30,0000 zł
4,90% 1,4000 zł
Livechat Software S.A. (LVC)

Akcjonariat - LIVECHAT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 772 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 25 750 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 150 200
Liczba głosów na WZA: 25 750 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,07%
Kapitał akcyjny: 515 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 150 200
Cena nominalna akcji: 0,02 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciepły Mariusz porozumienie 4 010 000 (15,57%) 4 010 000 (15,57%) 2017-11-30 VTI
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 010 030 (11,69%) 3 010 030 (11,69%) 2017-11-30 VTI
Sitarz Jakub porozumienie 3 010 000 (11,69%) 3 010 000 (11,69%) 2017-11-30 VTI
NN OFE portfel 1 590 680 (6,17%) 1 590 680 (6,17%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, KRU, VRG, DCR, ABE, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, MIL, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, KTY, IND, INP, CAR, IZB, KGH, LRQ, LCC, LEN, LBT, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PLY, PND, PWX, PZU, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, SLV, STL, SGN, TAR, TPE, TEN, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, APR, PKN, BBD, LTX, PSW, PBX, FMF, KGL, MAB, MON, RON, BKM
OFE Aviva Santander portfel 1 529 490 (5,93%) 1 529 490 (5,93%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, HRP, KST, PKP, PEP, KRU, OPF, DOM, MIL, DCR, ABE, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ACP, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, GTC, KTY, ING, CAR, KGH, LCC, MSW, MWT, NWG, OVO, NVA, PFL, PGO, PKN, PKO, HDR, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, WWL, ADV, WPL, UNI, PHN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-10 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-18
2010-10-16
2014-04-11
seria B - subskrypcja prywatna 2010-04-26 150 000
15 000,00
0,10 0,10 5 150 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-03-18

2014-04-11
split 1:5 2013-11-29 0
0,00
0,02 0,00 25 750 000
515 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Pocztylion portfel 243 997 (12 997) 0,94 (0,04) 243 997 (12 997) 0,94 (0,04) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 976 933 (2 933) 3,79 (0,01) 976 933 (2 933) 3,79 (0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 500 774 (236 774) 1,94 (0,91) 500 774 (236 774) 1,94 (0,91) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 637 276 (-413 724) 2,47 (-1,61) 637 276 (-413 724) 2,47 (-1,61) 2018-12-31
OFE Aviva Santander 1 411 167 5,48 1 411 167 5,48 2018-09-11
Union Investment TFI SA portfele 234 966 (-185 778) 0,91 (-0,72) 234 966 (-185 778) 0,91 (-0,72) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 256 155 (1 370) 0,99 256 155 (1 370) 0,99 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 2 398 (-34 749) 0,01 (-0,13) 2 398 (-34 749) 0,01 (-0,13) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 8 201 (-8 080) 0,03 (-0,03) 8 201 (-8 080) 0,03 (-0,03) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 339 965 (-177 145) 1,32 (-0,69) 339 965 (-177 145) 1,32 (-0,69) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 25 (-4 975) 0,00 (-0,02) 25 (-4 975) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 9 074 (-132 388) 0,04 (-0,51) 9 074 (-132 388) 0,04 (-0,51) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 3 891 (-76) 0,02 3 891 (-76) 0,02 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 860 336 (-315 003) 3,34 (-1,22) 860 336 (-315 003) 3,34 (-1,22) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 22 0,00 22 0,00 2018-06-30
Union Investment TFI SA portfele 420 744 1,63 420 744 1,63 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 254 785 0,99 254 785 0,99 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 37 147 0,14 37 147 0,14 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 119 000 0,46 119 000 0,46 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 16 281 0,06 16 281 0,06 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 517 110 2,01 517 110 2,01 2017-12-31
Pekao OFE portfel 92 000 0,36 92 000 0,36 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 5 000 0,02 5 000 0,02 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 231 000 0,90 231 000 0,90 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 700 0,01 1 700 0,01 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 141 462 0,55 141 462 0,55 2017-12-31
MetLife OFE portfel 974 000 (-268 729) 3,78 (-1,04) 974 000 (-268 729) 3,78 (-1,04) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 3 967 0,02 3 967 0,02 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 35 528 0,14 35 528 0,14 2017-12-31
Generali OFE portfel 696 000 2,70 696 000 2,70 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 264 000 1,03 264 000 1,03 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 175 339 4,56 1 175 339 4,56 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 35 854 0,14 35 854 0,14 2017-12-31
Aegon OFE portfel 1 051 000 4,08 1 051 000 4,08 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; NWZ 1 590 680 (165 680) 6,18 (0,65) 1 590 680 (165 680) 6,18 (0,65) 2017-12-19
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 010 000 (9 970) 11,69 (0,04) 3 010 000 (9 970) 11,69 (0,04) 2017-11-30
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 316 717 (-2 121 642) 1,23 (-8,24) 316 717 (-2 121 642) 1,23 (-8,24) 2017-09-21
Sitarz Jakub porozumienie 3 000 000 (-284 041) 11,65 (-1,10) 3 000 000 (-284 041) 11,65 (-1,10) 2017-02-15
Jarzębowski Maciej porozumienie 3 000 030 (-270 336) 11,65 (-1,05) 3 000 030 (-270 336) 11,65 (-1,05) 2017-02-15
Ciepły Mariusz porozumienie 4 000 000 (-479 116) 15,53 (-1,86) 4 000 000 (-479 116) 15,53 (-1,86) 2017-02-15
THC Fund Management Ltd. 1 000 000 (-1 734 405) 3,88 (-6,73) 1 000 000 (-1 734 405) 3,88 (-6,73) 2017-01-20
Sitarz Jakub ZWZ 3 284 041 (-485 459) 12,75 (-1,88) 3 284 041 (-485 459) 12,75 (-1,88) 2016-07-18
Jarzębowski Maciej ZWZ 3 270 366 (-670 134) 12,70 (-2,60) 3 270 366 (-670 134) 12,70 (-2,60) 2016-07-18
Ciepły Mariusz ZWZ 4 479 116 (9 666) 17,39 (0,04) 4 479 116 (9 666) 17,39 (0,04) 2016-07-18
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 438 359 (-1 452 840) 9,47 (-5,64) 2 438 359 (-1 452 840) 9,47 (-5,64) 2016-07-11
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 1 425 000 5,53 1 425 000 5,53 2016-07-08
Tar Heel Capital OC LLC 1 883 366 7,31 (0,31) 1 883 366 7,31 (0,31) 2016-07-06
Tar Heel Capital OC LLC 1 883 366 (-1 622 160) 7,00 (-6,61) 1 883 366 (-1 622 160) 7,00 (-6,61) 2016-07-06
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 891 199 (500 000) 15,11 (1,95) 3 891 199 (500 000) 15,11 (1,95) 2016-03-14
MetLife OFE 1 242 729 (-150 175) 4,82 (-0,58) 1 242 729 (-150 175) 4,82 (-0,58) 2015-10-05
Tar Heel Capital OC LLC 3 505 526 (-1 850 474) 13,61 (-7,19) 3 505 526 (-1 850 474) 13,61 (-7,19) 2015-05-14
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 391 199 (-1 012 926) 13,16 (-3,94) 3 391 199 (-1 012 926) 13,16 (-3,94) 2015-05-14
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 404 125 (1 906 405) 17,10 (7,41) 4 404 125 (1 906 405) 17,10 (7,41) 2015-03-20
Bielowicki Grzegorz 0 (-1 906 405) 0,00 (-7,40) 0 (-1 906 405) 0,00 (-7,40) 2015-03-20
Copernicus Capital TFI SA 2 497 720 9,69 2 497 720 9,69 2015-01-13
Bielowicki Grzegorz 1 906 405 (-1 030 000) 7,40 (-4,00) 1 906 405 (-1 030 000) 7,40 (-4,00) 2015-01-13
Bielowicki Grzegorz 2 936 405 (-184 250) 11,40 (-0,71) 2 936 405 (-184 250) 11,40 (-0,71) 2014-11-26
THC Fund Management Ltd. 2 734 405 10,61 2 734 405 10,61 2014-11-24
MetLife OFE 1 392 904 5,40 1 392 904 5,40 2014-09-18
Tar Heel Capital OC LLC 5 356 000 (803 400) 20,80 (3,13) 5 356 000 (803 400) 20,80 (3,13) 2014-03-18
Tar Heel Capital OC LLC 4 552 600 17,67 4 552 600 17,67 2014-03-18
Sitarz Jakub 3 769 500 (495 125) 14,63 (1,92) 3 769 500 (495 125) 14,63 (1,92) 2014-03-18
Sitarz Jakub 3 274 375 12,71 3 274 375 12,71 2014-03-18
Jarzębowski Maciej 3 940 500 (679 800) 15,30 (2,64) 3 940 500 (679 800) 15,30 (2,64) 2014-03-18
Jarzębowski Maciej 3 260 700 12,66 3 260 700 12,66 2014-03-18
Jarzębowska Urszula 1 210 250 4,70 (0,70) 1 210 250 4,70 (0,70) 2014-03-18
Jarzębowska Urszula 1 210 250 4,00 1 210 250 4,00 2014-03-18
Ciepły Mariusz 4 469 450 (-679 800) 17,35 (-2,64) 4 469 450 (-679 800) 17,35 (-2,64) 2014-03-18
Ciepły Mariusz 5 149 250 19,99 5 149 250 19,99 2014-03-18
Bielowicki Grzegorz poprzez THC Fund Management Ltd. 3 120 655 12,11 3 120 655 12,11 2014-03-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-01-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2019-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,54 zł
2018-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2018-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2018-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2018-01-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,44 zł
2017-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,41 zł
2017-07-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,41 zł
2016-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2016-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,08 zł
2015-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2015-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2014-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,37 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.