9,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
K2 Internet SA (K2I)

Komunikaty spółki - K2INTERNT

Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
Wyniki finansowe
Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r.
Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Realizacja Programu Motywacyjnego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Fabrity sp. z o.o.
Wyniki finansowe
Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.
Rezygnacja Pana Tomasza Tomczyka z funkcji Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.
Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.
Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.
Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Zawarcie umowy z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A.
Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.