16,1000 zł
0,63% 0,1000 zł
K2 Internet SA (K2I)

Komunikaty spółki - K2INTERNT

Wezwanie do zapłaty kary umownej przez spółkę zależną
Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
Wyniki finansowe
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.
Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 r.
Ponowne powołanie Pana Janusza Żebrowskiego na członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy Spółkami z Grupy
Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 20 sierpnia 2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 20 sierpnia 2020 r.
Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym
Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym
Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Michała Paschalisa - Jakubowicza
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.