40,0000 zł
-7,62% -3,3000 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Komunikaty spółki - LIVECHAT

Wyniki finansowe
Zmiana adresu internetowego serwisu relacji inwestorskich
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 sierpnia 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2019 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji dot. Dywidendy
Liczba klientów – dane o działalności handlowej
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017/2018 roku finansowym
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software S.A.
Rekomendacja w sprawie podziału zysku
Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Liczba klientów - dane o działalności handlowej
Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.