94,0000 zł
3,30% 3,0000 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Akcjonariat - LIVECHAT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 420 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 25 750 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 020 180
Liczba głosów na WZA: 25 750 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,68%
Kapitał akcyjny: 515 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 020 180
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,32%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciepły Mariusz porozumienie 3 366 250 (13,07%) 3 366 250 (13,07%) 2020-10-28 VTI
Sitarz Jakub porozumienie 3 010 000 (11,69%) 3 010 000 (11,69%) 2017-11-30 VTI
Jarzębowski Maciej porozumienie 2 366 250 (9,19%) 2 366 250 (9,19%) 2020-10-28 VTI
Aviva OFE Aviva Santander portfel, ZWZ 1 687 000 (6,55%) 1 687 000 (6,55%) 2019-08-07 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, CCC, APT, ARH, MIL, GTC, PKO, DVL, AML, WPL, KTY
NN OFE portfel 1 590 680 (6,17%) 1 590 680 (6,17%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, QRS, RDL, SNK, TAR, TIM, WWL, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, PZU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, MDG, HRS, ALR, PEO, ACP, PKP, KGL, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, MCR, SWG, MNC, RON, DAT, BFT, KTY, MBK, ACG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-10 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-18
2010-10-16
2014-04-11
seria B - subskrypcja prywatna 2010-04-26 150 000
15 000,00
0,10 0,10 5 150 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-18

2014-04-11
split 1:5 2013-11-29 0
0,00
0,02 0,00 25 750 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Pocztylion portfel 243 997 (12 997) 0,94 (0,04) 243 997 (12 997) 0,94 (0,04) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 976 933 (2 933) 3,79 (0,01) 976 933 (2 933) 3,79 (0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 500 774 (236 774) 1,94 (0,91) 500 774 (236 774) 1,94 (0,91) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 529 490 (118 323) 5,93 (0,45) 1 529 490 (118 323) 5,93 (0,45) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 637 276 (-413 724) 2,47 (-1,61) 637 276 (-413 724) 2,47 (-1,61) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 411 167 5,48 1 411 167 5,48 2018-09-11
TFI PZU SA portfele 256 155 (1 370) 0,99 256 155 (1 370) 0,99 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 8 201 (-8 080) 0,03 (-0,03) 8 201 (-8 080) 0,03 (-0,03) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 339 965 (-177 145) 1,32 (-0,69) 339 965 (-177 145) 1,32 (-0,69) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 25 (-4 975) 0,00 (-0,02) 25 (-4 975) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 9 074 (-132 388) 0,04 (-0,51) 9 074 (-132 388) 0,04 (-0,51) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 3 891 (-76) 0,02 3 891 (-76) 0,02 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 234 966 (-185 778) 0,91 (-0,72) 234 966 (-185 778) 0,91 (-0,72) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 2 398 (-34 749) 0,01 (-0,13) 2 398 (-34 749) 0,01 (-0,13) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 860 336 (-315 003) 3,34 (-1,22) 860 336 (-315 003) 3,34 (-1,22) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 22 0,00 22 0,00 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 254 785 0,99 254 785 0,99 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 119 000 0,46 119 000 0,46 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 16 281 0,06 16 281 0,06 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 517 110 2,01 517 110 2,01 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 5 000 0,02 5 000 0,02 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 231 000 0,90 231 000 0,90 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 700 0,01 1 700 0,01 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 141 462 0,55 141 462 0,55 2017-12-31
MetLife OFE portfel 974 000 (-268 729) 3,78 (-1,04) 974 000 (-268 729) 3,78 (-1,04) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 967 0,02 3 967 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 35 528 0,14 35 528 0,14 2017-12-31
Generali OFE portfel 696 000 2,70 696 000 2,70 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 420 744 1,63 420 744 1,63 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 37 147 0,14 37 147 0,14 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 264 000 1,03 264 000 1,03 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 175 339 4,56 1 175 339 4,56 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 35 854 0,14 35 854 0,14 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 051 000 4,08 1 051 000 4,08 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; NWZ 1 590 680 (165 680) 6,18 (0,65) 1 590 680 (165 680) 6,18 (0,65) 2017-12-19
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 010 000 (-30) 11,69 3 010 000 (-30) 11,69 2017-11-30
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 010 030 (10 000) 11,69 (0,04) 3 010 030 (10 000) 11,69 (0,04) 2017-11-30
Ciepły Mariusz porozumienie 4 010 000 (10 000) 15,57 (0,04) 4 010 000 (10 000) 15,57 (0,04) 2017-11-30
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 316 717 (-2 121 642) 1,23 (-8,24) 316 717 (-2 121 642) 1,23 (-8,24) 2017-09-21
Sitarz Jakub porozumienie 3 000 000 (-284 041) 11,65 (-1,10) 3 000 000 (-284 041) 11,65 (-1,10) 2017-02-15
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 000 030 (-270 336) 11,65 (-1,05) 3 000 030 (-270 336) 11,65 (-1,05) 2017-02-15
Ciepły Mariusz porozumienie 4 000 000 (-479 116) 15,53 (-1,86) 4 000 000 (-479 116) 15,53 (-1,86) 2017-02-15
THC Fund Management Ltd. 1 000 000 (-1 734 405) 3,88 (-6,73) 1 000 000 (-1 734 405) 3,88 (-6,73) 2017-01-20
Sitarz Jakub ZWZ 3 284 041 (-485 459) 12,75 (-1,88) 3 284 041 (-485 459) 12,75 (-1,88) 2016-07-18
Jarzębowski Maciej ZWZ 3 270 366 (-670 134) 12,70 (-2,60) 3 270 366 (-670 134) 12,70 (-2,60) 2016-07-18
Ciepły Mariusz ZWZ 4 479 116 (-670 134) 17,39 (-2,60) 4 479 116 (-670 134) 17,39 (-2,60) 2016-07-18
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 438 359 (-1 452 840) 9,47 (-5,64) 2 438 359 (-1 452 840) 9,47 (-5,64) 2016-07-11
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 425 000 5,53 1 425 000 5,53 2016-07-08
Tar Heel Capital OC LLC 1 883 366 7,00 (-0,31) 1 883 366 7,00 (-0,31) 2016-07-06
Tar Heel Capital OC LLC 1 883 366 (-1 622 160) 7,31 (-6,30) 1 883 366 (-1 622 160) 7,31 (-6,30) 2016-07-06
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 891 199 (500 000) 15,11 (1,95) 3 891 199 (500 000) 15,11 (1,95) 2016-03-14
MetLife OFE 1 242 729 (-150 175) 4,82 (-0,58) 1 242 729 (-150 175) 4,82 (-0,58) 2015-10-05
Tar Heel Capital OC LLC 3 505 526 (-1 850 474) 13,61 (-7,19) 3 505 526 (-1 850 474) 13,61 (-7,19) 2015-05-14
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 391 199 (-1 012 926) 13,16 (-3,94) 3 391 199 (-1 012 926) 13,16 (-3,94) 2015-05-14
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 404 125 (1 906 405) 17,10 (7,41) 4 404 125 (1 906 405) 17,10 (7,41) 2015-03-20
Bielowicki Grzegorz 0 (-1 906 405) 0,00 (-7,40) 0 (-1 906 405) 0,00 (-7,40) 2015-03-20
Copernicus Capital TFI SA 2 497 720 9,69 2 497 720 9,69 2015-01-13
Bielowicki Grzegorz 1 906 405 (-1 030 000) 7,40 (-4,00) 1 906 405 (-1 030 000) 7,40 (-4,00) 2015-01-13
Bielowicki Grzegorz 2 936 405 (-184 250) 11,40 (-0,71) 2 936 405 (-184 250) 11,40 (-0,71) 2014-11-26
THC Fund Management Ltd. 2 734 405 10,61 2 734 405 10,61 2014-11-24
MetLife OFE 1 392 904 5,40 1 392 904 5,40 2014-09-18
Tar Heel Capital OC LLC 5 356 000 (803 400) 20,80 (3,13) 5 356 000 (803 400) 20,80 (3,13) 2014-03-18
Tar Heel Capital OC LLC 4 552 600 17,67 4 552 600 17,67 2014-03-18
Sitarz Jakub 3 769 500 (495 125) 14,63 (1,92) 3 769 500 (495 125) 14,63 (1,92) 2014-03-18
Sitarz Jakub 3 274 375 12,71 3 274 375 12,71 2014-03-18
Jarzębowski Maciej 3 940 500 (679 800) 15,30 (2,64) 3 940 500 (679 800) 15,30 (2,64) 2014-03-18
Jarzębowski Maciej 3 260 700 12,66 3 260 700 12,66 2014-03-18
Jarzębowska Urszula 1 210 250 4,70 (0,70) 1 210 250 4,70 (0,70) 2014-03-18
Jarzębowska Urszula 1 210 250 4,00 1 210 250 4,00 2014-03-18
Ciepły Mariusz 5 149 250 (679 800) 19,99 (2,64) 5 149 250 (679 800) 19,99 (2,64) 2014-03-18
Ciepły Mariusz 4 469 450 17,35 4 469 450 17,35 2014-03-18
Bielowicki Grzegorz poprzez THC Fund Management Ltd. 3 120 655 12,11 3 120 655 12,11 2014-03-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-01-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2021-01-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2020-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2020-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,28 zł
2020-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2020-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2020-01-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2020-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,87 zł
2019-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-01-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2018-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2018-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2018-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-01-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2017-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,41 zł
2017-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,41 zł
2016-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2016-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2015-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2015-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2014-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.