123,2000 zł
0,82% 1,0000 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Akcjonariat - LIVECHAT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 177 550 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 25 750 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 505 266
Liczba głosów na WZA: 25 750 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,10%
Kapitał akcyjny: 515 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 205 266
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,90%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciepły Mariusz porozumienie 3 366 250 (13,07%) 3 366 250 (13,07%) 2020-10-28 UNF
Sitarz Jakub porozumienie 3 010 000 (11,68%) 3 010 000 (11,68%) 2017-11-30 UNF
Bank Handlowy SA ZWZ 2 948 168 (11,44%) 1 648 168 (6,40%) 2021-08-18 PSK
Jarzębowski Maciej porozumienie, ZWZ 2 366 280 (9,18%) 2 366 280 (9,18%) 2022-08-18 UNF
NN OFE portfel, ZWZ 1 595 900 (6,19%) 1 595 900 (6,19%) 2022-08-18 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, TRN, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, MOC, DAT, SNK, CTX, MPH, KGL, TOR, KRU, ICE, LTX, SLV, 11B, FRO, BFT, CMP, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, RVU, TEN, BBD
Bank Pekao SA ZWZ 1 389 403 (5,39%) 1 389 403 (5,39%) 2021-08-18 ZFM, PBH_C, PBG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-10 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-18
2010-10-16
2014-04-11
seria B - subskrypcja prywatna 2010-04-26 150 000
15 000,00
0,10 0,10 5 150 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-18

2014-04-11
split 1:5 2013-11-29
0,02 25 750 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Jarzębowski Maciej porozumienie 2 366 250 (-643 750) 9,18 (-2,51) 2 366 250 (-643 750) 9,18 (-2,51) 2020-10-28
Uniqa OFE portfel 500 774 (236 774) 1,94 (0,91) 500 774 (236 774) 1,94 (0,91) 2018-12-31
NNLife OFE portfel 976 933 (2 933) 3,79 (0,01) 976 933 (2 933) 3,79 (0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 590 680 6,17 (-0,01) 1 590 680 6,17 (-0,01) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 637 276 (-413 724) 2,47 (-1,61) 637 276 (-413 724) 2,47 (-1,61) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 256 155 (1 370) 0,99 256 155 (1 370) 0,99 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 339 965 (-177 145) 1,32 (-0,69) 339 965 (-177 145) 1,32 (-0,69) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 25 (-4 975) 0,00 (-0,02) 25 (-4 975) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 3 891 (-76) 0,02 3 891 (-76) 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 234 966 (-185 778) 0,91 (-0,72) 234 966 (-185 778) 0,91 (-0,72) 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 264 000 1,03 264 000 1,03 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 254 785 0,99 254 785 0,99 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 119 000 0,46 119 000 0,46 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 517 110 2,01 517 110 2,01 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 5 000 0,02 5 000 0,02 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 700 0,01 1 700 0,01 2017-12-31
NNLife OFE portfel 974 000 (-268 729) 3,78 (-1,04) 974 000 (-268 729) 3,78 (-1,04) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 967 0,02 3 967 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 35 528 0,14 35 528 0,14 2017-12-31
Generali OFE portfel 696 000 2,70 696 000 2,70 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 420 744 1,63 420 744 1,63 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 35 854 0,14 35 854 0,14 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 051 000 4,08 1 051 000 4,08 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; NWZ 1 590 680 (165 680) 6,18 (0,65) 1 590 680 (165 680) 6,18 (0,65) 2017-12-19
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 010 000 (-30) 11,69 3 010 000 (-30) 11,69 2017-11-30
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 010 030 (10 000) 11,69 (0,04) 3 010 030 (10 000) 11,69 (0,04) 2017-11-30
Ciepły Mariusz porozumienie 4 010 000 (10 000) 15,57 (0,04) 4 010 000 (10 000) 15,57 (0,04) 2017-11-30
Sitarz Jakub porozumienie 3 000 000 (-284 041) 11,65 (-1,10) 3 000 000 (-284 041) 11,65 (-1,10) 2017-02-15
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 000 030 (-270 336) 11,65 (-1,05) 3 000 030 (-270 336) 11,65 (-1,05) 2017-02-15
Ciepły Mariusz porozumienie 4 000 000 (-479 116) 15,53 (-1,86) 4 000 000 (-479 116) 15,53 (-1,86) 2017-02-15
THC Fund Management Ltd. 1 000 000 (-1 734 405) 3,88 (-6,73) 1 000 000 (-1 734 405) 3,88 (-6,73) 2017-01-20
Sitarz Jakub ZWZ 3 284 041 (-485 459) 12,75 (-1,88) 3 284 041 (-485 459) 12,75 (-1,88) 2016-07-18
Jarzębowski Maciej ZWZ 3 270 366 (-670 134) 12,70 (-2,60) 3 270 366 (-670 134) 12,70 (-2,60) 2016-07-18
Ciepły Mariusz ZWZ 4 479 116 (-670 134) 17,39 (-2,60) 4 479 116 (-670 134) 17,39 (-2,60) 2016-07-18
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 425 000 5,53 1 425 000 5,53 2016-07-08
Tar Heel Capital OC LLC 1 883 366 (-1 622 160) 7,00 (-6,61) 1 883 366 (-1 622 160) 7,00 (-6,61) 2016-07-06
NNLife OFE 1 242 729 (-150 175) 4,82 (-0,58) 1 242 729 (-150 175) 4,82 (-0,58) 2015-10-05
Tar Heel Capital OC LLC 3 505 526 (-1 850 474) 13,61 (-7,19) 3 505 526 (-1 850 474) 13,61 (-7,19) 2015-05-14
Bielowicki Grzegorz 0 (-1 906 405) 0,00 (-7,40) 0 (-1 906 405) 0,00 (-7,40) 2015-03-20
Bielowicki Grzegorz 1 906 405 (-1 030 000) 7,40 (-4,00) 1 906 405 (-1 030 000) 7,40 (-4,00) 2015-01-13
Bielowicki Grzegorz 2 936 405 (-184 250) 11,40 (-0,71) 2 936 405 (-184 250) 11,40 (-0,71) 2014-11-26
THC Fund Management Ltd. 2 734 405 10,61 2 734 405 10,61 2014-11-24
NNLife OFE 1 392 904 5,40 1 392 904 5,40 2014-09-18
Tar Heel Capital OC LLC 5 356 000 (803 400) 20,80 (3,13) 5 356 000 (803 400) 20,80 (3,13) 2014-03-18
Tar Heel Capital OC LLC 4 552 600 17,67 4 552 600 17,67 2014-03-18
Sitarz Jakub 3 769 500 (495 125) 14,63 (1,92) 3 769 500 (495 125) 14,63 (1,92) 2014-03-18
Sitarz Jakub 3 274 375 12,71 3 274 375 12,71 2014-03-18
Jarzębowski Maciej 3 940 500 (679 800) 15,30 (2,64) 3 940 500 (679 800) 15,30 (2,64) 2014-03-18
Jarzębowski Maciej 3 260 700 12,66 3 260 700 12,66 2014-03-18
Jarzębowska Urszula 1 210 250 4,00 1 210 250 4,00 2014-03-18
Ciepły Mariusz 5 149 250 (679 800) 19,99 (2,64) 5 149 250 (679 800) 19,99 (2,64) 2014-03-18
Ciepły Mariusz 4 469 450 17,35 4 469 450 17,35 2014-03-18
Bielowicki Grzegorz poprzez THC Fund Management Ltd. 3 120 655 12,11 3 120 655 12,11 2014-03-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-01-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2022-12-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2022-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,12 zł
2022-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,12 zł
2022-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,14 zł
2022-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,14 zł
2022-01-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,14 zł
2021-12-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,14 zł
2021-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,91 zł
2021-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,91 zł
2021-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2021-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2021-01-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2021-01-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2020-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2020-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2020-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2020-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2020-01-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2020-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
2019-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-01-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2018-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2018-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2018-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-01-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2017-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,41 zł
2017-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,41 zł
2016-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2016-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2015-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2015-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2014-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.