3,17 (0,18) 2010-11-30
Grzybowski Tomasz wraz z Dritosa Management Ltd. 351 109 (-250 000) 2,99 (-2,40) 351 109 (-250 000) 2,99 (-2,45) 2010-11-30
Friedmann Filip wraz z Frinanti Trading Ltd 2 054 207 (370 150) 18,44 (3,32) 2 054 207 (370 150) 18,59 (3,38) 2010-09-30
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Ltd. 1 702 771 (-260 000) 15,29 (-2,33) 1 702 771 (-260 000) 15,41 (-2,35) 2010-08-25
mWealth Management SA 693 734 6,23 (1,93) 693 734 6,27 (1,93) 2010-08-25
mWealth Management SA 693 734 4,30 693 734 4,34 2010-08-25
Grzybowski Tomasz wraz z Dritosa Management Ltd. 601 109 (-275 000) 5,39 (-2,47) 601 109 (-275 000) 5,44 (-2,48) 2010-08-24
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Ltd. 1 962 771 (397 741) 17,62 (3,57) 1 962 771 (397 741) 17,76 (3,71) 2010-06-23
Kozankiewicz Julian 8 400 0,07 (0,07) 8 400 0,07 (0,07) 2010-06-23
Kozankiewicz Julian 8 400 (-397 741) 0,00 (-3,64) 8 400 (-397 741) 0,00 (-3,67) 2010-06-23
Grzybowski Tomasz wraz z Dritosa Management Ltd. 876 109 (208 750) 7,86 (1,87) 876 109 (208 750) 7,92 (1,88) 2010-06-23
Olechowski Jacek wraz z Posella Management Ltd. 3 407 049 (8 820) 30,59 (0,08) 3 407 049 (8 820) 30,83 (0,08) 2010-05-27
Kozankiewicz Julian 406 141 (5 180) 3,64 (0,04) 406 141 (5 180) 3,67 (0,05) 2010-05-27
Grzybowski Tomasz wraz z Dritosa Management Ltd. 667 359 (-208 750) 5,99 (-1,87) 667 359 (-208 750) 6,04 (-1,87) 2010-03-31
Olechowski Jacek wraz z Posella Management Ltd. 3 398 229 (1 338 779) 30,51 (12,02) 3 398 229 (1 338 779) 30,75 (12,26) 2010-02-26
Kozankiewicz Julian 400 961 (-1 338 779) 3,60 (-12,02) 400 961 (-1 338 779) 3,62 (-12,00) 2010-02-26
Mediacap SA 75 295 (4 187) 0,67 (0,04) 75 295 (4 187) 0,00 2009-12-21
Mediacap SA 71 108 (4 410) 0,63 (0,04) 71 108 (4 410) 0,00 2009-12-14
Mediacap SA 66 698 (2 602) 0,59 (0,02) 66 698 (2 602) 0,00 2009-12-07
Mediacap SA 64 096 (3 401) 0,57 (0,03) 64 096 (3 401) 0,00 2009-11-30
Grzybowski Tomasz wraz z Dritosa Management Ltd. 876 109 (6 750) 7,86 (0,05) 876 109 (6 750) 7,91 (0,10) 2009-11-16
Friedmann Filip wraz z Firnanti Management Ltd. 1 684 057 (-354 350) 15,12 (-3,18) 1 684 057 (-354 350) 15,21 (-3,23) 2009-11-16
Friedmann Filip wraz z Firnanti Management Ltd. 2 038 407 18,30 2 038 407 18,44 (0,14) 2009-11-16
Mediacap SA 60 695 (11 985) 0,54 (0,11) 60 695 (11 985) 0,00 2009-11-02
Mediacap SA 48 710 (4 722) 0,43 (0,04) 48 710 (4 722) 0,00 2009-10-07
Mediacap SA 43 988 (27 635) 0,39 (0,25) 43 988 (27 635) 0,00 2009-09-28
Mediacap SA 16 353 (-70 035) 0,14 (-0,63) 16 353 (-70 035) 0,00 2009-09-21
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Ltd. 1 565 030 (90 000) 14,05 (0,81) 1 565 030 (90 000) 14,05 (0,81) 2009-05-11
Mediacap SA 86 388 0,77 86 388 0,00 2009-01-06
Olechowski Jacek wraz z Posella Management Ltd. 2 059 450 (7 800) 18,49 (0,07) 2 059 450 (7 800) 18,49 (0,07) 2008-12-31
Kozankiewicz Julian 1 739 740 (1 240) 15,62 (0,01) 1 739 740 (1 240) 15,62 (0,01) 2008-12-31
Janiszewski, Hubert Andrzej 25 000 0,22 (0,22) 25 000 0,22 (0,22) 2008-12-31
Janiszewski, Hubert Andrzej 25 000 0,00 25 000 0,00 2008-12-31
Kozankiewicz Julian 1 738 500 (5 000) 15,61 (0,55) 1 738 500 (5 000) 15,61 (0,55) 2008-10-28
Żołędziowski Marek wraz z Versalin Ltd. 1 475 030 13,24 1 475 030 13,24 2008-06-30
Olechowski Jacek wraz z Posella Management Ltd. 2 051 650 18,42 2 051 650 18,42 2008-06-30
Kozankiewicz Julian 1 733 500 15,06 1 733 500 15,06 2008-06-30
Gurazdowska Edyta 25 000 0,22 25 000 0,22 2008-06-30
Grzybowski Tomasz wraz z Dritosa Management Ltd. 869 359 7,81 869 359 7,81 2008-06-30
Friedmann Filip wraz z Firnanti Management Ltd. 2 038 407 18,30 2 038 407 18,30 2008-06-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2018-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2013-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.